Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 28, 2011

June 28, 2011

6 Cauac, 17 Kayab, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Våra allierade på Jorden har utfärdat många order om att påbörja det slutliga genomförandet av omvandlingen av er verklighet. De större regeringarna i er värld är ivrigt sysselsatta med att få till "quick fixes" som de hoppas ska kunna fortsätta att försena det som nu pågår. Nyligen har emellertid en rad rättsliga beslut av flera internationella domstolar överlämnats, vilket möjliggör snabba förändringar av regeringar. Men som ett sätt att göra sin del för att avvärja det oundvikliga, bedriver de större regeringarnas juridiska rådgivare överklaganden i snabb takt. Denna uppsjö av plötslig aktivitet är en annan indikation på hur nära ni är de förändringar som sedan länge utlovats er genom våra allierade på Jorden. Den sista mörka kabalen befinner sig i full panik. Den har sett sitt en gång så formidabla imperium vittra bort genom domstolsbeslut, vilket nu hotar själva dess existens. De som i det förflutna kunde använda sin makt för att slå ner allt motstånd är på full reträtt, vilket för avslöjandet allt närmare. Våra samarbetsteam och Agartherna möts för att i detalj diskutera hur man bäst kan tillkännage vår närvaro och hjälpa de nya regeringarna.

Avslöjandet (Disclosure), är för oss hörnstenen i varför vi är här. Det är dags för era samhällen att lägga sitt barnsliga beteende åt sidan och acceptera mognadens breda mantel. Denna handling bannlyser krig och misstro och ersätter detta med Kärlek och samarbete. Samhällen med ett begränsat medvetande gör ofta misstaget att följa modeller som antingen är dysfunktionella eller som smugit sig på dem av en förment överlägsen och klokare grupp individer. I ert fall bokstavligen drunknade ni i "råd" från Anunnaki och vilseleddes av illa menade beslut från deras underhuggare som för länge sedan placerades vid makten. Ni har nu möjlighet att göra en stor global kurskorrigering, som inte bara upphäver krigets olyckor och girighet utan även leder er in i ett välstånd och en lycklig återförening med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Vi har under årtusendena sett hur ni drumlat in i den ena olyckan efter den andra, de flesta listigt arrangerade av en handfull individer som fick makt över er genom Anunnaki.

De förändringar som ni nu genomgår kommer att ge er en sannare bild av den verklighet ni lever i. Den här informationen blir underlaget för kollektiva beslut som snabbt löser alla problem som dyker upp. Vi har känt till de här sakerna under det som verkar som en evighet för oss. Tänk på den visdom ni håller på att skaffa er som en enorm resurs som är lätt tillgänglig när ni behöver den. Vår uppgift är helt enkelt att hjälpa att ta på er den underbara dräkt som kallas fullt medvetande, och med klokhet vara era mentorer när ni ”läser in bruksanvisningen". Sedan kommer era naturliga förmågor att” kicka” igång och ge er de insikter som kännetecknar och belyser detta det mest fantastiska verktyg, vilket getts oss av Skaparen i kärleksfylld nåd. Det är förutbestämt att ni ska bli en högt älskad medlem av Ljusets Galaktiska Federation. Vi ser fram emot era råd och den kommande skickligheten hos era Vetenskapliga team och Forskarteam. Era släktingar i Agartha vill gärna träffa er och undervisa er om den historia och den visdom som gick förlorad i minnesförlustens dimma.

Under årtusendena, sålde bokstavligen Anunnaki och deras hantlangare en massa "skräpuppfattningar" till er, och Agarthernas främsta uppgift är att lägga saker och ting tillrätta genom att beskriva ert sanna utomjordiska ursprung och er långa historia som medlem av denna Galaktiska Federationen. Anunnakis svek har belastat er med halvkvävda vanföreställningar vad gäller ert ursprung och uppkomsten av era talrika samhällen. Ni skulle också må bra av en fullständig studie av hur livet fungerar och överlever i er värld. Mycket av det ni får lära er bygger på principer som bara är delvis sanna. Agartherna vill råda bot på detta och erbjuder er en livsvetenskap som förbereder er för det som ligger framför er: fullt medvetande. Detta ”end game” som ni nu går igenom behöver en snabb grundkurs om det fysiska livet och information om hur din själs energi går in i och bibehåller ditt varande. De nya förbindelserna som nästan är redo att manifesteras kommer att förändra er nuvarande sammansättning. Det är därför viktigt för att ge er den förståelse som lätt kan ta bort den kvarvarande oron över er omvandling till fullt medvetna LjusVarelser.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Överallt kollapsar den här verkligheten, den som för länge sedan formats av det mörka och dess jordiska hantlangare. Girigheten, hatet och den allmänna osämjan kan inte längre hålla världens befolkning i schack. Vi ser hur trotset, som får hjälp av ett växande stödjande virtuellt nätverk, går på offensiven och demonstrerar för det mörka att de riktlinjer som använts för att styra er inte längre håller. De första svaren som många regeringar föreslagit för att motverka den här växande olydnaden har visat sig vara ineffektiva, och det mörka är chockat av styrkan i er längtan efter frihet, suveränitet och välstånd. Detta visar hur starkt behovet inom er är att få tillbaka ert fulla medvetande. I denna energi ligger metoden, med vilken ni äntligen kan kasta av er det ok som ni fick på halsen för cirka tretton tusen år sedan. Det mörka ser vad som sker Ändå är de kvar i en slags profylaktisk chock, oförmögna att acceptera det oundvikliga.

Ert arbete med att föra in er Själs Kraft är framgångsrikt. Ni är en märklig grupp Varelser! Den energi ni lagt ner på det här arbetet har bidragit till att ge andra bränsle till att fortsätta framåt med sina krav att förändra styrelsesättet i den här världen. Med bibehållet tryck fortsätter de program som satts i rörelse av våra medarbetare att bli redo att manifesteras. Vi instruerar dem att använda de olika gudomliga tidsmässiga dekreten från Himlen som instrument för det slutliga genomförandet av sin agenda. Nya regeringar är beredda att offentliggöra en rad tillkännagivanden vilka för alltid kommer att förändra hur er värld fungerar. Vi står redo att hjälpa våra kamrater att genomföra ett fullständigt avslöjande, vilket leder till er stora återförening med era bröder från Inre Jorden liksom även med era andliga familjer och rymdfamiljer. Detta firande är verkligen nära förestående!

Eftersom det nu är dags för er uppstigning till fullt medvetande, behöver ni se den här världen i ett nytt ljus. Det mörkas värld har hållit er i schack ända sedan ert fall precis innan Atlantis´ sista dagar. Nu förbereder ni er för att förvandla den här världen till Ljus och ta till er nåd och visdom. Ni har överlevt! Denna bedrift kommer med en vetskap om att era bröder i Inre Jorden är beredda att välkomna er till en rad spektakulära kristallstäder och andra underverk som ni knappt kan föreställa er. Vi bor också i dessa städer av Ljus och vet av erfarenhet vad som väntar er. Under dessa sista dagar, se på den mörka kabalen som Varelser som genomgår ett stort fall, och förlåt dem deras hemska överträdelser. Snart kommer ni alla att vara ett igen, och de fruktansvärda händelser som dessa skapade kommer att blekna bort i historien. Var vänliga och framför allt kloka när ni utför era angelägenheter!

Idag fortsatte vi våra samtal med er. Mycket håller på att ske. Vi kan känna hur nära er nya verklighet faktiskt är! Vi känner glädje över att första kontakt är den faktor som till slut vänder på steken för det mörka och dess fruktansvärda planer. Ni kommer att få många positiva överraskningar! Var beredda att fira med oss! Och att gå in i en stor glädje! Tiden då denna stora glädje ska bli ditt eviga nu har kommit. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge