Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 juni 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 12 juni 2018

Selamat Balik! Vi kommer med fler spännande nyheter som vi önskar diskutera med er. Efter tretton årtusenden av obestridlig kontroll befinner sig nu Kabalen i ett läge där de får kämpa för att anpassa sig till en plötslig ökning av medvetandetillväxten. Detta nya element skrämmer dem och förändrar verkligen allt. Som vi rapporterade i ett tidigare meddelande har en ny koalition av krafter, som vi kallar "Alliansen", gått samman i en mycket övertygande grupp som bara växer i vår respekt. För Kabalen fortsätter det att vara ett mysterium varför deras tilltag hela tiden slår tillbaka på dem själva. Kabalen är starkt förvirrad över varför deras arsenal av väl beprövade metoder nu går snett och misslyckas och riktas mot dem själva.

Vi har hjälpt Alliansen på ett flertal sätt. För det första kompletterar vi de krafter som de har tilldelat uppgiften att avlägsna den nuvarande amerikanska regimen. För det andra tillhandahåller vi de resurser som behövs för att Alliansen ska kunna föra in ett nytt, stabilt valutasystem i er värld. Slutligen utökar vi vår kontaktpersonal och vår diplomatiska personal och är nu redo att tillhandahålla de tjänster som krävs för att föra in en mer harmonisk verklighet i er värld. Många händelser håller nu på att manifesteras och bli kända. Era välståndsmedel görs redo. Storleken på denna operation har fått oss att skicka ut en speciell uppsättning skepp för att hålla ögonen på hur det här programmet utvecklas. Inga stora problem har hittills uppstått. Er värld står klar för frihet!

Vi är glada att kunna rapportera att er gamla verklighet är på väg att förändras och till slut leder till disclosure (avslöjandet), vilket gör det möjligt för oss att snabbare ta nästa steg, en icke tidigare upplevd global första kontakt med er. Under de senaste åren såg vi när de mörka krossade försöken att föra in nya regeringsformer. Trots dessa tidiga svårigheter visste vi att ni så småningom skulle triumfera över det mörka. Det mörka sjunker sakta ner i glömskans hav. Vi har tålmodigt sett våra jordallierade och nya alliansvänner drabbas av tidig växtvärk. De har skakat av sig sitt hat och önskar nu bara driva kabalen från makten. Ny regering kommer att skapa förutsättningarna för vår ankomst. Alldeles för länge har mänskligheten på ytan varit isolerade från sitt utomjordiska ursprung.

Vi observerar även att er sol har visat ovanlig aktivitet. Det beror delvis på den enorma ökningen av interdimensionella energier som strömmar mot henne från den galaktiska kärnan. Dessa påverkar ert solsystem, hela galaxen och därbortom. Dessa energier orsakar en ökning av ozonhålen vid polerna och ett avvikande vädermönster runtom i er värld. Detta kan störa era radiokommunikationer och era elgeneratorer.

Namaste. Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer för att vara era andliga mentorer och för att lugna er och ge er tillförsikt under det som kan tyckas vara en rad bisarra händelser. Just nu materialiseras nya penningsystem. Tillsammans med dem kommer tillkännagivanden från en ny regering, inklusive avslöjanden om mörkläggning i svindlande proportioner. Som ni kan föreställa er kommer dessa tillkännagivanden att förändra er verklighet för alltid, och vi är här för att vara era kärleksfulla guider under denna unika och helt makalösa övergång.

Sedan ert fall ner i begränsad medvetenhet har ni haft extremt begränsad tillgång till direkt kommunikation med ert Högre Jag, men också med de Uppstigna Mästarna och de andliga rikena. Detta kommer omedelbart att förändras. Vi uppmuntrar dig att söka vår vägledning. Vi kan komma till dig i drömmar under sömnen eller i dina meditationer. Avsätt en tid varje dag för att ta kontakt med oss. Prata med oss ??som om du pratade med en vän. De energier som nu finns tillgängliga på er planet uppmuntrar till tydlig kommunikation med de andliga rikena. Bryt tystnaden i vår kontakt och lita på att vi finns här för dig.

Vi avslutar detta meddelande med några ord om vänlighet. Definitionen av vänlighet är "kvaliteten att vara vänlig, generös och hänsynsfull." Från och med nu, låt oss alla börja vårt växande och skapa förhållanden som grundas på ömsesidig respekt, vänlighet, förståelse och en öppen kommunikation. Plocka fram och agera på de inspirerande uttrycken av kärlek till nästan och den vänlighet som rör sig i era hjärtan. Lär dig att stå upp för Sanningen medan du samtidigt utstrålar vänlighet. Att vara älskvärd och vänlig är således nyckeln: det sätter tonen för vad du ser och säger, och hur du svarar på den fenomenala och bestående verklighet ni skapar för er själva.

Idag har vi diskuterat de händelser som utvecklas runt om i er värld. Dessa händelser skapar en ny verklighet där ni äntligen får uppleva återställandet till fullt medvetande. Med det väcks den slumrande potentialen till fysiskt Skapande. Var medvetna om, Ni Kära, att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge