Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 november 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 22 november 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! För närvarande pågår en operation med målet att isolera de återstående illuminatskurkar som finns kvar i maktposition inom ”koncernen” USA:s regering. Den här processen har tagit längre tid än vad Kinesiska och Europeiska Äldste och Kungligheter först väntat sig. Preliminärt proklamerades en ny laglig amerikansk regering under den senare delen av den gregorianska kalendermånad som ni kallar oktober. Det som återstår är ett mer formellt införande, vilket sker inom kort. Samtidigt pågår en utrensningsprocess. Vi övervakar allt detta och för in parametrar som ska göra den här operationen framgångsrik. Vi förväntar oss att detta ska bana väg för den nya Amerikanska Republiken och att NESARA ska offentliggöras. Vi har fortsatt att noga övervaka utvecklingen och att ge en fullständig rapport till det särskilda råd som ska bli väktare över de nya GESARA-regeringarna (Ö.a. Global variant av NESARA). Våra samarbetsparter utgör en viktig del i denna viktiga rådsförsamling för de Äldre och de Kungliga. Vårt mål är att se de här nya regeringarna komma till makten så effektivt som möjligt. Den här åtgärden för även disclosure (avslöjandet) allt närmare.

Hela den här processen handlar helt och hållet om att förbereda den här globala världen för att acceptera ett ständigt växande medvetande. Detta medvetande är det som gör det möjligt för er att acceptera oss som era lärare. Anunnaki hade länge fått er att tro att ni var underlägsna varelser. På så sätt kunde de lätt manipulera er. Vi har ofta upprepat att den nu kommande tiden är den då ni får förmågan att acceptera era förmågor och se oss som er framtid. Alla de teknologiska apparater som ni har accepterat i er verklighet är bara toppen på ett gigantiskt isberg med nya innovationer som plötsligt kommer att visa sig för er. De här nya teknologierna kommer slutligen att låta er se hur fantastisk den här nya verkligheten blir. Det kommer att bli en värld som lätt kan acceptera det som vi har för avsikt att undervisa er om. Ni behöver snabbt kompensera er för den snigelfart som 1900-talet är känt för. En snabbare framfart ger er möjligheten att se det breda användningsområdet hos denna nya elektronikteknologi. Ändå ger den bara en liten glimt av det som er snara framtid innehåller!

Er värld växer från ett samhälle som baseras på primitiv teknologi till ett samhälle som bygger på elektroniska apparater. Detta förändrar den till en värld som primitivt efterliknar våra. Vad som kommer att hända härnäst är att den här elektroniska teknologin blir global, en utveckling som nu kommer att ske i en mycket högre takt. Vi ser ut över den här världen och ser hur elnäten breder ut sig alltmer dag för dag, både i Asien, Afrika och Amerika. Dessa elnät kan då utgöra grunden för den trådlösa elektroniska revolutionen. Även om den här processen fortfarande går långsamt i större delen av världen, så kommer det nya välståndet att få slut på sådana begränsningar. Er värld på planetens yta har till stor del kontrollerats av de västbaserade Illuminaterna. En sådan centraliserad kontroll kommer att bli mycket svårare att upprätthålla under en tid med stort globalt välstånd. Det är den här verkligheten som är den verkliga grunden för GESARA. Det är väsentligt att den begränsande maktbasen elimineras och att ett nytt, mera öppet koncept kommer i dess ställe. Allteftersom makten vidgas kommer världens förmåga att acceptera nya realiteter att öka. Den blir även mera öppen inför disclosure (avslöjandet) och masskontakt.

Första Kontakt är det primära målet för vårt uppdrag; Välkommen Hem. Vi hjälper hängivet dem i er värld som är fast beslutna att göra slut på den kontroll som upprätthålls av dem som blev de mäktiga hantlangarna åt era tidigare mästare, Anunnaki. Modiga Själar har under decennier arbetat för att skapa ett sätt att uppnå detta magnifika mål. När vi anlände började vi omedelbart leta upp dem och arbeta för att vinna deras förtroende. Endast så kunde vårt uppdrag snabbt genomföras. Som vi påpekat i tidigare rapporter lyckades vi till viss grad uppnå detta förtroende. Det som nu behövs är att vi går bortom vårt nuvarande förtroendeuppdrag och verkligen hjälper dem att lyckas på alla tänkbara sätt. Den nuvarande inbromsningen kommer att avhjälpas genom en gemensam kraftinsats från alla som arbetar för att uppnå framgång. Den här koalitionen kommer att möjliggöra välståndet och ett nytt regeringssätt, vilket gör att vi kan fullfölja vårt uppdrag - att erkännas av er och sedan öppet kunna möta er. Detta gör Himlen mycket lycklig och låter oss se över hur vi bäst ska anpassa våra nuvarande tidplaner.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det är dags att tacka Himlen för det som är på väg att inträffa. Den gamla korrupta politiska processen är ämnad att försvinna och lyckligen ersättas med en ny, kallad NESARA och GESARA. Den är sannerligen en barmhärtig välsignelse. Därigenom kommer ett ovärderligt välstånd att manifesteras, och frihet från skuldslaveri kommer att framstå som en stor och strålande jubelfest vilken kommer före ett nytt globalt banksystem. Detta är en helig gåva till mänskligheten på ytan! Den avslutar ett system som först stack upp sitt huvud i det gamla Babylonien. Detta tyranni är nästan över. Ni kommer att få sola er i frihetens gudomliga ljus, med förmågan att uppfylla er glädje. Det är denna inre passion som driver er. Det är denna stora inre glädje som kommer att bli Himlens största gåva. Den är ett tecken på hur mycket Himlen älskar er och djupt önskar er största personliga framgång! Den är er belöning för allt ni gör för att tacka Himlen för dess underbara arbete med att uppfylla era drömmar!

Det gudomliga syftet med allt detta är att ni ska använda det här nya välståndet till att höja ert medvetande och er glädje. Man brukar ofta säga att den kollektiva energin i det här globala samhället höjs genom att lyfta dess glädje. Den här processen fungerar genom att släppa loss er passion, så att ni lätt kan föreställa er vad ni kan åstadkomma när ni slutligen genomför era personliga projekt. Allteftersom ni börjar virvlar de begynnande energierna runt i världen ger ni ännu mer uppmuntran till den kollektiva prestationen. Den aktiva processen att genomföra dessa projekt är mycket kraftgivande. En slags global energi fortsätter att växa fram och stiger spiralformad uppåt. Det är den här utvecklingen som är kärnan i det hela. Allteftersom ni känner er alltmer kraftfulla bildas nätverk och en ny gudomlig attityd manifesteras. Denna omformade verklighet är i själva verket er föreställningsförmåga i aktion.

Denna gudomliga operation är den som vi började med för många årtionden sedan. Er verklighet befinner sig nu vid en stor vägkorsning. Vi ber er helt enkelt att fortsätta hålla er vision, och inom kort kommer ni att kunna se de underbara resultat som vi länge har beskrivit för er. Amerika är i själva verket ett testområde för hur det här nya medvetandet ska manifesteras. Våra medarbetare har börjat distribuera våra resurser över den här världen. Ha tålamod. Var medvetna om att en betydelsefull helig plan pågår som är tänkt att sopa undan alla som starkt motsätter sig det som planen representerar. Det som utspelar sig är reformeringen till den här nya och välmående verkligheten. Varje dag har många heliga dekret uttalats och utvecklats. En ofördärvad ny värld kommer att manifesteras, och alla nuvarande hinder kommer att omvandlas. Njut av det som är på gång och låt denna nya härliga verklighet visa sig. Låt oss göra detta i namnet av allt som är heligt och djupgående! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vår allmänna rapport om den nuvarande globala situationen. Mycket händer som på ett underbart sätt kommer att förändra den här världen. Vi ber er bara att ni förblir tålmodiga, fokuserade och villiga att stödja denna underbara sak. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge