Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 22, 2009

December 22, 2009

11 Cimi, 9 Mol, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter inför er med mycket att diskutera. Banbrytande händelser utformar sig inför oss. Våra Jordliga allierade slutför en mycket delikat serie av manövrar vilket skapar ett stort dilemma för mörkret. När det är uppnått kommer detta dilemma att tvinga den mörka kabalen att till slut dra sig ur spelet. Samtidigt kommer de nya omhändertagande regimerna att ta upp ansvaret och deras först uppgift när de väl är installerade blir en serie av formella uttalanden som förklarar bakgrunden till de kommande svepande programmen som förlåter skulder och inför en ny hårdvaluta. Dessa två samtidiga initiativ är bara början på en ny monetär politik för er värld. Dessa sändningar följs snabbt av uttalanden som sätter stopp på illegala krig och invasioner. En tidsram kommer också att ges för en återgång till sann representativ regering. När väl dessa primära frågor har tagits om hand om kommer UFO avslöjanden att föras till toppen av agendan. Detta kan vara en spännande likväl som en orolig tid eftersom att under många årtionden har exotiska apparater använts i hemlighet av ett antal av era större regeringar.

Dessa apparater inkluderar på jorden skapade och undanhållna uppfinningar och dessutom utomjordiska teknologi, den senare kategorin har flitigt testats and demonstrerats i många hemliga operationer. UFO avslöjandena kommer att ge möjligheten att framföra dessa enorma inventarier tillsammans med många andra uppfinningar som har hållits borta från allmänheten. Med ett par korta steg kommer er teknologi att forsa fram och införa ett nytt vetenskapligt paradigm och föda en spännande miljö som kan reflektera tillbaka till era många överraskande aspekter av er själva, inklusive hur er realitet i själva verket är konstruerad. Detta kommer att främja höjandet av ert medvetande grad. Många ”sanningar” som lättvindigt accepteras av er och som stöds av dogm inom vetenskap och filosofi kan då falla isär, och en sannare definition av er och Moder Jord kan ta plats. Dessa nya sanningar kan då tjäna som en bas för vad vi kommer att säga till er om varför vi har kommit från fjärran och hur ni individuellt kommer att återgå till fullt medvetande. Denna process ger ett underbart sätt att formellt introducera oss för er och visa er en del av er obegränsade potential.

Den sanna riktningen bakom er globala turbulens är ett ofelbart och oemotståndlig svep tillbaka till välstånd och fullt medvetande. Denna inriktning har växt inom er alltsedan slutet av Andra Världskriget. På ytan så fortsatte världen som vanligt efter 1945; men djupt inom flerfaldiga hemliga projekt runt er värld utvecklades en ny struktur inom regeringar. Dessa tidiga direktorat skaffade sig snabbt möjligheten att förtrycka de säkerhetssystem som hade satts på plats för att förhindra just detta från att äga rum. Vid mitten på 1960 talet hade dessa hemliga konstellationer förenats och bildat hemliga regeringar som genomförde politik som inte längre var begränsad av deras före detta ledare i officiella positioner. Dessa skuggregeringar utgör en väsentlig del av den mörka kabalens operativa nätverk och vi observerade noga dessa konspiratörer när som de vävde sin politik som ledde till undergången av er globala ekonomi, införde ett UFO mörkläggande och grundade ett stort välde som fick kraft via besinningslösa krig, narkotika industrier och följde en omänsklighet icke tidigare skådat i er historia. Deras välde inkluderar de största globala bankerna och multinationella företag, och administrerar transnationella kriminella aktiviteter.

Att störta detta labyrintiska välde har inte varit lätt för våra Jordliga allierade. Det kontrollerar större regeringar och har allierat sig med den gamla maktstrukturen som hade satts på plats av Anunnaki folket. Invånarna i denna megastruktur är vad vi kallar den mörka kabalen och den har sina rötter i hemskheterna under Andra Världskriget. Det är sant på många nivåer att den dolda agendan för detta krig upphörde inte 1945. Dess mål och inriktning fortsätter än idag och vad som stundar nu är ett de faktum besegrande av deras hemska målsättningar. Dessa underströmmar förklarar en del av dagens skrämmande utvecklingar. För vår del kan vi bara ge bred information om händelserna för dagen. Detta är inte av vårt gillande eftersom vi helt föredrar att vara öppna och franka, men saker och ting görs i hemlighet på er värld. Vi har dock klart framfört de större frågorna och vi repeterar att segern närmar sig snabbt då de mörkas resurser sinar och vägar för att undvika de oundvikliga försvinner. Många grupper och nationer har kommit samman för att påtvinga ett slut till detta kaos som har omslutit er verklighet.

Runt omkring er ses utvecklingar som icke går att förneka: godartade förändringar i folks medvetande; gräsrots organisationer som växer och får kontakt via nätet; och bakom kulisserna det glädjande sammanförandet av de vi kallar för våra Jordliga allierade. Den verklighet som detta vittnar om erkänner väsentligheten av att avsluta mörkläggandet av UFO. Det kommer att bli ett obestridligt ögonblick av transformation för Jordens mänsklighet. Inget kommer att förbli det samma. Det förändrar hur ni ser er själva, er plats i den gudomliga planen, och er framtida värld. Ni har nu välståndet för att avsluta fattigdom, att utbilda alla, och att sprida sanningar som kommer att överväldiga. Era Jordliga allierade kommer att ge er medlen för att uppnå detta, och allt ni behöver är er motivation. Vi förväntar oss att ni excellerar i detta. Inom er finns det genetiska behovet att utstråla ert gudomliga väsen. Ni vet att ni är varandras omhändertagare och att ni alla är En.

Denna förflyttning bort från mörkret och dess grymma intentioner för er kommer sig från Himlens kärvänliga ledning av er från allra början. Hon vill att ni frodas och inte att gå under. Det är också dags för Moder Jord and åtgärda de härjningar som har drabbat henne. Ni var menade att vara de ”perfekta gästerna” och kärleksfulla vakter av denna underbara blå-gröna värld. Hon är en levande enhet och ni behöver återföra henne till hälsa. Hennes många ekosystem kräver nu behandling och hennes tre element (land, hav och luft) behöver ett omfattande återupplivande. Denna förmåga, som för tillfället ligger för ide, finns inom er. När ni väl är fullt medvetna kan ni utföra er magik på henne. Strålningen som ni kommer att fram mana kommer att producera en värld av obegränsad skönhet. I dess centrum kommer ni att vara, äkta fysiska änglar; och Ljuset i er värld, framtida Jorden, kommer att bli centrumet för ett nytt stjärnrike.

För närvarande bor det andliga Varelser på varje planet i detta solsystem och snart kommer ni att kunna kommunicera med dem. Absorbera deras stora vishet: den innefattar detta flerfacetterade realitet systemets historia och ramen för vad ödet har bestämt att ni skall bygga: ett storslaget stjärnrike. Detta fantastiska land kommer att bli er hemma värld, och galaxen och även hela den fysiska existensen kommer att öppna sig inför er. Resorna som ni kommer att göra är helt bortom er nuvarande föreställningsförmåga. En Era av utforskning är ert öde! Rymdskepp som ni har ritat och utformat kommer att ta er till ställen med otrolig skönhet och till konferenser som kommer att förändra själva sammansättningen av avlägsna samhällen och de galaxer de befinner sig i!

Ni är ett speciellt folk som ursprungligen flyttade hit från många olika delar av denna galax. Som er familj kommer vi för att förnya detta släktskap och att låta er komma ihåg vilka ni i sanningen är. Vi ser framemot vad som ligger framför oss. Se detta ”träsk” såsom enbart den sista testen av er förmåga att segra under dåliga förhållanden. Och kom alltid ihåg: Himlen skyddar er rygg! Hon har framfört mäktiga krigare av Ljuset och stora förhandlare som nu gör vad som behövs för att befria er värld från dess mörka översittare. Denna operation tar mer tid än förväntat. I vilket vall som helst så kan ni vara förvissade och behåll i sinnet storheten som är Ljuset. Denna stora kraft förbereder nu att uppnå en stor seger och att återföra er helt till Ljuset. Denna tid ser nu soluppgången!

Idag fördjupade vi oss vidare i de delar som förbereds för att skapa er nya realitet. Vår uppgift går långt bortom första kontakt. Den har kommit att inkludera rollen som guider och handledare åt er i er nya realitet. Snart kommer denna drömliknande värld att bli ert. Vi har således kommit för att tjäna och skydda Jordens Mänsklighet! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge