Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 maj 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 15 maj 2018

Selamat Jarin!, Kära hjärtan, vi återkommer och har mycket att diskutera med er! Den pågående kampen mellan Ljus och mörker som pågår i den här verkligheten närmar sig en avgörande punkt. Ett flertal händelser de senaste veckorna har skapat en öppning för Ljuset. Vår övergripande strategi är faktiskt att förse våra jordallierade med välbehövliga fördelar. Kabalens oundvikliga nederlag är på gång. Den ena efter den andra av kabalens strategier faller platt. I takt med att de blir allt svagare minskar medlemsantalet. Allteftersom de pusselbitar som säkerställer er frihet faller på plats blir ljuset allt starkare. Fred, välstånd och en ny regeringsordning kommer allt närmare för varje dag.

Som du vet ignorerar era ”main stream” media det mesta av allt det förträffliga arbete som uträttas av BRICS-länderna och våra jordallierade. Det här ögonblicket i historien innebär en magnifik vändpunkt för er.Mörkret har kontrollerat denna verklighet i nästan tretton tusen år. Verkligheten där ni bor förändras gradvis. Våra jordallierade arbetar ytterst noggrant zsför att säkerställa att världens rikedom distribueras till dem som är djupt engagerade i en korrekt fördelning av dessa medel för humanitära projekt.

Global fred handlar om skapandet av en bättre verklighet. Den bygger på ett organiskt nätverk av medvetande, skapat av en ständigt ökande självkänsla och initierad av Ljusets inre arbete. Resultatet av denna växande medvetenhet är ett multilateralt system som är utformat för att stimulera samarbete, fred och kulturell mångfald och acceptans. Varje nation har en långsiktig skyldighet att förse sitt folk med mat, skydd, kläder, vård och en hållbar, ej förorenad miljö. Viktigast av allt är nationens skyldighet att skydda varje medborgares frihet och personliga suveränitet. Det är varje persons obestridliga rättigheter.

Som vi informerat om i tidigare meddelanden är ni förberedd för att aktivera tre nya chakra: "Well of Dreams", drömmarnas källa i nacken, Thymus, placerat i övre delen av bröstet ovanför hjärtat; och Diafragman precis ovanför solarplexus. Dessa nya chakras kan i början ge ett milt obehag och influensaliknande symtom, såväl som huvudvärk, tillfällig förlust av balansen och fluktuerande kroppstemperatur. Integrationen av era fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppar går in i en ny fas. Det kontinuerliga inflödet av högre frekvenser som nu bombarderar jorden accelererar förfiningen och integrationen av ert nya 13-chakra system. Dessa förändringar i era fysiska kroppa förbereder er för vår ankomst, "kopplar på" era naturliga telepatiska förmågor, vilket gör det mycket lättare för oss att ”strömlinjeforma” våra kontakter med er.

Hälsningar, vi är era uppstigna mästare. Vi kommer den här vecka att prata med er om Communion (nattvarden), som vi definierar som att dela med sig eller utbyta intima tankar och känslor, särskilt när utbytet sker på andlig nivå. Communion skapar en helig gemenskap av troende som har en gemensam uppfattning om sig själva och sina liv. Den låter er bygga ett dynamiskt fält som är utformat för att vårda såväl varje enskild individ som kollektivet. Communion tillåter varje deltagare gruppdynamiskt att uppnå sin potential.

Medlemmarna i detta ständigt växande samhälle kommer att samlas och diskuterar vad deras inre tron ??verkligen innebär för samhället som helhet. Detta andliga anslag ger er frihet att komma till rätta med vem ni är och hur ni bäst utför era dagliga angelägenheter tillsammans. När ert gemensamma medvetande växer producerar det en inre aura av stöd och andlig avslappning. Denna gemensamma energi och dynamik förstärker medvetandefältet ytterligare, så att det kan uppnå sin egen fulla och unika potential. Nu förstår ni varför inbördes samarbete är ett så viktigt steg i skapandet av ert nya galaktiska samhälle.

Detta dynamiska fält ger varje organiskt system möjlighet att utvecklas, vilket ökar förmågan att med innovativa sätt lösa problem i samhället. Inbördes samarbete innebär en uppfräschning av alla de andliga uppfattningar som individen och kollektivet dagligen delger varandra. Ett sätt att genomföra detta är genom en ritual. Communion är dock mer än bara en andlig ritual. För många kan Communion verka an aning uteslutande men för oss är det ett praktiserande som håller samhället i en ständigt växande och andligt uppföljande övning. Det är ett holistiskt sätt att utöka sitt medvetande, att se varje medlem växa på nya och kraftfulla sätt. När er avsikt är det bästa för er själva och för andra kan oundvikligen bara de mest positiva händelser manifesteras i er verklighet.

Idag diskuterade vi några av de situationer som påverkar er. Händelser sätts nu i verket vilka kommer att förvandla er värld och vända den bort från mörkrets fasor mot ljusets glädje och nåd. Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge