Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - September 21, 2010

September 21, 2010

12 Cauac, 17 Zip, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. För närvarande hålls viktiga samtal med den mörka kabalens ledare på olika platser runt omkring er glob. Dessa hemliga möten banar vägen för ett skifte av många större regeringar. Samtidigt så uppfattar de som studerar de ändrade förhållandena för världens ekonomi att en ekonomisk katastrof liknande den under September 2008 kunde inträffa denna höst. Dessa digra varningar har oroat världens större övervakande styrelser av handel med aktier, obligationer och råvaror, särskilt som de drabbade bankerna inte har återhämtat sig från den omstörtande tiden. I själva verket så har mängden av icke-rapporterade skulder ökad hundra gånger om eller mer. Denna belägenhet förföljer mörkrets maktstruktur och det verkar inte finnas någon annan lösning än ett direkt transformerande av makten till våra Jordliga allierade. Mörkret tvekar dock att ge upp och ta konsekvenserna som erbjuds dem utav Ljuset. Detta är det brådskande dödläge som vi nu är fullt engagerade i; en transferering av makt behövs göras och att det görs snabbt utav mörkret.

Vi ingår i dessa förhandlingar med full kunskap om vad som förväntas av oss. Mörkret har inte bara blivit kvar vid makten längre än önskat utan de förblir arroganta till den grad att de kräver att bli undantagna från konsekvenserna av deras vidriga agerande. Fattigdom och sjukdomar sprider sig över hela planeten. Kampen för överlevnad för den stora majoriteten av er världs befolkning har hårdnat under det senaste årtiondet, trots att det finns tillgångar som lätt kunde lösa dessa problem. Och återigen, så sitter inte bara mörkret på detta enorma överflöd utan de förhindrar också distributionen av en annan enorm fond som tillhör de Jordliga allierade. Allt detta måste omedelbart rättas till, vilket är varför som vi initierade de nuvarande samtalen med mörkret. Vi vill inte ses av er som något annat än att utgöra en välgörande närvaro, vars målsättning är att se till att de nödvändiga förändringarna sker i era regeringar och i er globala ekonomi. Vårt bekymmer är att en minoritet av er befolkning tror starkt på ett koncept bestående av ”ondskefulla erövrare från yttre rymden”. Denna historia har trummats i er utav film och underhållningsindustrin sedan sent 1930 talet.

Det finns ett mer direkt sätt att se till att mörkret håller sig till Himlens och våra krav då vi har en teknologi med vilken vi lätt kan övervaka överenskommelser. Vi vill naturligtvis inte visa våra kort förrän det är nödvändigt. I dess hemliga inventarier har mörkret ett flertal olika typer av teknologier som medvetet hölls primitiva utav deras tidigare utomjordiska allierade. Vi fick del av denna information när dessa tidigare mörka allierade valde att förena sig med Ljuset 1995. Ärkeängel Mikael gav oss vid den tiden tillgång till ett antal heliga förordningar som sattes i effekt utöver hela galaxen 1995. Dessa respekterades sedan av utav den mörka galaktiska skaparen, Ankara, vilket ledde till det galaktiska avtalet mellan den tidigare Ankara Alliansen och den Galaktiska Federationen av Ljus. Från detta avtal kom det ut en enorm mängd information angående vad som hade getts ut av mörkret till era olika hemliga regeringar, och allt är mycket avancerat jämfört med vad som allmänt används hos er. Det är dock också mycket primitivt jämfört med vår, och det ger oss en fördel som vi önskar att använda, med Himlens tillåtelse.

Som det hela nu utvecklar sig når vi en punkt då vårt ingripande blir nödvändigt. Men först, lite bakgrund: personal från den Galaktiska Federationen har ingripit i era affärer under mer än 13 tusen år, vilket gör att betänkligheter i storts sett ej relevanta då det gäller ingripanden i ert samhälle. Vad som för oss att tveka är den propaganda som har nämnts ovan som har svalts helt och fullt av många av er. Som kontrast så beakta sammanhangen som spelas ut runt omkring er: en enorm transformering av vilka ni är är helt klart på väg och har initierats av Himlen för att återföra er till fullt medvetande. På hennes begäran har vi också kommit för att assistera med att utföra den Gudomliga Viljan. De som motsätter sig den Gudomliga Viljan är de mörka som kontrollerar många av era regeringar, er ekonomi, och era huvudsakliga filosofier. Mörkrets hemliga samfund använder sig av stora rikedomar och makt för att manipulera era uppfattningar och skapa samhällen av vilka det kräver lydnad. I opposition till detta finns de Ljus orienterade grupperna, vilka vi stödjer.

Det kritiska steget som nu ligger framför oss är att införa en framgångsrik transformering av makt. Anunnaki folket, rådgivare till oss sedan 1995 då det gäller den mörka kabalen, rekommenderar ett flertal åtgärder. Kabalisterna ignorerade Anunnaki folkets uppmaningar att förena sig med Ljuset, då denna vilda grupp inte tyckte att detta var i deras bästa intresse. (Himlen krävde av Anunnaki folket att det inte utrotade dem och förordade en mjukare transformering.) Sedan dess, under Himlens guidande, har vi använt olika sätt för att omvända dessa istadiga individer, men som ni ser, utan framgång. De hotar med att skapa panik bland er om vi avslöjar våra skepp, genom det gamla struntet pratet om ”inkräktare från rymden”! Efter att ha uttömt alla diplomatiska vägar har Himlen godkänt vårt användande av mer direkt kreativa lösningar, vilka vi ämnar använda så snart som de nuvarande ”samtalen” är avslutade.

Omständigheterna som omger denna första kontakt har varit unik och svår sedan dess början på tidigt 1990 tal. I normala fall tillåter vi en Vetenskap och Utforskningsflotta att ingå i en beredskap av första kontakt bara om ett antal villkor är uppnådda. När den Siriska Regionala Rådet inom den Galaktiska Federationen beslutade att genomföra en första kontakt med er så var inga av dessa krav uppnådda. I själva verket så motsatte sig majoriteten av stjärnnationerna en sådan operation, och det var Himlens önskan som upphävde Rådets beslut. Det resulterande första kontakt laget blev därför en blandning av de ursprungliga 50 mänskliga stjärnnationerna som koloniserade Lemuria för ca 900 tusen är sedan. Många av de stjärnnationerna som skall användas i detta uppdrag var inte ens dåvarande medlemmar av den gällande Galaktiska Federationens Regionala Råd.

Vi finner därför oss själva i en underlig ställning bestående av ett flertal motsatta punkter: å ena sidan så förordnar Himlen dagligen er frihet och suveränitet, medan de som sitter vid makten inte tvekar att döda var och en av er för att kunna sitta kvar vid makten. Å andra sidan har vi ett mandat att utföra Himlens förordnanden, och detta förefaller att göra det nödvändigt med ett påtvingat avsättande av de mörka Varelserna. Himlen försäkrar oss att göra detta är möjligt, nödvändigt och måste göras mycket, mycket snart. Och sedan finns det den djupa och väl utvecklade främlingsfientligheten inom er som behövs rensas upp. Våra egna enheter och våra kusiner i Agarta (Inre Jorden) säger till oss att så länge som processen görs som ett heligt befriande så kommer det att mottas väl av er. En ny plan för att avsätta de mörka behövs och vi har den perfekta lösningen!

Teknologier kan användas för att lura och kontrollera ett folk, eller så kan det användas för att kraftigt förstärka det allmänna välbefinnandet hos alla. Ert samhälle illustrerar klart denna motsats då det nu når en fundamental punkt av kollaps: ögonblicket har kommit då ni antingen ändrar riktning och överlever, eller börjar gå utför en snabb utlöpa mot utrotning. Ni har en hemlig teknologi som kan förändra er värld på en natt, men de som kontrollerar den tillåter inte att den används till goda ändamål. Himlen förordnar dock annorlunda. Det är därför vår sak att föra bort de som söker att förhindra er överlevnad och ett sätt att göra så står redo och väntar. Var beredda att vakna en morgon inom en snar framtid för att upptäcka att något underbart har hänt!

Idag gick vi igenom det närliggande förgångna och beaktade en del av komplikationerna av detta uppdrag. Detta uppdrag är unikt och utmanande, men med ett öde att bli en stor framgång! Ni går med fullt fart framåt mot fullt medvetande och en återförening med era kusiner i den Inre Jorden och era rymdfamiljer. En härlig framtid startar! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge