Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 29, 2009

December 29, 2009

5 Ben, 16 Mol, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. I tidigare meddelanden lade vi kortfattat fram sammanfattningen av våra Jordliga allierade och den sista mörka kabalen. Den sistnämnda är framförallt en Amerikansk enhet med associerade spridda runt världen Denna grupp är arvtagare till den politik av skurkstreck och lurendrejeri som Illuminari förföljde under kommando av era tidigare utomjordiska mästare, Anunnaki folket. Denna uppsättning förändrades när Anunnaki folket bestämde sig för att ingå en fred med den Galaktiska Federationen vid mitten av 1994, vilket dramatiskt förändrade distributionen av makt på er planet och tände ett djupt gående inbördes krig som pågår än idag. Det är viktigt för er att nu ha mer backgrund om denna konflikt så ni bättre kan förstå vad som händer på er värld. Fram till att Anunnaki folket bytte sida observerade de stridigheterna bland sina undersåtar mycket noggrant för att se till att en sida dominerade, men inte till den grad av den blev helt överlägsen. Denna Anunnaki maktposition bibehölls för att behålla den slutliga makten över deras för evigt kivande hantlangare.

När väl Anunnaki folket begav sig iväg startade Illuminari grupperna ett fältslag för att anskaffa sig dominans som tidigare var omöjligt att uppnå. Den Amerikanska företags ledda kabalen var den första som agerade genom att fysiskt påtvinga sin kontroll genom en serie av politiska, militära och finansiella åtgärder. Denna strategi var ämnad att ha en hög punkt precis just efter vinnandet av valet i 2000. En bas för omfattande politiska och militära åtgärder skapades genom att ta kontroll av den Amerikanska regeringen. Den första av dessa handlingar involverade ett illegalt tagande av en stor summa pengar från den Amerikanska staten och använda detta för att utföra en omfattande attack mot andra Illuminari grupper. Detta ledde till 9/11 attacken, de följande deklarerade krigen i Iraq och Afghanistan och ett antal icke deklarerade i Europa, Afrika, Asien och andra delar av America. Stödpunkten för dessa handlingar var de stora amerikanska bankerna centrerade runt den privatägda Centralbanken. Under de första åren av denna strategi uppnåddes ett antal inledande framgångar.

Men en fundamental finansiell svaghet var där från början: Den amerikanska ekonomin var underminerad av ett antal konservativa regeringar som lät sina kompisar löpa amok inom företagen. Denna svaghet balanserades av en speciell statlig fond, vilken var del av Illuminari Trusten som omorganiserades och sattes upp vid slutet av Andra Världskriget. Att ta kontroll denna statliga trust var ett av de främsta objektiven för den mörka Amerikanska kabalen. En annan väsentlig komponent var mörkläggandet av UFO, vilket på många sätt är huvudfrågan för denna kabal. När den nu är rustad med kontroll av den Amerikanska företagsregeringen är denna grupp fullt besluten att inte bara besegra de som motsätter sig den utan att också hålla under kontroll den pågående UFO närvaron. De andra Illuminari grupperna förstår fullt de förändringar som ni genomgår och den ödesfulla första kontakten med oss. De samarbetar med oss och en struktur för en formell förbindelse med oss är på gång. Möten hålls dagligen för att bestämma tid och datum för UFO konferenserna för avslöjanden.

Den första uppgiften blir att avsätta den Amerikanska mörka kabalen. Den har plundrat Moder Jord under årtionden och har åstadkommit att en vittbredd ekologisk process av utrotning har startat, vilket leder till döden av hela arter av träd, plantor, och djur. Detta är ett förebud om de enorma förändringar som kommer att iscensättas av Moder Jord när tiden kommer för henne att återgå till fullt medvetande. När vi ser dessa förändringar ser vi er planet och solsystemet som ringer ett alarm för en stor sväng mot Ljuset. Den obönhörliga mörka gruppen vägrar att ansluta sig till denna utryckning och att tillåta en omfattande omgruppering av Anunnaki folkets tidigare undersåtar. Den förblir obeveklig med att behålla det förgångna som ett sätt att kontrollera framtiden, ett mycket oklokt förslag med beaktande av omständigheterna. Ni har påbörjat en period av enorma förändringar vilka kommer att intensifieras. Om denna transit skall bli smidig behövs att en global distribution av den globala makten återupprättas, där en vild grupp är oförmögen att hålla resten gisslan, vilket är fallet för närvarande.

Vad detta innebär är behovet av ett nytt ekonomiskt, finansiellt och politiskt system. Grundläggande överenskommelser mellan nationer och olika organisationer är på plats och kan producera de nödvändiga resultaten. Dessa överenskommelser började med Överenskommelserna från 1998 mellan våra Jordliga allierade och oss. Sedan dess har ett antal spörsmål blivit tillagda, vilka klargjorde frågor och etablerade regeringsstrukturer. Den grundläggande driven angår globalt överflöd, fred och individuell såväl som nationell suveränitet. Vi vill göra det klart att detta inte är en fråga om att sätta upp en ny global riksdag för att regera över en värld, utan att bana vägen för första kontakt, vilket förblir det slutgiltiga målet. En tillfällig realitet skall möjliggöra en hel samling av händelser som skall förbereda er helt och hållet för kontakt. Vi fortsätter att observera era reaktioner gentemot oss och de indikerar en nivå av rädsla som fortfarande behövs ge tillsyn.

När vi antog denna mission förstod vi helt och hållet vad det var vi gav oss in på. Ni har blivit manipulerade genom rädsla under urminnes tider och har djup xenofobi mot någonting i det minsta annorlunda från er. Förutom en liten minoritet så motsätter ni er i högsta grad förändringar. Himlen visste allt detta och började transformera dessa faktorer som kontrollerar er. Det första var att uppmuntra den elektroniska åldern och den andra var att höja er medvetande. Dessa förutsättningar utfördes mellan 1960 och nuet. Kommandet av er atomiska ålder under 1940 talet förde in både Ljuset och mörkret till era hemtrakter för att observera hur er primitiva teknologi användes. Därefter kom sammanstötandet mellan era regeringar och den mörka Ankara Alliansen tidigt på 1950 talet. Våra öppningar vid den tiden ignorerades men vi visste att denna fientliga miljö skulle förändras under kommande årtionden.

Den nuvarande perioden handlar om den hemliga kampen mellan den mörka Amerikanska företags kabalen och de som söker att omvända denna orättvisa och ohälsosamma konstellation. Denna konflikt har fått större delar av er värld på knä, och värre skall det bli till början av ert nästa Gregorianska år! Vi bedömer det därför som livsviktigt att våra Jordliga allierade snabbt löser vad det nu är som förhindrar de nästa stegen från att omedelbart manifesteras. Ert lidande under det senaste året när som den sista kabalen sprider sin sista förstörelse på er, är outhärdligt för oss. Våra förbindelsegrupper har nått en punkt då vi ömsesidigt känner att en högre grad av intervention behövs så att den närmaste tiden kan användas åt att nå våra mål för perioden innan kontakt. Det är helt klart dags att föra detta hela scenario framåt mot seger!

Vår framfart mot kontakt kan inte förhindras mycket längre. Första kontakt behövs om inte bara för att jämna ut oddsen och ge Ljuset på er värld ett sätt att avsluta dödläget under de senaste 15 åren medförande ett väntande på den rätta tidpunkten för att agera. Vi förstår er rädsla för främlingar och vet att det ofta är svårt att reversera trossystem som har funnits under en längre tid. Vi vet dock intuitivt att ni behöver något som ändrar spelreglerna för att låta er snabbt gå mot segern. Vi ber er att sammansluta er nu och modigt erkänna vad som kommer att krävas för att gå framåt. Mycket kommer att släppas löst för att se till vad vi alla vill händer. Förväntningarna skall nu inte vara lägre än ett mirakel! Preparera er själva för succé. Tiden är Nu!.

Idag fortsatte vi med att lägga ut texten om vad som händer runt omkring er. En mäktig kraft för förändringar har satt på plats ett program för att klämma ut mörkret från sina traditionella maktpositioner och förmå dem att kapitulera till Ljuset. Tiden för ert deltagande i detta kommer. Låt oss tillsammans transformera er realitet och preparera denna planet för kontakt! Låt oss glädjas i kunskap om att Himlens grandiosa plan går framåt inför oss. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge