Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 5, 2010

January 5, 2010

12 Ahau, 3 Chen, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer i detta nya Gregorianska år med mycket intressanta saker att framföra till er. Detta är vårt år för kontakt! Vi gör allt som är nödvändigt för att föra första kontakt konferensen till existens och vår förbindelse lag arbetar flitigt för att göra detta till en framgångsrik strävan. Hittills har vi rekryterat tre större regeringar att gå vidare med dessa uttalanden. Det är väsentligt att vår godhjärtade närvaro officiellt blir känt bland er. Under tiden så avslutar våra Jordliga allierade de sista delarna av ett enormt komplicerat pussel. Leveranserna och de juridiska förändringarna inom era regeringar är mycket nära att äga rum; guld depositionerna är på plats på ett antal mycket säkra depåer; och våra ansträngningar har assisterat våra Jordliga allierade i deras preparationer för de många uttalandena som kommer att följa. I stort så ser vi till att alla vägar mot första kontakt är utlagda för det agerande som vår gudomliga tids planering föreskriver. Himlen fortsätter att göra er redo att acceptera vår roll i denna gudomliga operation. Agartherna likväl förbereder att ta emot er och utföra er metamorfosis till fullt medvetande.

Scenariona som nu cirkulerar växer i omfång för var dag. Våra medicinska lag noterar att de flesta av er har nått nivåer där ett snabbt steg till fullt medvetande lätt kan göras. De som inte befinner sig inom dessa parametrar har fått nya medicinska lag vars mål är att föra upp denna grupp till samma standard som majoriteten har. Vår intention är att ha er alla redo att transformeras inom tidsramen stipulerad enligt Himlens påbud. Under tiden håller Moder Jord på att allt snabbare alterera de delar på hennes yta vilka kommer att utlösa hennes stora opertation av ommöblering på ytan och våra vetenskapsmän angående planeter tittar också på vad som händer inom ert solsystem. Deras rapporter betonar att alla era forna vatten planeter speglar vad som händer på Jorden. Till och med Asteroid bältet framvisar förändringar som är föregångare till återskapandet av denna före detta gigantiska vatten värld som vi nu kallar Pax. Som ni ser så råder förändring överallt, och tiden kommer för oss att mötas formellt i en första kontakt.

Er mörka kabal har naturligtvis andra planer. Deras maniska övermod bestående av deras utmanande av Ljuset är en löjlig och tragisk komedi. Er värld håller nu i realiteten på att smyga iväg från denna begränsade 3-D realitet och bli något mycket mer kompatibelt med fullt medvetande, och det finns inget sätt i universum att stoppa dessa transformationer! Detta har nu varit självklart under en tid, men de mörka tjänarna fortsätter ändå med sitt envisa motstånd och förefaller att sakna en fundamental ”compos mentis” att lämna slagfältet. Er värld är vid den punkten då den nuvarande realiteten tyst blir utrotad tillsammans med en mängd hemska kalamiteter. Denna framtid är inte vad det Gudomliga har tänkt sig för er! Det har varit vår praxis i dessa meddelanden att förklara den klart optimistiska karaktären av den gudomliga planen för planeten Jorden, men det finns hos en del av er ett perverst förnekande att tänka sig möjligheten av en alternativ och livsbejakande framtid för er. Våra meddelanden och de framförda utav likasinnade är ämnade att beskriva hemskheterna som mörkret planerar för er jämfört med den nya gudomliga realiteten som i själva verket väntar er. Stunden har nu kommit för att förändra ”utseendet” och ”känslan” av den nya realiteten. Vi observerar när som Himlen levererar de slutgiltiga komponenterna som skall släppa lös den nya realiteten, och i sin tur, trappar mörkret upp kaoset och initierar sina sista desperata utfall. Denna konfrontation ”under radarn” kommer nu att komma till ytan då mörkret finner det svårare och svårare att kamouflera sina aktiviteter. UFO observationerna ökar överallt. Den hemliga kampen mellan oss, som avslöjades utav vad som hände vid slutet av 2009 i Norge, Ryssland och Kina, når nu första sidorna i många delar av världen. Tiden för uppenbarelser kommer när Avslöjandena släpps lösa. Vi välkomnar detta och allt vad det innebär! Kom ihåg att första kontakt förblir den slutgiltiga faktorn som ger nya spelregler.

Vi är här för att fullborda en gudomlig mission. Ert nuvarande och begränsade självbild har spelat ut sin roll, och en enorm förändring i er identitet kommer snarast att överta er. Ni kommer att förflyttas in i en värld som liknar vad era förfäder kallar ”drömtid”. Detta är en värld i vilken ni existerar parallellt både andligt och fysiskt. Det förenar er med Himlen medan det rotar er i den fysiska världen, vilken ni nu är bekanta med. Det öppnar nya vistas och förser er med nya förmågor, vilka ni nu anser vara overkliga. Det är den verklighet som vi lever i och vi vet hur lätt det är att slinka in i denna värld. De traumas och smärtsamma förhållanden som nu överväldigar er kommer att försvinna på ett ögonblick! Just nu stirrar de er i ansiktet, och det är vårt arbete att hjälpa er att göra denna övergång till fullt medvetande så snart som gudligt möjligt.

Moder Jord fullföljer likväl hennes väg av transformation. Många delar av er planet genomgår klimatiska förändringar som är resultatet av en hyperaktiv Sol: ert samhälles okontrollerade föroreningar av luft, vatten och land; och uppvärmandet av ytan av Moder Jord. Allt detta är del av de förutsättningarna för förändringar. Ert samhälle övergav sitt ansvar gentemot Moder Jord för länge sedan. Denna värdefulla Varelse var bokstavligen våldtagen av er när som ni sprang omkring för att finna resurserna för att vidmakthålla och avancera er globala ”civilisation”. Ni närmar er nu en punkt då det är dags att ge tillbaka den energi som ni så vårdslöst tog utan att göra de nödvändiga erkännandena till er älskvärda värd. Att göra detta är del av den heliga uppväxten som ni skall demonstrera för er värld, Skaparen, och oss. Det är väsentligt för er att erkänna ert förgångna lättsinne och börja att göra vad som krävs för försoning.

Den kommande tiden är på väg att sammanföra de delar som skall bli komponenterna till ert nya globala samhälle. Detta inkluderar avslöjandet av sammansättandet av användning för en mängd hemliga teknologier. Ni har blivit instängda i en fängelsehåla av lögner och manipulerade av mörkret att tro på vetenskap och filosofier som kraftigt begränsar er förståelse av er själva och er värld. Varje Uppstigen Mästare har konfronterat denna uppsättning och sätt hur falskt det i sanningens namn är! Ni är en ande i materiell existens med ett enormt odödligt Ljus. Ni är obegränsade! Att få er att förstå och acceptera detta är ett grundläggande steg i er tillväxt av medvetandet. Många samhällen innan ert gjorde ett val att anta denna sanning, eller att helt enkelt gå försvinna! Denna gång har Himlen framfört oss att ge handledning till er och assistera er göra detta fundamentala steg i er utveckling möjligt.

De faktiska stegen mot aspekter av medvetandet är, naturligtvis, er ensak och ensidiga beslut. Himlens gudomliga plan tillsammans med de magnifika påbuden från Lord Surea visar oss otvetydigt att ert öde är att lyckas med allt detta! Vår närvaro är bara ”glasyren på tårtan”. Den omedelbara framtiden berör er förflyttning mot högre medvetande, vår ankomst, och en massiv välförtjänt besegrande av de mörka. Er verklighet är nu redo att förskjutas och en möjlighet att låta detta börja nu har uppkommit. Våra Jordliga allierade är redo och vrida om nyckeln till förändringarna, vilket kommet att låta allt detta börja. När som det gör så är vår intention att öppna dörrarna för kontakt genom att låta en del större regeringar berätta för er om våra nobla och godhjärtade intentioner. Tiden närmar sig för vår formella introduktion till er och för början till er slutliga steg mot fullt medvetande. Ja, några i sanningen underbara ting kommer snart att utspelas!

Idag har vi uppdaterat er om vad som händer runt omkring er. Första kontakt är nära! Enorma förändringar av er globala verklighet är också förestående. Ert kommande välstånd är bara början på ett stort äventyr som ni nu är redo att gå till mötes. Inom en kort tid kommer vi att bli återförenade och ni kommer att fullt medvetna! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge