Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 29, 2010

June 29, 2010

5 Men, 18 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter! Mycket händer runt omkring i er värld. För närvarande är den mörka kabalen sysselsatt med möten och att göra sitt bästa för att dämma en omöjligt stor flod av ökande skulder och andra kumulativa förhållanden som är resultatet av deras arrogans, girighet och omedgörlighet. Varje dag så ser och lyssnar vi på dessa skurkar och deras planer och plojer, och sedan inför de knep som bara gör saker och ting värre! Således så närmar sig deras fall mycket snabbt. Ett sådant irrationellt sätt att fungera kan bara fortgå under en begränsad tid innan det blir konsekvenser för de skyldiga, trots detta så blir detta nu snabbt det fungerande sättet hos de mörka tjänarna. Vi ser hur de använder det lilla inflytandet de fortfarande har för att vidmakthålla deras otroliga lurendrejeri. Situationen påminner om en serieteckning då ett visuellt avstånd uppstår mellan den övre och undre delen av en person eller ett föremål, så att toppen hänger mitt i luften. Nu kommer gravitet och den Gudomliga Planen att göra ett inträde i denna lustiga effekt av era liv. Vi förväntar oss att se en högst uttalat förändring mycket snart, vilket börjar med kommandet av de nya övergångsregeringarna runt omkring på er planet.

Låt oss elaborera lite mer angående denna mycket lustiga situation: den mörka kabalen håller desperat och oresonligt sig fast vid makten, och våra Jordliga allierade förefaller oförmögna att ge ett avgörande slag som omedelbart förändrar situationen. Allt är dock inte som det förefaller. Våra Jordligt allierade för sig snabbt framåt med ett antal diplomatiska och legala åtgärder vilka kommer att avsluta de återstående mörka regeringarna, och detta är nästan färdigt. Vi har blivit tillsagda att förvänta oss några blixtsnabba manövrar ämnade att avsätta de återstående mörka regimerna. Sedan kommer leveranserna och uttalandena vilka följer att åtföljas av formella uttalanden om vilka vi är, och det inkluderar en allmän beredskap att ha oss assistera med omhändertagandet av många av era miljökriser. Som en förberedelse för detta har vi ett antal gånger träffat flera individer som kommer att bli utsedda att leda dessa frågor när väl de nya regeringarna är på plats. Tillsammans har vi utarbetat de inledande meddelandena som kommer att sändas ut och på vilket sätt som varje miljökris skall hanteras. Med detta gjort så inväntar vi kollapsen av era mörka regimer.

En aspekt som dessa mörka regimer och deras partners inom den kontrollerade median tycker om att gömma från allmänheten är den reella kompositionen av Moder Jords skorpa. Hennes stratigrafi under ytan är i själva verket mycket annorlunda från vad som målas upp i era geologiska böcker. Det finns enorma bälten av gas under det Karibiska Havet, likväl som under mitten av Atlanten, centrala Indiska Oceanen och centrala Stilla Havet. Dessa gigantiska bälten finns i allmänhet nära till de zonerna mellan de tektoniska plattorna, som till exempel i Karibiska Havet. Detta senare har redan från början varit en av de orsakande faktorerna till det snabba försvinnandet av Atlantis för ca 13 tusen är sedan. Dessa bälten av gas är nu relativt avsomnade. Våra geologer observerar noga dessa bälten och skickar noll-punkts energier för att lugna ned och minimera tydliga tecken på aktivitet. Era olika oljeriggar vilka vilar ovanpå dessa enorma bälten är i fara även om bara en av dessa hundratals av sammanbundna zoner skulle bli aktiv. Vi arbetar därför hårt för att se till att detta inte inträffar.

När som ert klimat förs allt djupare in i förändringar så blir väder mönstren alltmer allvarliga, och det för oss till vårt andra område av oro. Karibiska havet är känt för sin orkansäsong från mitten av juli till mitten av september. När som vi nu närmar oss början på denna period om några veckor så har vi satt in ett flertal metrologiska uppdrag för att observera och att modifiera, när det är absolut nödvändigt. Innan oljeutsläppet i Mexikanska Bukten visste vi att de förändrade förhållandena i er atmosfär pekade på att ett antal ställen på ert klot skulle ge upphov till mer cykloner och orkaner än normalt. Hitintills, så händer detta som förväntat. En uppvisning av denna sort kan skapa onödig rädsla och rykten bland den lokala befolkningen.

När väl de nya regimerna har tagit makten kan vi öppet påbörja olika projekt, vilka behövs för att lösa problemet med detta oljeutsläpp och återställa Karibiska havet till ett mer acceptabelt tillstånd. Till dess ber vi er att använda ert inflytande för att insistera att många av de teknologierna som är tillgängliga används för att minimera faran ni utsetts för av på grund av det tilltagande utsläppet. Ert tryck har upp till nu resulterat i teknologier som kan starta denna process, men det är bara början. Många fler enheter och processer för att städa upp oljan kan sättas i spel. Ta denna tid i akt för att lära upp era representanter, lokala myndigheter vid kusten, och andra att mer behövs göras för att lindra förstörandet av kusten liksom de plantor och djur som nu blir så fördärvade. Detta oljeutsläpp är ett perfekt exempel på det kaos som har trängt in i er värld, och som nästan fått ert globala samhälle på knä.

Detta växande kaos tjänar som en mellanperiod mellan den verklighet som ni tänker på som normal och den nya som väntar på att transformera er värld. Den nya verkligheten har börjat visa sig självt i uppvaknandet av mängder av människor runt omkring er jord varje dag. Dessa nyligen uppvakna är redo och villiga att acceptera vad som behövs för att bygga en ny realitet. Överallt så visar er globala befolkning sin trötthet på vad de mörka har gjort för att förslava och manipulera folk. Bokstavligen så söker hundra tals miljoner av er efter något bättre. Den alltmer sänkta levnadsstandarden i Europa och Nord Amerika är exempel på vad som irriterar er så mycket. Andra är medvetna om på det sätt som vissa teknologier kapabla att förbättra levnadsförhållanden, och förbättra er miljö, och förse en väg ut ur era nuvarande svårigheter förnekas er.

Vi har länge sett hur era samhällen inte har varit mer än foder för de mörka. Nu har Himlen förordat att denna tanklöshet skall stoppas och att ett nytt, mer medvetet samhälle blir normen. Men de mörka har förkastat Himlens påbud. Vissa handlingar är nu på väg, vilka påbörjades redan för fyra decennier sedan. När vi anlände hit för ca tjugo år sedan, blev vi tillsagda att kontakta vissa individer och grupper som låg bakom dessa typer av reformer. När vi gjorde så upptäckte vi utsträckningen av kontrollen över er värld utövad av Anunnaki folket. Vi träffade det huvudsakliga Anunnaki rådet tidigt 1992 och informerade dem att en Första Kontakt operation var nära förestående. Detta ledde strax därefter till ett konfrontationsmöte med Ankara Alliansens förbindelse grupp med Anunnaki folket, där vi likaledes informerade dem om Himlens beslutsamma stipulationer för denna heliga värld.

På det sättet började en serie av diskussioner som pågick i nästan tre år, vilket slutade med Ankara Alliansens fredspåbud, vilket kom 1995. Dessa påbud förändrade allt. Vi diskuterade nu direkt och ofta med de mörkas undersåtar på planeten när väl Anunnaki folket bestämde sig för att dra sig tillbaka och återgå till sina baser vid utkanten av ert solsystem. Och vi pratar fortfarande med dem! Men tiden för handling har nu kommit; händelseutvecklingar kommer som förändrar er verklighet och sätter er på början av er slutliga resa mot Första Kontakt och fullt medvetande. Låt inte den kringliggande turbulensen få er att tappa er fokus. Ni är på väg att uppleva många underbara saker. Så var förberedda och vet att en del av det kommer att vara oväntat. Njut av resan!

I dag har vi fortsatt vår pågående diskussion. Mycket är färdigt att manifestera. Vi vill betona nödvändigheten av att ni är redo för vad helst som kan komma. Moder Jord vill göra en del saker innan hennes storskaliga förändringar på ytan. Så håll modet uppe, och redo att vara allt ni kan Vara. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge