Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 22, 2010

June 22, 2010

11 Lamat, 11 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter för att prata om förändringarna som pågår i er värld. För tillfället så genomlider er planet en ekologisk kris som har skapats av ett obegränsat beroende av fossila bränslen. Detta beroende måste stoppas, särskilt eftersom ni redan har i er egendom teknologin för att transformera detta antika system. För länge sedan fick ert samhälle ett antal kritiska uppfinningar baserad på noll-punkt energi. De skapade basen för ett elektriskt system som kan försörja era hem, kontor, fabriker och motorfordon, vilka inte konstant behöver fyllas på. Dessa uppfinningar togs över och gömdes av era myndigheter och de utvecklades bara i hemliga projekt av myndigheterna. Dessa teknologier behöver bli allmänt kända eftersom de innehåller lösningarna till era nuvarande svårigheter. Därför säger vi till er att ni kräver av era större regeringar att dessa redan existerande teknologiska lösningar släpps fram. De kan lösa ert ekonomiska och finansiella lidande, återuppliva er döende tillverkningsindustri, och ge ett stort lyft mot att avsluta den nuvarande globala finansiella stiltjen.

Vad vi föreslår är självklart, men ändå så är den mörka kabalen formerad för att förhindra sådana konstruktiva utvecklingar. Helt klart så är denna kabal den ledande orsaken till ert globala dilemma. När Anunnaki folket bytte sida började deras jordliga undersåtar en intern kamp som bara nyligen tog slut. Den vinnande och omformerade mörka gruppen är nu engagerad med en ny fiende: våra Jordliga allierade. Till skillnad mot den tidigare kampen så fördjupas bara denna konfrontation av mörker mot Ljus mer och mer med tiden; oberoende av hur mycket denna kabal slåss vilt som ger våra Jordliga allierade inte upp. Tvärtom! I själva verket så finner sig mörkret belägrat på alla sidor, antingen orsakade av dem själva eller av förhållanden som skapats genom idogt arbete av våra Jordliga allierade. Högmodet hos de mörka gör dem oförmögna att inse vad som händer med dem och det blir till slut deras fall. Tiden för deras nederlag är inte långt borta eftersom mörkrets herravälde hänger i en lös tråd. Den Amerikanska Centralbanken är konkursmässig och de Europeiska bundsförvanterna till detta formidabla vidunder ligger inte långt efter. System kollapsar internt och snart så kommer detta att bli uppenbart och allmänt känt.

Kollapsen av det mörka imperiet speglas av den ökande disintegrationen av Moder Jords ekosystem. Hastigheten av utrotningen är så allvarlig att det hotar den biologiska mångfalden på planeten, vilket indikerar att verkligheten som omger är redo för en enorm förskjutning. Ert nuvarande system är vid en punkt då dess undergång är säkrad. Det är kritiskt att ni inser detta och preparerar er själva för de kommande förändringarna. Himlen har valt ut denna värld för att göra en monumental storstädning. Vi är en del av denna operation och ni kan se precis hur nära som ni är till denna dramatiska transformering i era affärer. Notera vad som vi säger till er. Er verklighet har nått punkten för förändring, och därefter kommer era nya regeringar att öppet välkomna oss. Vi ämnar vid den tiden göra oss allmänt kända till er. Mycket kommer omedelbart att utföras av oss eftersom er planet har allvarliga behov av en serie speciella förstärkningar. Detta kommer att hålla henne gående och ge ert samhälle tid att transformera till ett galaktiskt, er lysande nya soluppgång!

För närvarande är ett antal nya händelseutvecklingar på väg. För det första så har kabalen sammankallat ett flertal internationella finansiella konferenser för att diskutera vad som kan göras åt den enorma omfattningen av den globala finansiella krisen. Dessa konferenser har antingen misslyckats eller kommer att göra så. För det andra har de fått sin nyhetsmedia att övertyga många att de ekonomiska problemen är enbart en djup konjunktursvacka och att ni är nära att igen vända på utvecklingen. Inget kan vara längre från sanningen, och mörkret har ingen aning om hur det ålar sig ut ur detta. När det gäller våra Jordliga allierade så är de helt nära att störta monstret i kärnan av denna katastrof: den Amerikanska Centralbanken. Denna olagliga jätte är bankrutt och dess manövreringsutrymme för att hålla sig flytande är mycket begränsat; därför är deras totala kollaps närstående. Den engelska centralbanken och dess kompanjoner i ”the City” är likaså på väg att gå under. På samma sätt så är många andra allierade banker redo att genomgå en massiv utrotning.

Denna krasch är precis vad som våra Jordliga allierade siktar på. När den finansiella nedsmältningen gått som lägst kommer de stora förändringarna att rullas ut. För att motverka utfallet så har våra Jordliga allierade satt upp ett antal beredskapsplaner vilkas syfte är att ta sig igenom disintegrationsfasen så snabbt som möjligt. Kom ihåg att den Amerikanska ”företags-regerigen” är starkt förbunden med ödet för detta döende ekonomiska system. När som detta går under så gör också den Amerikanska regimen. Våra Jordliga allierade står redo med ett utbyte för denna regeringen och för det felande ekonomiska systemet. Den nya lagliga Amerikanska regimen kommer att bli temporär, och kommer att efter sex till åtta månader att dra sig tillbaka för att gladeligen ge plats för en återskapad och konstitutionellt sund regering baserad på ”allmän lag” och den verkliga Amerikanska Konstitutionen. I enlighet med detta kommer det sanna 13:e Tillägget att införas, och de illegala 14:e och 16:e Tilläggen kommer att tas bort.

Denna skala av förändringar skulle normalt ha tagit runt omkring ett århundrade för att nå en kritisk punkt. Det är intressant att notera hur era globala kommunikationer så snabbt kan alterera en sådan etablerade tidsperiod, och att göra nuet annorlunda från alla tidigare tider i er närliggande historia. Det finns två faktorer som i kombination genererar den icke tidigare sedda potential som inte var möjlig förrän nu: webben och mobiltelefonerna. Tillsammans så formar dessa ett enormt nätverk som omedelbart sänder idéer och information runt klotet. Antalet mobiltelefoner är nu rekordhögt och det växer, och vad som behövs är för er att sätta samman enkla men kraftfulla meddelanden och att elektroniskt marschera fram mot den gamla politiska ordningen. Använd dessa kommunikationsdomäner för att starta en elektronisk rusning för att sätta era krav i ansiktena på era valda tjänstemän. Öka antalet av era meddelande tio gånger om! Fortsätt med trycket.

Medan detta pågår kan våra Jordliga allierade avsluta ett stort antal förändringar inom det finansiella områdena och inom myndigheter. En ny era kan då födas. Som en del av denna enorma operation, kommer vi att utlysas av dessa övergångsregeringar som en välgörande och kritisk komponent av vad som behövs göras. Vi har tidigare nämnt för er hur detta kommer att rullas ut. För det första så vet våra Jordliga allierade att detta kommer att komma som en chock för de flesta av er. De olika förmånerna såsom skuldförlåtelse, skatteåterbäring, och ett system för stora monetära gåvor kan skingra de flestas oro. För det andra så kommer kommandet av fred, ökad globalt samarbete och hemkomsten av trupperna till sina älskade att övertyga många, många fler. Dessa inledande steg är för att demonstrera att det inte finns någon anledning att oroa sig för vad som händer. Nästa steg är det nya finansiella systemet.

Förändringen till valutor som är baserade på ädelmetaller är hjärtat av det nya systemet, vilket reflekterar den nya verkligheten för perioden efter kalla kriget. Länder har återförenats, handeln har ökat och välstånd expanderat i olika riktningar. Dessa förändringar skulle inte fullt kunna göras kända tills att den Amerikanska Centralbanken kollapsar, då detta i princip medför slutet på Dumbarton Oaks avtalet. Ett nytt system kan då införas och de nya regeringarna kommer att genomföra processen med högsta fart. I Amerika kommer detta att genomföras samtidigt som allmän och Konstitutionell Lag införs. För närvarande så har Amerika ett juridiskt system som är mer fokuserat på att låsa in människor än att ge den anklagade en rättvis chans. Det nya juridiska systemet kommer att göra slut på allt detta.

Idag har vi gett er mer detaljer om kommande händelseutvecklingar. Vi bad er också att bli mer aktiva för att lösa problemen för dagen. Er värld behöver individer som är reda ge sig själva egenkraft och assistera med att påskynda förändringarna som är så nödvändiga för er värld. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge