Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 maj 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 29 maj 2018

Salamat Jalwa. Kabalens kräftgång fortsätter. Deras långsamma, arroganta drag och våra snabba motdrag lämnar dessa skojare i ett självförvållat moras. Våra jordiska allierade fortsätter att bygga globala allianser vilket tydligt intensifierar segern över det mörka. Nycklarna till denna seger är er stigande medvetenhet och er växande hunger att bli andligt suveräna och fria från det mörka med dess oändliga århundraden av slaveri, girighet och förakt. Himlen fortsätter att utrusta och säkerställa var och en inför full medvetenhet. Ert förväntande verklighetskifte är anledningen till att det mörkas inflytande avtar och varför kabalen är i full panik.

Ha ståndigt i åtanke vad som utvecklas runt er. Lita på planen. Våra jordiska allierade släpper regelbundet sanningar som är utformade för att ge er en bättre förståelse för vad som verkligen händer. Alla dessa olika allianser kommer i slutändan att få avgörande betydelse. Vi kan inte nog understryka betydelsen av den nuvarande strategin för att ge er frihet. En union mellan mängder av fraktioner som är inriktade på att undergräva varje steg som kabalen tar. Kabalens gamla och väl beprövade strategier som en gång fungerade så väl på befolkningen visar sig inte längre framgångsrika. Massorna vaknar upp.

Medvetenhet är en universell web av gudomlig visdom, genom vilken allt livs samhörighet blir helt uppenbar. Du är medvetenhet, och medvetenheten är du. Den bortkoppling som du för närvarande upplever är en illusion som förekommer i ditt nuvarande tillstånd med slumrande medvetenhet. När du väcker din medvetenhet växer potentialen för positiva förändringar inom alla områden. Det är den tid då de gamla sättens arkitekter faller ifrån och Ljusarbetare befrias för att bruka sina ljusstrålar.

När det gäller jordens fysiska förändringar, förvänta er att dessa kan vara regionalt intensiva då och då. Gaia har bestämt sig för att hålla tillbaka många av de globala förändringarna eftersom er egen omvandling inte är så långt borta. Hennes slutliga omvandling kommer inte att äga rum förrän ni är i säkert förvar i Agartha och där tar ert slutliga, extatiska steg över i fullt medvetande. Fram till dess fokuserar Gaia på att minska trycket på sina tektoniska plattor och bygga upp Stillahavsområdet och Atlanten inför återvändandet av kontinenterna Lemurien och Atlantis. Som fullt medveten planet är hon känd för sin symmetri liksom sin utsökta skönhet. Återupprättandet, uppstigningen av Atlantis och Lemurien kommer att balansera Gaias land/vatten-förhållande. Återigen kommer hon att återvända till sin ursprungliga, orörda kroppskonfiguration såsom en mono-polär planet.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer och ger er många välsignelser! Ni har på ett storslaget sätt hjälpt oss genom att varje dag manifestera underbara kollektiva positiva tankar. Medborgarna i er värld börjar förstå att vi alla är sammankopplade. I takt med att er medvetenhet växer blir era tankar mer fokuserade och affirmativa. Det är viktigt att ni inser hur enkelt negativa tankar, som tillsammans blir starka, kan fördröja det som ni önskar visualisera. Ta er tid till att komma samman och använda era gemensamma tankar till att visualisera det mest underbara resultat. När ni gör det regelbundet kan ni med era positiva tankar skapa ett mer kraftfullt och oemotståndligt alternativ.

När människor expanderar i medvetande blir ni alltmer medvetna om det fysiskas andliga egenskaper. Vi har observerat det. När ni blir mer vakna inför vilka ni verkligen är, andliga väsen som har en fysisk upplevelse, navigerar ni genom er tillvaro med mera nåd och mindre ilska och dömande under kabalens undergång. Vi ser att ni utnyttjar er växande kraft till att kräva en regering som har folkets bästa i fokus. Överallt inser nationer att frihet är absolut nödvändigt och vänder sig bort från regimer som inte respekterar sina medborgares uppmaning.

Ni upplever en övergång från den värld ni för närvarande upplever till en värld som mer riktigt återspeglar dem ni är på väg att bli. Det här är en tid då varje individ kopplar samman sina kraftfulla andliga gåvor med helheten. När ni nu väver fram en ny verklighet, föreställ er den skönhet som er mångfald ger till den gudomliga väven, till ert nya galaktiska samhälle. Kom alltid ihåg din betydelse för det kollektiva som nu växer fram. Er verklighet fortsätter att förändras till det bättre. Var uthålliga med era individuella affirmationer och de mäktiga visualiseringar som bygger upp varaktig frihet för alla.

Idag samtalade vi om det som utvecklas runtom på denna glob. Många situationer uppstår som gör det möjligt för er att återföra detta mörka rike till ljuset. Vi ber er helt enkelt att ta den här informationen och använda den för att bli mer medvetna om det som händer med er och de samhällen som utgör den här verkligheten. Var medvetna om, Ni Kära, att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge