Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 6, 2010

July 6, 2010

12 Ik, 5 Kumku, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. De krafterna som har kämpat mot varandra är nu vid en vändpunkt. Våra jordliga allierade har förhindrat de mörkas senaste försök att undvika sitt eget fall, och dessa strategier från Ljuset har oss nu på randen till succé. Mörkret fortsätter att leta efter möjligheter för att kunna fortsätta spelet, men vi ämnar helhjärtat se till att detta är den sista matchbollen. Våra Jordliga allierade är mer än redo att sätta deras regeringspersonal till makten, och denna vändpunkt kan snabbt driva er verklighet mot transformationen, vilken sätter scenen för vårt kommande till era stränder. Kom ihåg att vad vi har planerat har förhindrats av den fortsatta oförsonligheten från de mörka undersåtarna. När den mörka kabalens makt är åsidosatt kan programmen som vi ofta har beskrivit påbörjas. Moder Jord behöver bli befriad från bördan av att behöva ge upp otaliga millioner av fat råolja till den mörka kabalen, men var förvissade om att er energikris i botten bara är en fråga om filosofisi och kontroll.

Utflödet av olja påverkar låsandet av hennes kontinentplattor, vilket i sin tur påverkar den nödvändiga ommöbleringen av hennes konfiguration på ytan. När er planet tog på sig verkligheten som ni nu har upplevt under årtusenden, så förstod hon alltför väl vilka instabila förhållanden det skulle bli. Stora jordbävningar, vulkan utbrott, och det plötsliga försvinnandet av landmassor under vågorna av era tre huvudsakliga oceaner har rannsakat er hemvärld då och då. Likaså har havets nivå förhöjts eller plötsligt sjunkit och på så sätt decimerat eller till och med översvämmat hela nationer och dess befolkning. Ni lever i en osäker värld och många av er är enbart ett kort steg från katastrof. Moder Jord ämnar ändra på detta, men för att göra så kräver hon att ni förskjuter er uppåt i medvetande och inser att världen ni lever i har specifika anledningar för att Existera. Den huvudsakliga är för att stödja ert 13 tusen år långa experiment i begränsat medvetande. Detta experiment har nu kommit till sitt slut och ni är nu vid en punkt då ni skall göra en snabb transformering tillbaka till de fullt medvetna Varelserna ni en gång var.

För att få er till vad vi kallar gränspunkten så skickade Himlen ut speciella påbud till varje persons kroppsliga väktare att påbörja en serie av förändringar som skulle väcka upp er och med tiden förbereda er att återta ansvaret som kommer med fullt medvetande. För att göra denna process möjlig så har ett antal nästan katastrofala händelser drabbat er verklighet under det senaste århundradet: enorma krig, svält, naturkatastrofer, och andra blandade ekonomiska och sociala kalamiteter drabbat er. Dessa var alarm för att väcka upp er till vad som höll på att hända. Vår ankomst, som införare av första kontakt med er, är en av de sista i denna serie av tecken som uppstår i er verklighet. Vi förstår hur många farhågor som detta har medfört; Himlen har i högsta grad givigt er en otrolig resa! Ni har gått från ett tillstånd som föreföll att vara ganska stabil till en början med till ett tillstånd med snabbt ökande våld och oroligheter, fram till nu så upplever ni nästan outhärdliga nivåer av ängslan.

Himlen har placerat er här för att preparera er för vad som kommer härnäst: ett lyckorus som är så intensivt att det kan likna en dröm! Detta är det underbara tillståndet som kommer med upplösningen som rusar mot er som ett skenande tåg. Mörkret ser att det närmar sig och vet att det är slutstationen. Trots detta, liksom ni, så vill inte mörkret uppleva det. Begränsat medvetande är lustigt. I teori så välkomnar ni alla vad som ligger framför er; men det finns motstånd som är ologiskt och som drivs av er rädsla för det okända. Vi ser detta i Ljusarbetarnas frustrationer och den uppenbara arrogansen från den mörka kabalen. Att släppa det hela är svårt för er. I vilket fall som helst så är tiden för att göra det inför er nu. Släpp loss, och ha tillit i vad Himlen och den gudomliga planen har lagt i väntan för er. En del av detta är att upptäcka att ni inte är ensamma. En stor del av er spirituella och rymdfamiljer har kommit för att omfamna er och göra sällskap med er till ert öde. Detta öde inkluderar att övervaka ett nytt solsystem och en ny stjärnnation.

Det är förståeligt om ni tänker på det som kommer som om det ligger långt fram i en avlägsen framtid; men så är inte fallet. Vad vi beskriver ligger nära i tiden! Om ni tvekar inför denna utveckling, föreslår vi att ni säger till er själva att det skall bli världen för era barn och barnbarn. Tänk er sedan bara att ni är där med dem! Tillståndet i världen går inte mot en katastrof; utan det representerar slutspelet av denna realitet innan den fullt transformeras till den som ni snart skall lära känna. Ni kommer att lära känna vår värld ganska väl. Den Galaktiska Federationen är en association som sträcker sig över hela galaxen och som väntar på och ser hur ert solsystem förändras. När denna transformering väl är fulländad, kommer ni att utgöra en kritisk del av denna organisation. Många konferenser kommer att behöva er expertis och era talanger och vi ser framemot det som ni uppnår när ni för Ljuset till varje hörn av fysikaliteten.

De nuvarande svårigheterna inkluderar det enorma oljeutsläppet i Karibiska Havet liksom mindre utsläpp i andra oceaner, vilka alla utgör ett hot mot Moder Jords ekologi. Dessa mänskligt gjorda katastrofer är bara några av de orenheter som hotar Jordens diversifierade livsformer. Denna mångfald har varit ett igenkänningsmärke för Jorden redan från början. Den nuvarande biologiska tidsperioden är märkt av en klar nedgång av mångfalden, och sådana ögonblick markerar normalt tillfällen då en dominerande djurart byter ut en annan. Vad som gör denna tid unik är att det involverar arterna som rör sig mot ett mycket högre medvetande. När detta tillstånd har uppnåtts kan en helt ny verklighet påbörjas som transformerar delningen av det nuvarande 3-D rike på ytan och en 5-D inre värld till en förenad 5-D värld. Denna nya värld skall bli kärnan för skapandet av en ny stjärnnation.

Denna transformation fortsätter oförminskad över hela ert solsystem. Mars fortsätter att leda vägen då dess tunna atmosfär börjar bli tjockare och en typ av väder börjar visa sig runt planeten. Venus visar också tecken på liv. Många av era astronomer kan se att Venus har vatten strax under ytan, och att hennes fräna över kokade atmosfär genomgår förändringar. Hon påbörjar processen att återgå till hennes ursprungliga tillstånd som en vattenplanet tvilling till Moder Jord. Merkurius är nu full av vulkanutbrott, och det är ett tecken på återkomsten av en helt otrolig värld: en värld som era astronomer först kallade Vulkan vid tiden runt 1840 till 1850. Denna förlorade värld är redo att ta sin plats som den innersta världen i ert solsystem. Mycket underliga förändringar har också noterats i asteroid bältet bortom mars.

En tidigare planet, som ni en gång i tiden kallade Maldek och som vi kallar Pax, börjar tillkänna göra sin närvaro här. Underliga gravitetsfenomen gör att många astronomer undrar vad som pågår. I själva verket så håller Asteroid Bältet på att ställa om sig. Vi kan säga att dessa underligheter är enbart de inledande stegen av er lokala Elohim som förberedelse att återskapa en ny planet från dessa vrakgodsrester. Det kommer att bli den största av era vatten världar och den kommer att ge den speciella balansen som ert solsystem en gång i tiden åtnjöt. Det är denna balans som attraherade Moder Jord hit för ca fem miljarder år sedan. Det är också vad som attraherade våra kolonister på Lemuria till Jorden för 900 tusen år sedan. En ny gyllene era är på gång!

Idag pratade vid om utvecklingarna som för de många förändringarna allt närmare och om de många situationerna som kräver en snabb lösning. Tiden för att formellt presentera oss är nu nära. Ni lever i en tid med enorma förändringar, då ni kommer att upptäcka vilka ni verkligen är! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge