Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 december 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 6 december 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! Processen för att besegra kabalen är inte lätt. De använde listigt det här senaste valet till att återta sin dominans. Den goda med det är dock att deras stora ”inmutning” i den nu valda administrationen har gjort det lätt att förbereda de aktuella arresteringarna. Samtidigt fortsätter strategin att fördela de ofantliga fonderna att gå framåt! För närvarande är införandet av ert nya banksystem på plats. De gamla bankerna har avslöjat hur de haft för avsikt att återuppbygga sina ”skattkammare” i ett sista försök att återta sin dominerande ställning. Denna högst försåtliga strategi håller på att misslyckas. De äldste och deras kungliga motsvarigheter är nu ivrigt sysselsatta med att arrestera dem som så ihärdigt ville "sätta överrock på oss!" Detta har medfört att våra partners har tagit över ett antal av de amerikanska bankernas huvudkontor och motsvarigheterna i Europa. Vi räknar med att de första utdelningarna är fullt i stånd att fortsätta och att den första delen av det stora välståndet kan ges till många som har väntat länge på att få sina utlovade inkomster. Resten av den här komplicerade proceduren går även den gradvis mot sin spännande avslutning. Framtiden är ljus för Ljuset och dess många medarbetare. Ha tålamod! Det bästa återstår!

Det är viktigt att ni verkligen inser att de situationer som ni nu bevittnar bara är en ”fint”. NESARA-republiken kommer inom kort att deklareras, och ofantliga summor har avsatts för alla utväxlingar och för de utlovade välståndsfonderna. Använd den här heliga tiden till att på ett gudomligt sätt göra ert sinne redo inför det som är på väg att ske. Ni är förutbestämda att få ta emot pengar som är avsedda att endast tillfälligt låta er vänja er vid den makt och terror som pengar symboliserar i den här världen. Ert stigande medvetande ska få er att se bortom de här föreställningarna, och inom kort, kommer olika uppfinningar, som till exempel vår materiaomvandlande processor, att göra pengar föråldrade. Inte desto mindre behöver människor gå igenom en period då de rensar sina sinnen från stora och löjliga föreställningar om pengar och rikedom. Pengar uppfanns för länge sedan av Anunnaki för att betona skillnaden mellan er och Anunnakis hantlangare. Den här övningen kommer att frigöra er från de lögner och missuppfattningar som ni länge har haft om rikedom. Gör det du verkligen vill, och du kommer att lära dig en del grundläggande sanningar om det här speciella ämnet.

Er värld har länge lidit under de falska uppdelningar som rikedom och makt har förorsakat. Det har skapat klasskillnader och utvecklat det galna begreppet om privilegium. Den nu pågående omfördelningen av resurser visar tydligt på detta. Just nu höjs ni idogt i medvetandet, vilket är en förutsättning för att klara flera Uppstigningskrav. Dessa himmelska procedurer behövs som förberedande förändringar inför de större transformationer som ska äga rum i KristallLjuskammaren vid den rätta tidpunkten. Det här projektet har många steg. Först behöver ni kollektivt uppleva ett allmänt välstånd för att förstå hur snabbt dessa medel kan förändra den här världen. För det andra, behöver ni uppleva den allmänna lycka som skapas genom den här processen. Slutligen behöver ni inse hur kraftfulla och storslagna ni är som en sammanhängande grupp. Den här processen kommer att göra er öppna inför att ta in nya uppfattningar om varandra, vilket gör att den här världen fungerar på ett helt nytt sätt. Ni gör det möjligt för er värld att bli ett sant globalt företag! Det är denna nya uppfattning som gör er fria att lätt acceptera varandra!

Det är vid denna punkt som er frihet, ert välstånd och det nya styret går samman och gör det möjligt för oss att försiktigt ingripa. Våra mentorer kommer sedan att se hur väl ni var och en har presterat. Denna nästkommande nivå kommer att utnyttja er nya självkännedom till att utveckla en ny inre uppfattning om er själva. Dina erfarenheter behöver utvärderas utifrån ditt eget perspektiv och i ljuset av din nu kända tidigare historia från Atlantis till nutid. Tillsammans kommer du och din mentor att bestämma hur den här samlingen data passar ihop. Den här processen kommer att skapa en profil som gör att du äntligen får den "stora bilden" av hur du passar in. Det vill säga, att förstå hur dina inre uppfattningar passar samman med denna nyligen reformerade värld. Detta är en process som kräver djup utforskning och uppriktig utvärdering, vilket är varför ni varje natt noga granskas av våra medicinska team. Detta ger de fysiska uppgifter som måste återförenas med de andliga data som du och din mentor pusslar ihop. Den här processen kräver en del gemensamt inre arbete, följt av en allmän översikt över hur den passar in i det kollektiva. Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den värld som omger er förändras snabbt. Himlen för in stora mängder med helig eld in på Gaias plan. Den här energin omvandlar de livsfält som omger er. I sin tur påverkar de här energierna hur era inre aurafält fungerar. Dessa gudomliga energiblixtar förbereder er inför att medvetet förändra er uppfattning om hur det här globala samhället fungerar. Den här processen kommer snart att låta er inse vikten av att omvandla den gamla de facto-regeringen till den nya lagliga NESARA-regeringen. Denna förändring är planerad att ske inom kort och tillåter att denna nya regering formellt tillkännager den Inre Jordens verklighet, riket Agartha, liksom även det formella avslöjandet om er galaktiska familj. Denna serie åtgärder kommer också att tillkännage det formella inrättandet av det nya globala banksystemet och finansbankens nya pengar. Dessa välsignade åtgärder är ett resultat av era storslagna visioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Det som era drömmar och visioner har åstadkommit reflekteras positivt tillbaka till er i en rad himmelska handlingar. De som har arbetat hårt för att manifestera detta började med de stora summor pengar som skapats av våra kamrater Mästarna. Detta kommer snabbt att följas av de härliga frukter som utlovats er genom NESARA. Himlen vill befria er från de onda som arrogant leder denna nuvarande olagliga amerikanska regering och alla dess allierade. Denna överdrivna korruption kommer att kväsas genom den formella uppkomsten av NESARA-republiken och ett nytt och rättvisare banksystem. Lyckligtvis har våra heliga medarbetare skapat ett sätt att tillåta att en så omvälvande förändring kommer till stånd. Använd den här friheten och det här välståndet till att manifestera era drömmar och att göra er strävan efter inre lycka möjlig. Kasta bort alla rädslor och den oro som fortfarande på något sätt omger er. Låt den här nya tiden fastställa vem ni verkligen är!

I den här nya världen kommer ni äntligen att bryta er loss från de begränsningar ni upplevt, de som först Anunnaki och sedan deras hantlangare pålagt er. Dessa lakejer kommer att arresteras och isoleras från er. Låt ditt Hjärtas kraft och den väg som Anden förser dig med vara din själs vägvisare. Gå samman och skapa en helt ny verklighet som bygger på inre samarbete. Ett samarbete som skapar en värld som förvandlar hat och splittring till andlig enhet och leder er tillbaka till den otroliga Andlighet och Kärlek som finns i Hjärtat hos hela mänskligheten. Det är detta heliga samhälle som vi Mästare sakta men säkert har byggt upp alltsedan våra Systerskap och Broderskap först fick sitt uppdrag från AEON. Vi uppmuntras av vissa händelser i den här tiden. Den är en tid då en helt ny värld kan byggas upp och gör scenen klar inför er höjning från planetära människor till galaktiska och andliga Människor! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. En del av er tror att det vi säger är hypotetiskt. Men istället skildrar våra ord ett land som nu håller på att födas på utvalda platser runtom på detta stora klot. Det är till detta löfte som vi med glädje tillägnar dessa rapporter. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge