Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 21, 2010

December 21, 2010

12 Oc, 8 Mol, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter för att fortsätta vår diskussion med er när som världen ni lever i avslutar ännu ett Gregorianskt år. Vi kommer vid denna tid med mycket nyheter och för att proklamera manifestationen av en ny verklighet! De gamla sätten som har kontrollerat er värld under de sista 8 tusen åren har kommit till ett slut; det banala upprepandet från era auktoritetsfigurer är inte övertygande; och grunden för ekonomin, myndigheterna, och den sociala strukturen av er verklighet faller isär. Djupet och utsträckningen av detta systemfel är globalt, och det kan nu ses att vidsträckt panik sätter igång, vilket sprids från en kontinent till nästa. För närvarande finns det en falsk ”digital borg” som döljer kollapsen som är underliggande, men bedrägeriet kan inte fortgå mycket längre. Vad som sker är en serie av monumentala falsk representationer vilka mycket snart kommer att internt kollapsa. Behovet för förändringar växer för varje dag. Våra Jordliga allierade har börjat lyssna på vad vi har att säga i dessa frågor, och vi uppmuntrar dem att agera och att agera nu!

Bankbedrägeriet och den enorma skulden som nu sveper igenom systemet pekar på en global kollaps, vars like er värld aldrig tidigare har sett. På samma sätt så når olika regeringar slutet på sin saga, speciellt i Syd and Mellanamerika samt i olika Europeiska länder. Befolkningsupplopp och andra former av nationella oroligheter börjar dyka upp i många delar av er värld, och de mer totalitära regimerna är oroliga angående en grad av uppror bland civilbefolkningen som inte har setts sedan alla de kommunistiska regimerna i Östeuropa föll samman. Dessa förhållanden är inte ouppmärksammade av den mörka kabalen, och deras hantlangare flyger nu runt i världen för att försäkra många regimer om deras stöd och deras förmåga att sätta ett lock på de växande allmänna upproren. Deras försäkringar är ihåliga och görs för att behålla något som liknar kontroll och stabilitet, vilket i allt större utsträckning undermineras av våra Jordligt allierades fokuserade agerande. Utvecklingar kommer nu till ett avgörande och tiden närmar sig nu snabbt för oss att aktivt införa oss själva i era affärer för att snabbt vända vågen till fördel för våra Jordligt allierade.

Våra diplomater och förbindelselag observerar noga den globala situation och vid det rätta ögonblicket så behöver vi träda in på ett storskaligt sätt. Denna inblandning blir snabb och gör det möjligt för fördelningen att göras lätt och snabbt. Den mörka kabalen observerar hur denna första ”domino” närmar sig. Trots deras hårda arbete så är våra Jordligt allierade inte förmögna att driva igenom detta på egen hand så vi har bestämt oss för att göra det på vårt eget sätt. Vid rätt tidpunkt kommer denna speciella intervention att ske. Det kommer att signalera starten på en kedja av händelser, vilka kommer att byta ut regeringar och föra in ett nytt hårdvalutasystem. Vi har många gånger gått igenom processen för dessa förändringar med våra Jordligt allierade och våra kusiner i Agarta. Dessa händelser visar på slutet av er politik av hemlighet, och när vi väl formellt har blivit presenterade så har vi för avsikt att påbörja ett utbildningsprogram, vilket kommer att göra det mycket lättare att genomföra första kontakt. Just nu så är många av er förbryllade angående om vi är godhjärtade eller om vi verkligen existerar! Våra utsändningar och skeppsuppvisningar kommer formellt att lägga dessa frågor till ro.

En annan aspekt angående dessa utbildningsprogram är vårt enorma arv till er. Våra teknologier skall komplettera de teknologier som redan är bundna till de nya regimerna och skall frigöras till allmänheten. Ni kommer att teknologiskt volta framåt med flera decennier för att ta igen det senaste århundradet under vilket dessa upptäckter gjordes och sedan undanhölls från er. Ett mycket behövligt nytt vetenskapligt paradigm kommer att födas, vilket förbereder er för vad som komma skall. Vi ämnar assistera era olika vetenskaper att växa samman till ett nytt paradigm. Vi upptäckte för länge sedan att när en sanning väl börjar falla på plats i en given situation, blir det svårare och svårare för myndigheter att stoppa svallvågen mot fullt avslöjande. Vi ser enormt framemot denna teknologiska transferering och allt som kommer att medfölja då situationen i er värld kräver en brådskande och massiv uppjustering. Vår personal är redo att gå och utföra deras påtagna ansvar med ett ögonblicks förvarning.

Låt oss nu se på sekvensen av händelser som våra Jordliga allierade har satt upp. Vi har i princip tagit över ansvaret att se till att floden av globala leveranser utförs vid rätt ögonblick. Dessutom har vi använt vår väl placerade position för att se till att de nya regeringarna sitter vid makten när denna första uppgift väl är avslutad. De nya regeringarna, särskilt den amerikanska, har ett arbetet att genomföra med att sända ut de första dramatiska serierna av uttalanden, vilket kommer att lägga grunden för allt vi har talat om i detta meddelande. De har en hel rad av enorma ansvarsområden att ta hand om. När det gäller den nya amerikanska regimen så har vi den stora uppgiften att återetablera den amerikanska Konstitutionen som ett verkligt användbart dokument, och den första utsändningen kommer att ta upp hur detta skall ske. Den nästa serien av påbud kommer att etablera riktlinjer för skuld förlåtelser och en ny monetär och internationell politik.

Dessa proklamationer kommer att etablera en ny verklighet för Amerika. I denna nya atmosfär så kommer ett antal nya regeringar i Europa, Afrika, Asien, övriga Amerika och Oceanien att ha möjligheten att bidra med ytterligare globala riktlinjer. Dessa kommer att vara basen för ett globalt samarbete utan likstycke och kommer att förstärkas genom vår position och via våra egna utbildningsprogram. Ni skall sedan ingå in en ny era i vilken ni, som människor, kan nå ut och återupptäcka den sanna karaktären av Gaia och återförena er med era kusiner i den Inre Jorden, Agarterna, som har väntat i nästa 13 tusen år att ta kontakt med er utan inblandning utifrån. Sedan kommer det en kort mellanperiod innan er fulla återgång till fullt medvetande; en tid för att fira er återförening med och att lära känna er familj i Inre Jorden.

Vi ser denna kommande tid som en period då Himlen tillåter oss att vara den komponenten som gör en skillnad. Vi innehar medlen för att göra våra Jordliga allierade till en kraft som skall beaktas! Vi har varit i omlopp runt er värld under nästan två decennier och detta är en situation utan liknelse för vilken Vetenskap och Utforskningsflotta som helst. Under denna tid har vi ombetts att ingripa allt mer djupgående, och allt i enlighet med Himlens förordnande. En annan intressant aspekt av detta uppdrag är den höga takten av utbyte av moder skepp som kommer och lämnar flottan, vilket ger en komposition av medlemmar från nästan hela Vetenskaps och Utforskningsflotta i Federationen. I normala fall skulle inte Federationens huvudsakliga råd tillåta en sådan omfattande förflyttning av Moder skepp!

Vad som nu ligger inför er är Himlens stora drive att införa en ny fullt medveten verklighet för er. Vår del i detta förfarande är att se till att det äger rum! Vi tar denna roll mycket allvarligt då vi helt fullt vet vad Himlen har i avsikt för er. Lidandet som ni nu har utsatts för har nu kommit till ett slut. Ni är nu redo att omfamna en rikedom av fakta och ytterst överraskande sanningar som kommer att stå i motsats till vad ni under en lång tid låtits tro. Kabalen har kämpat med näbbar och klor för att vidmakthålla de lögner som håller dem vid makten, men det alternativet finns inte längre. Tiden har kommit för er att få veta att ni inte är ensamma, och för er att gå vidare mot er otroliga framtid som fullt medvetna Varelser av Ljuset! Celebrera, nu, de sammanfallande händelserna som ger er denna snart förestående och underbara seger?

Idag gick vi igenom vad som väntar er och ber att ni förbereder er för vad som nu skall hända. Var redo att hjälpa era medresenärer och att informera ert samhälle om vad som händer i deras värld. Vi kommer att göra en masslandning och sedan att leda er i nåd och glädje till er nya fullt medvetna värld! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge