Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 21, 2011

June 21, 2011

12 Eb, 10 Kayab, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka! Er värld håller på att uppnå den magiska punkt där den börjar gå över till en ny verklighet. Vid sitt senaste möte i Europa visste den mörka kabalen varken ut eller in om hur man skulle kunna förhindra detta från att ske. Våra allierade på Jorden har lagt fast den slutgiltiga tidtabellen för att transformera er värld, och Ljusets krafter förbereder sig för sin definitiva ”push”. Samtal med vår kontaktpersonal handlar om hur man bäst ska få bort det mörkas viktigaste agenter och var man kan isolera dem. Sedan kommer de efterföljande rättegångarna att bli snabba och rättvisa, eftersom en lång, utdragen process inte tjänar någon. Detta "drama" i rättssalen kommer att avslöja de verkliga händelserna och leverera korrekta domar till varje individ. Vid denna historiska händelse finns det inget behov att uppehålla sig vid överdrifterna i "människans omänsklighet mot människan." Målet är att grundligt förklara denna sorgliga historia, och sedan med eftertryck lägga vikten vid att en ny epok har börjat. Detta är syftet med att blottlägga det som den mörka kabalen varit i stånd till och de oerhörda gärningar som de planerat. Som ett av era ordspråk säger: "Kunskap är makt." Denna kunskap ska sätta punkt för ert begränsade medvetandes utforskning inom det mörka området.

De nya caretaker-regeringarna (övergångsregeringarna) kommer först att tillkännage och fullt förklara sina många program. Man känner att världens befolkning behöver tid att helt och hållet ta till sig det som just skett. Er verklighet kommer bokstavligen att vändas upp och ner och detta behöver man informeras om och ge raka kommentarer om från regeringsnivå och från privatpersoner. Efter en period med utvärdering och aktivering är Avslöjandet nästa punkt på dagordningen. Avslöjandet (Disclosure) är en unik, historisk händelse. Ert globala samhälle bygger på vissa gängse uppfattningar. Avslöjandet, som det utvecklar sig, kommer att smula sönder dessa grundläggande uppfattningar. Vår uppgift är att hjälpa er igenom den efterföljande chocken. Från vår information om er har vi gallrat fram det bästa möjliga sättet att förklara följderna av avslöjandet för er. Detta öppnar upp för det som er Uppstigningsprocess handlar om och förändrar ert samhälles inställning till Gaia. Även om samhället i bästa fall intagit en oinformerad attityd i denna fråga, har ni gjort en del berömvärda framsteg på detta område som vi kan bygga vidare på, och vi har för avsikt att göra detta fullt ut.

Efter avslöjandet kommer våra efterföljande serier med information via media att presentera er för den Galaktiska Federationen och dess teknologi. Sedan kommer vi att visa er Inre Jorden och invånarna i Agartha kommer att börja med upplysande samtal med er. Vår omedelbara uppgift i denna ”efter avslöjandet”-värld är att övervaka era regeringar, lansera den nya tekniken, ge er råd om er uppstigningsprocess och bereda vägen för vår första masskontakt. Dessa aktiviteter kommer att säkerställa att de sista stadierna av er fördjupning till fullt medvetande sker på ett smidigt och snabbt sätt. Himlen har lagt fast ett antal tidpunkter som vägledning vid inrättandet av er stjärnnation och när ni förenar er med oss så som fullvärdiga medlemmar. Så dags kommer ni att ha deltagit i flera intergalaktiskt råd om att förflytta ett antal utvalda galaxer till Ljuset. Dessa händelser markerar ert framträdande ur den långa karantän som på uppdrag av Himlen påtvingades er för ungefär 12.500 år sedan. Er unika visdom och era nyttiga insikter har saknats!

Avslöjandet är beroende av överföringen av regeringsmakten, vilket utförs av våra allierade på Jorden. Dessa utlovade förändringar skedde inte på det anvisade datum man gett oss; glapp inträffade som fördröjde processen. Därför kommer avslöjandet att ske någon gång efter sommarsolståndet. Vi samtalar nu med våra Jordallierade för att arbeta fram ett scenario som ska bli färdigt på det datum som vi gemensamt är överens om. Vårt uppdrag här förutsätter att de förändringar som krävs, innan ett formellt avslöjandemeddelande kan göras, uppnås enligt tidplanen. För detta ändamål ber vi en speciell förbindelsegrupp av Agarthaner att leda dessa olika frågor till ett snabbt avslut. Det är viktigt att ett antal större regimer antingen lagligen avlägsnas från makten, eller att de utför ett fullständigt avslöjande, en högst osannolik tänkbar möjlighet! Den nuvarande attityden hos dessa större regeringar ger oss faktiskt bara det första alternativet. Agarthanerna försäkra oss om att dessa manövrer kan göras snabbt. Således, kan avslöjandet betraktas som så gott som klart.

Blessings! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er i dag med information om er Själskraftsövning. Den första responsen har välkomnats mycket av Himlen. Blomningen av er nya verklighet håller på att iscensättas. Var och en av er, på ert eget unika sätt, har vänligt accepterat de ansvarsområden som getts er. Även vi är mycket nöjda. Ni har ännu en gång visat hur mycket helig kraft ni kollektivt "har med er i boet". När ni fortsätter att höja era andliga, känslomässiga, mentala och fysiska kroppar med hjälp av Himlen, har ert växande medvetande accepterat det faktum, att ni sannerligen är vid omvandlingens punkt. Den nu omedelbart föreliggande perioden i er historia har hittills präglats av en stigande våg av kaos som nu är på väg mot sin topp. Under denna topp kommer en aldrig tidigare skådad förändring att ske. Er värld kommer att översvämmas av nytt styrelsesätt, välstånd, och, naturligtvis, avslöjandet!

Nu ser vi hur våra medarbetare slutför de sista förhandlingarna för att genomföra leveranserna. Dessa samtal innebär också att ledarna för de avgående regeringarna i elfte timmen försöker "komma överens" och köpslår om resultatet av rättegångarna. Vi är fullt medvetna om att dessa undanflykter är ännu mer förhalningstaktik från deras sida. Varje hantlangare till den mörka kabalen har gjort Gaia och mänskligheten stor skada och dessa brott kräver en fullständig redogörelse följd av ett rättvist dömande. Allt annat vore att schackra med den universella rättvisan. Den här utövningen av rättvisa är till för att uppnå viss grad av rättvisa för vad de mörka gjort med er värld och ert samhälle. Så snart detta är gjort, välsigna dem, och sök nåd och förlåtelse för alla! Ni avslutar ett långt kapitel av kontakter med det mörka. Låt oss gå med Ljuset in i nästa tidsålder, i glädje och med ett fullt accepterande av de stora underverk som väntar oss.

Tiden framför oss är en tid med mirakler och underverk. För länge sedan störtades vår värld ner i mörkret liksom det en gång mäktiga Atlantis sjönk ner under vågorna. Sedan dess har vi alla upplevt liv i elände, smärta och frustration på Jordens yta. Det här livet kommer nu att förändras. Himlen har satt samman en process för Uppstigning och en metod för att omvandla den här verkligheten. Våra många livstider har visat oss vilken fantastisk möjlighet detta är för er att göra den här gryende verkligheten till en mycket vacker plats. Vår heliga uppgift är att använda den kunskap som samlats in från våra många livstider till att leda er längs den gudomliga vägen av Ljus och Kärlek till fullt medvetande. Vi är inte ensamma om detta, vi har många allierade som är redo att visa sig när deras närvaro behövs. Var beredda på stora överraskningar. Var beredda på den upprymda glädje som är full Disclosure!

Idag fortsatte vi vårt samtal om fullt avslöjande och om de förändringar som är avsedda att omvandla er värld. Det mörkas position fortsätter att försämras för varje dag. Det program som satts samman av våra Jordallierade, under överinseende av Jordens Uppstigna Mästare, är redo att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge