Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 november 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 29 november 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Mycket sker nu runtom i världen. De tillgångar som krävs för att "fixa" alla program kalkyleras nu och fördelas efter var de behövs. Den här verksamheten är ”öronmärkt” för att så småningom leda till det formella tillkännagivandet av NESARA och sedan GESARA. Detta innebär att Amerika närmar sig det formella tillkännagivandet av sin nya NESARA-republik. Den här nya verkligheten leder i slutändan till att ett nytt globalt banksystem manifesteras. Alla nationer som har undertecknat Parisavtalen kommer då att börja genomföra en rad samordnade och samverkande åtgärder för att vända de senaste två århundradenas kraftiga föroreningar. De här händelserna innebär även början på en rad stora humanitära projekt som ska förse öknarna med vatten och ge modern sanitär utrustning till alla nationer. Dessutom kommer varje nation att bygga ut sitt elnät så att alla kan få tillgång till Internet. Detta är bara början på en rad av utveckling som kommer att befordra global utbildning och låta världens människor få veta vad som görs för att förändra det sätt som den gamla världen fungerade på. Den här nya verkligheten kommer att kännetecknas av fred, välstånd, frihet och globalt samarbete. Detta blir en ny och strålande tid för mänskligheten på ytan!

Detta överflöd av välstånd är bara början på det som ligger framför er. För länge sedan, när den här tiden beordrades av Himlen, befalldes det att under perioden innan Ascension (uppstigningen) skulle mänskligheten på ytan börja återansluta sig till sina galaktiska bröder. Detta skulle också bli en tidpunkt då människorna från Agartha mötte er. Den här föreningen kommer återigen att göra er bekanta med hur vitt och brett era bröder har spritt sig över den här gigantiska galaxen. Från det ögonblick då ni tvingades in i begränsat medvetande glömde ni att ni inte var ensamma. Ni visste inte ens att en stor Federation med människor fanns där för att hjälpa er. Den här inledande processen kommer helt enkelt att visa er hur vitt och brett människor reste. Ni behöver därför lägga era rädslor åt sidan och snabbt vända er bort från er stigande främlingsfientlighet. I ljuset av detta ombads vi att ge er tid för att justera er uppfattning om den här galaktiska verkligheten. Ni lever inom ett expansivt existensplan som omfattar många olika typer av ganska medvetna Varelser, även versioner av de olika arter som ofta ses på er värld.

Dessa magnifika Varelser kommer att möta er först efter att ni har gjort er övergång tillbaka till galaktiska människor. I detta nya tillstånd kommer er första uppfattning att redan ha omvandlats till vördnad. Vi förstår detta faktum mycket väl och har hållit den nuvarande användningen av galaktiska icke-människor till ett minimum. För er är naturligtvis Arcturianerna de mest kända av dessa. Deras helande underverk är välkända för oss och de representerar en art som ni alltid haft goda känslor för. Vår plikt är att presentera detta nästa steg i er övergång i bästa möjliga ljus. Därför består våra medicinska team endast av arcturiska och mänskliga komponenter. Vi inser även att vi behöver arbeta i nära samarbete med dem som är i färd med att behandla ert överflöd och bilda nya sätt att regera. Ni kommer att få se och detta i många extraordinära händelser. De här händelserna kommer att introducera er inför ny teknologi och bana väg för vår första omgång tillkännagivanden till er. Speciellt viktig för oss är naturligtvis vår ankomst. De Uppstigna Mästarna kommer att bereda vägen genom att ge er ett antal viktiga historielektioner.

De här lektionerna kommer att fylla i de stora luckor som er nuvarande inställning till historien underlåter att ge er. Det är lätt att manipulera det som ni inte vet. Vi är angelägna om att se till att ni grundligt lär er vilka de här bristerna är och hur de omedvetet har påverkat er. Vi kommer för att välkomna er hem och för att föreslå er tillvägagångssätt att bygga er nya stjärnnation. Det är viktigt att ni gör detta som ett medvetet kollektiv. Det är viktigt för er att fritt gå samman med invånarna i Agartha och i detalj veta hur ni ska etablera era nya bostäder på Venus, Mars och det nyligen återupprättade trans-Marsiana riket (trans-Martian realm). Byggandet av en stjärnnation kräver en organisk strategi. Ni behöver även en kunskap om hur man framgångsrikt navigerar den stora Galaktiska LjusFederationens kongress i Vegasystemet. De här sakerna kommer att bli "gammalt och vant” för er inom kort. Ni kommer också att lära er många saker från era mentorer och i den processen, mer om er själva. Ta den här tiden till att börja inse vad som väntar er, av häpnadsväckande kosmiska medvetandeäventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runt ert heliga klot börjar en rad mycket gudomliga åtgärder ta form. Dessa heliga händelser är Himlens formella lansering inför införandet av välstånds-programmen, NESARA och den nya Republiken. De här händelserna kommer att avbryta de åtgärder, som för närvarande pågår sedan det amerikanska valet den åttonde november i år. Vi i Himlen och på Jorden önskar djupt ge er det vi länge har lovat er. Det åligger Himlen att föra fram en ny helig verklighet, som befriar er från det ok som ni fjättrades vid för nästan tretton tusen år sedan. Som vi nämnt i tidigare meddelanden, uppskattar vi för närvarande uppriktigt era kollektiva visioner och positiva handlingar. Vi välsignar er, och är fast beslutna att stödja framtagningen av en ny primär prototyp på det här magnifika blågröna klotet. Speciella händelser går därför framåt, händelser som är avsedda att ge er denna härliga framgång!

Vi Mästare har inför våra heliga medarbetare utlovat att den här världen, som består av behov och makt, ska omvandlas. Det här landet är placerat på Gaias heliga territorium, vår Heliga Moder. Många är av den uppfattningen att en fortsättning på det nuvarande är det rätta: det vore ren dårskap. Mänskligheten har ett mycket ärorikt förflutet som kommer att leda till en snabb förvandling av den här verkligheten. Det är detta kommando från Himlen som vi drar glädje och näring ifrån. Denna nuvarande oheliga värld är avsedd att snabbt förpassas till historiens soptunna! Det nya välståndet är endast avsett att tända Hjärtats tysta revolution! Detta i sin tur återställer den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och ge er en ny regering. Detta instrument kommer att utlösa en gudfruktig tankeprocess som sprider sig runt det här klotet och inspirerar till nya, välmående och fria verkligheter. Det är detta som kommer att välkomna era bröder och befria er till att återigen smaka på det fulla medvetandets glädjeämnen!

Insvepta i denna ständigt rungande glädje, vänder vi oss till er. Var modiga och förvänta er inte något mindre än Himlens generösa frikostighet. Under den här tiden har vi kunnat skapa många mirakler. Det största ligger precis framför er. Vi erkänner att de som försöker återställa det mörka vill fånga era magnifika Själar i mörker. Detta kommer inte att lyckas. En storslagen glans (glory) har stigit ner på detta plan och kommer inte att vila förrän en verkligt gudomlig seger är er! Använd den här tiden till att känna er stigande inre styrka. En mäktig ström av himmelsk energi kommer att sopa bort allt som inte hör hemma bland parametrarna för mänsklighetens nya heliga framtid. Manifesterad i glädje, kommer den att bli en upphöjd och gudomlig verklighet, fylld med Glädje, Frihet och Oändligt Välstånd. Observera uppmärksamt medan denna fredliga, heliga revolution rullar in.

Idag fortsatte vi att rapportera om det som utspelar sig runt det här klotet. Händelser inträffar som lovar en stor förändring i hur nationerna i er värld fungerar. Er värld befinner sig på gränsen till kontakt. Förbered er inför att bevittna de mest extraordinära händelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge