Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 mars 2016


Sheldan Nidle - 22 mars 2016

5 Manik, 0 Mac, 12 Manik

Dratzo! Processen för att förändra den här verkligheten fortsätter. Detta är för det mesta ett ojämnt kraftprov. På ena sidan har vi de Uppstigna Mästarna, många hemliga sällskap och deras nära allierade, de individer som är allvarligt hängivna ett snabbt och förståndigt slut på de många mörka hantlangarnas makt och rikedom. Dessa mörka oligarker var helt inriktade på ett omfattande avfolkningsprogram, vilket nyligen börjat få viss effekt inom världens många underutvecklade och fattiga länder. Denna uppsättning dödliga projekt har först nu delvist stoppats tack vare en grupp upplysta "visselblåsare". Dessa projekt ingår bland andra aktiviteter, vilka förgiftar världens luft, hav och mark med dödliga patogener (giftiga ämnen) och som ökar strålningsspridningen med dess onda biverkningar för mänskligheten. Vi övervakar noga de här sakerna och håller de avskyvärda effekterna på en lägre nivå. Först när världens större regeringar tillåter vår synliga närvaro under mer omfattande tidsperioder kan vi befria Gaia från de här sakerna. Här blir betydelsen av NESARA helt uppenbar. Vi ser fram emot att nya regeringar blir en manifesterad verklighet.

Den pågående manifestationen av diverse fonder är ett fortsatt tecken på det ökat överdrivna försiktiga beteendet hos dem som ansvarar för den säkra förflyttningen av stora summor över nationsgränserna. Vi uppmuntrar återigen de här grupperna att i högre grad låta oss få ta hand om dessa mycket viktiga och högst känsliga operationer. Vi har teknologier som är fullt kapabla att lösa mycket av de svårigheter som för närvarande är en del i denna komplexa procedur. Trots dessa svårigheter håller de som för över på att uppnå den punkt, där dessa medel faktiskt kan distribueras på ett säkert sätt. När denna punkt kommer, är det vår avsikt att sätta definitiv punkt för dessa demoraliserade oligarkers makt och prestige. Det är dags att se över den här verkligheten och tillåta var och en av er att sola sig i ett slut på både skuldslaveri och de mörkas omoraliska tillvägagångssätt. Dessa mål är även en del i ett större program, vilket påbörjades för många år sedan genom en överenskommelse mellan Ljusets krafter och dem som ansvarar för att föra fram er till er sedan länge utlovade nya verklighet. Vi räknar med att detta äntligen sker mycket snabbt. Det är en gärning vars tidpunkt är inne!

Det nya finansiella systemet är som ni vet en kombination av en noggrann uppsättning nya bankregler (Basel III och IV) och stora förvaringsställen med guld, silver och dyrbara juveler vilka länge hållits gömda av de gamla familjerna, av upplysta kungligheter och genom Saint Germains och Quan Yins gudomliga arbete. Detta enorma välstånd är avsett för dem som ska flyga högt med hjälp av sin rikedom och skapa humanitära projekt, vilka tillåter alla att återgå till ypperlig hälsa, till att lära sig om sina ständigt föränderliga kroppar och till att föra fram nya och beslagtagna uppfinningar för att hjälpa mänskligheten. Detta kommer att låta Gaia och alla hennes ekosystem att blomstra. De här projekten kommer också att underlätta införandet av nya regeringar och styressätt och göra det möjligt att avsluta den decennier gamla UFO-mörkläggningen. De här händelserna kommer dessutom att informera mänskligheten om dess sanna ursprung och bidra till att ytterligare sprida barmhärtighet, nåd och goda gärningar från de Uppstigna Mästarna och deras beskyddare, invånarna i Agartha. De här projekten kommer att distribuera hälsosam föda och vatten. Mänskligheten saknar tyvärr den näring och det rena vatten som globalt behövs för att göra mänskligheten redo inför fullt medvetande.

Vi gör vad vi kan för att hjälpa till att utöka de Uppstigna Mästarnas och våra kusiner i Agarthas goda gärningar. Vi inser hur ingrodda de flesta av er är i de sätt som inpräglades för tusentals år sedan av Anunnaki. Därför förbereder vi vår egen uppsättning mentorer som kommer att landa bland er och förklara hur detta först hände under Atlantis sista dagar. Himlen har utfärdat ett antal speciella dispenser, vilka utgör den sanna grunden för det som nu händer med var och en av er. Denna himlasända tillväxt av medvetandet väcker upp er och låter större och större antal av er acceptera undret som en helt ny och mera medveten verklighet innebär. De mörka oligarkerna tappar nu i allt snabbare takt greppet om ett flertal händelser, ett grepp med vilket de med hjälp av Anunnaki styrt den här världen under årtusenden. Den tiden håller för närvarande på att ta slut. Var och en av er ska avsluta er tid i mörkret och lära er om den stora potential ni besitter inom er. Detta stora mirakel kommer att göra den magnifika scenen klar inför er återgång till att återigen vara galaktiska människor (fysiska Änglar)!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld går in i en slutgiltig övergångsperiod. De som härskat över era globala samhällen tvingas att ge upp den makt och prestige som de en gång trodde var obestridd. Den här förlusten av makt är bara början för dem. Ett stort antal samhällen, likt Island som trotsade deras styre, hyllas för närvarande såsom hjältar. Många mindre nationer följer Islands exempel och visar alla hur långt det här syndafallet har kommit. Många andra händelser visar också att det mörkas gamla sätt snabbt bleknar bort. Vi Mästare är stolta över de här nationerna och deras trots mot kraften från alla dessa oligarker. Den här processen växer allteftersom det mörka till fullo börjar inse att dess undergång är kommen. Detta är bara början på en global medvetanderevolution. En ny tid för var och en av er håller på att gry. Den här nya verkligheten utlovar ett slut på det onödiga följandet av svårbegripliga regler och innebär en stor befrielse av hur var och en av er ser på den här tiden.

Ni går in i en medvetanderevolution och en gemensam koalition av frihet och av att uppnå era drömmar. De här möjligheterna hade länge förelegat er och ändå gled den här möjligheten på något sätt ur ert grepp. Himlen använde sitt stora inflytande för att se till att denna högst välbehövliga verklighet skulle bli er sanna framtid. För att säkra er framgång i dessa frågor utövades därför ett ständigt tryck på den mörka oligarkin. Invånarna i Agartha hjälpte oss genom att ytterligare förstärka dessa åtgärder. Således ligger er tid att lysa för handen. Det mörka kan inte längre skjuta upp det oundvikliga. Pengarna är på plats och det nya banksystemet är i drift. De gamla sätten är nu helt exponerade. De kommer inom kort att vara värdelösa föremål som fyller historiens stora soptunna till bristningsgränsen. Ni kan vara säkra på att er tid är här och en rad nya regeringar är redo att manifesteras inför er.

Dessa underskattade fakta representerar den nya våg som börjar övervinna de tidigare oligarkernas draghästar. Oligarkernas ord är inte längre lag för denna grupp globala samhällen. Istället kommer deras ord att bevisa deras skuld och döma dem till en lång isolering från er. Det mörkas arrogans kommer att ta slut och en ny era av frihet börjar. Detta kommer på sikt att leda till ny kunskap och till mötet med alla våra grenar inom det här människosläktet. Ni har länge varit oförmögna att förstå hur ni blev så separerade från er familj och ska lära er en stor och komplex historia om ert ursprung. Detta arv kommer, när det blir känt, att bli ganska värdefullt för er. Vi Mästare önskar dessutom förklara detta i detalj för er. Det är svårt att ha amnesi, minnesförlust, vilket hindrar er från att fullt ut förstå vem ni egentligen är. Minnet kommer att återvända tillsammans med er länge glömda potential. Halleluja! Halleluja!

Idag tillbringade vi en hel del tid med att göra er medvetna om vad som händer i den här världen. Många underbara händelser kommer nu att inträffa för att föra er in i den här nya verkligheten. Därför, var redo att acceptera den och inse hur komplex din resa var till denna högst magnifika punkt i er historia. Ett stort antal fantastiska stunder står nu redo att visa sig inför er! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge