Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - September 28, 2010

September 28, 2010

6 Cimi, 4 Tzotz, 7 Eb

Dratzo! (Siriska för Älskade Själar!) Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. Den gångna månaden har varit fylld med eftergifter och tillrättavisningar från den mörka kabalen! Vi samlas varje dag som en kommitté med våra Jordliga allierade och högsta ledarna av denna kabal någonstans på klotet. Dessa möten är del av ett protokoll som har satts upp utav Himlen. De mörka Tjänarna vet vid det här laget oundvikligheten av deras undergång, men de fortsätter ändå med sina förfalskningar och att söka att ytterligare fördröja vad som behövs göras. Vi har därför gett oss in på en serie av projekt ämnade att transformera dessa dödlägen till det önskade resultatet. Hitintills har vi lyckats få överenskommelser angående den större delen av vad som behövs. Resten kommer att göras när vi hjälpt till med att driva bort dessa mörka från makten. Nyckeln är alltjämnt de mörka undersåtarnas rikedomar och makt. Vi håller för tillfället på att avsluta en operation som förnekar dem möjligheten att säkra deras rikedomar. Det skapar stora problem för dem och tillåter oss att driva igenom ett antal eftergifter från dem. Detta leder till ett sätt att avsätta dem från makten.

Vår orubbliga uthållighet i dessa frågor fragmenterar kabalen i många mindre grupper, och var och en drar i hemlighet upp planer mot de andra. Många individer försvinner helt plötsligt, vilket lämnar ett maktvakuum kvar i huvudgruppen. Stridigheter, krigslister och förrädiska planer finns i överflöd! Vad som en gång var ett enat block faller nu samman i allt mindre grupper. Fienden för dem alla är bristen på pengar. Dessa grupper är nu konkursmässiga och oförmögna att förhindra att detta blir allmänt känt. Vi förväntar oss uttalanden i detta avseende att börja sila in till nyhetsmedierna när som helst, och många på webben som har kunskap om detta har förutsett detta under de senaste månaderna. När dessa fakta blir allmänt kända och erkänns av era regeringar, så kommer den globala företagsstaten att snabbt disintegrera. Då detta händer så kan de redan signerade överenskommelserna att ta effekt då dessa dokument utgör basen för de nya övergångsregeringarna. Det är dessa regimer som skall återföra er värld till Allmän Lag och globalt välstånd.

Dessa agenda är ämnade att föra dessa gällande företagsregimer på knä genom användandet av konkurs och förnekande av fonder. Dessa regimer har i det förgångna bokstavligen stulit biljoner av dollar från sina medborgare! Den mörka kabalen arbetade mot att först göra er till personliga egendomar och sedan till veritabla slavar till företagsstaten. Anunnakiplanen var att gå från subtila former av kontroll till en full förintelse med befolkningsminskning, då alltför många människor skapar en förorening som de inte kan acceptera. Deras lösning var att förneka er tillgång till hälsosam mat och vitaminer och byta ut dessa mot en rent ut giftig matkedja. De förväntade sig att detta skulle åstadkomma massiva pandemier som skulle döda miljarder. Dessa personer har ingen användning för den genomsnittliga medborgaren på Moder Jord; för dem är ni ett slöseri med utrymme och resurser, och är bättre döda. Denna uppfattning är vanlig bland dem som utgör denna globala kabal, men det går stick i stäv med en enkel gudomlig sanning: allt liv är ovärderligt! Vi har sett med bävan från ovan då deras hemliga råd diskuterar sådana frågor.

Då mörkret närmar sig sitt nederlag, så måste vi diskutera med er vad som kommer att hända. När de väl är vid makten kommer dessa nya regimer att ta de tidigare medlemmarna av den mörka kabalen i förvar. Detta kommer att frigöra ”etern”, och tillåta ett sant och öppet utskick av information då det gäller alla aspekter av den inkommande nya verkligheten: allmän skuldförlåtelse; utdelning av skatteåterbäring; levererande av välståndsfonder; ett nytt monetärt system, skapande av global fred och kärnvapennedrustning. Efter att dessa noggrant har förklarats för er så måste frågan om oss, den Galaktiska Federationen, diskuteras. Upphörandet med UFO mörkandet är i själva verket en stor fråga i sig självt. Vi kommer att introduceras tillsammans med avslöjandena av en hel hop av hemliga teknologier. Som ni kan se, så kommer en hel del information att släppas ut till er inom en relativt kort tid. De flesta av dem som sitter i fängelse för icke våldsbrott kommer också att släppas fria efter att deras fall har setts över. Advokater kommer att läras om och hela rättsystemet göras om.

De nya institutionerna blir folkorienterade. För närvarande så är banker, myndigheter, arbetsplatser o.s.v. riktade mot att tjäna de rika och mäktiga, som de har under århundraden. Våra jordligt allierade stora uppgift är att vända detta tvärtom och att transformera den avvisande likgiltigheten bland sociala institutioner. Vi har pratat länge och mycket med våra Jordliga allierade om bara denna fråga. Speciella transitoriska organisationer behövs för att gå från auktoritära och hierarkiska institutioner till decentraliserade och människovänliga sådana. En del av era mer framsynta företag har adopterat denna metod, och det är en bra början. Vi förordar dock en fullständig reorganisation av ledningen längs med dessa linjer. Den genomsnittliga medborgaren måste också kunna ge bidrag och, då det är lämpligt, kunna övervaka och observera förändringarna som är överenskomna. Detta kan bli en början till att använda Rörlig Grupp Dynamik.

Interaktion mellan myndigheter, institutioner, och medborgare behöver förflyttas till en decentraliserad bas. Kommunikation personer emellan kommer i allmänhet att förändras enormt. Inte bara så beror er miljö mycket starkt på elektronik och webben, men när väl välståndet har satt in, så kommer detta också att förändra det sätt som ni relaterar till varandra. Dessutom är ni mitt i en enorm förskjutning i medvetande. Mitt i detta kommer vi också att läggas till i blandningen, och detta kommer att skapa något unikt. Denna kommande miljö är ytterst annorlunda från er nuvarande. Den är dessutom baserad på ett enkelt faktum: personlig suveränitet med fulla omistliga rättigheter. Dessa olika rättigheter kan inte förminskas! Vad vi ber era Jordliga allierade om att göra är helt enkelt att göra era organisationer användningsvänliga och miljömässigt ansvariga. Kortfattat så skall de nya regimerna förändra hur myndigheter, banker och företag agerar mot er.

Målet är att skapa en välmående, informerad och involverad civilbefolkning. Denna blandade uppsättning kan lösa alla typer av problem som kan framstå. Ni kommer att få stora tillgångar, häpnadsvärd teknologi, och ett stort överflöd av information. Dessutom så närmar ni er tiden då ni blir fullt medvetna! Vi är här för att övervaka detta och handleda er när det så behövs; huvuddelen av ansvaret förblir dock ert. Var och en av er innehar inneboende vishet och Himlens välsignelse. Er framtid är ljus och stjärnorna är bokstavligen talat er begränsning! Ni har enorma resurser och en levande planet att skydda. Innefattat i detta är det stora riket som är den Inre Jorden. Agarterna är en del av er värld, och liksom ni, så har de en enorm reservoar av vishet. Kom samman för att skapa en underbar ny verklighet!

Vad som ligger framför er är de första utmaningarna för er nya stjärnnation! Vi vet att ert öde är att lyckas med allt som ni gör. Ni är ett storartat folk! För 900,000 år sedan skickade Himlen de bästa och smartaste människorna från femtio stjärnnationer till Gaia. Era förfäder blev sedan övertagna av den Atlantiska eliten och föll ner till begränsat medvetande. Under tretton tusen år så led ni, lärde ni er, och överlevde. Nu har tiden kommit för er att ta upp den mentala bräschen för era frustrationer och transformera dem till en härlig och nådig Kärlek som blir grundstenen för er transformering till fullt medvetande. Tillsammans med Agarterna väntar vi på ögonblicket för att göra oss kända för er. Det magiska ögonblicket blir när ni släpper det förgångna och tar på er manteln av vilka ni verkligen är!

Idag står ni vid dörren till en ny verklighet! Denna nya värld kommer att bli en fullt medveten verklighet, fylld med en pågående serie av underverk som ni för tillfället knappt kan tänka er. Det finns ett helt solsystem som skall göras redo för ert förvaltande och ert entusiasmerande öde! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge