Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 december 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 27 december 2016

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi börjar dagen med en kort lägesrapport. De valutor som är öronmärkta för distribution är i färd med att bli klara. Vi vet att det har varit en lång och svår resa för alla. Det är därför viktigt att ni får veta att de som befinner sig på toppen av de olika distributionsnivåerna förbereder inledningen av en högst fantastisk process. Från det att den har startat, och bortsett från oförutsedda omständigheter, förväntas denna process ta över en månad att slutföra. Som ni vet har det varit en verkligt mödosam resa för alla. Leveransen av välståndsfonder är helt enkelt det inledande skedet i denna invecklade operation. Vi vet att den utdragna längden hos den här proceduren komplicerades av den tvingande nödvändigheten att hålla dessa aktiviteter säkra och ärliga. Det skapade därför förpliktelsen att gå fram så långsamt som det var nödvändigt. Vårt syfte var att arbeta tillsammans med våra allierade och hålla dem nöjda med vad som var på gång. Denna rad med krav tvingade oss avsiktligt in i en mycket långsam framfart. Således har det tagit mer än två årtionden att avsluta den här delen av vårt stora och komplexa projekt. Det är med glädje vi ser att ert medvetande och er uppfattning om den här uppgiften har givit en bättre förståelse för det som den här resan handlar om.

När vi först anlände till era vackra stränder kände vi omedelbart vad som höll på att inträffa. Anunnaki var fortfarande Överherrarna i den här världen på ytan, och behandlade sina hantlangare med fast hand, men dock med silkesvantar. Det var bara för er att lyda med få eller inga frågor. Denna orättvisa verklighet orsakade oss mycket smärta för det som ni fick stå ut med. Vi upptäckte omedelbart vilka som hade ansvaret för det Heliga Ljuset hos Himlens prestationer. Till en början var de misstänksamma mot vår närvaro men så småningom började de utveckla förtroende. Era Uppstigna Mästare var våra beskyddare, och genom dem förklarades vårt heliga projekt för alla. Inte desto mindre tog det oss mer än två decennier att utveckla den grad av tillit som krävs för att framgångsrikt genomföra alla våra projekt. Så snart denna tillit uppnåtts, kunde vi genomföra projekt som involverade både Mästarnas hemliga heliga samhällen och invånarna i Agartha. Under den här tiden utökade vi antalet skepp i vår flotta och fullbordade utbildningen av dem som blivit utsedda att bli era mentorer. Dessa projekt fortsätter naturligtvis.

Vi har börjat att lägga upp strategier för hur man bäst ska avlägsna de hantlangare vilka ingår som delar i ett antal av era regeringar. Den här processen är i allmänhet knuten till en pågående rättsprocess knuten till den stora korruptionen och den olagliga verksamhet som finns inom den nuvarande amerikanska regimen. Det här projektet skapades först för att isolera viktiga aspekter hos dem som bedrev detta olagliga agerande. Den andra delen av planen var att gradvis manifestera en ny lagenlig republik, baserad på en rad dokument som blev kända som NESARA. Den här operationen resulterade i några få komplikationer som gradvis har lösts helt och hållet. Ny ledning har snabbt kunnat etablera sig över hela världen såsom ramverket för Amerikas sanna styre. Det övergripande målet är att förändra den nuvarande situationen genom en rad framtida tillkännagivanden. Strategiskt behöver den exakta tidpunkten för de här tillkännagivandena hållas dold för allmänheten. Det är därför viktigt att detta projekt och välståndsprojektet går vidare i hemlighet fram till den rätta tidpunkten för fullt avslöjande (disclosure). Det är vår gemensamma politik att hålla allt detta hemligt tills säkerhetsfrågorna som är förknippade med detta är fullständigt lösta.

Allteftersom de här hemliga stadierna är klara, flyttar vi oss allt närmare avslöjandet. Det kommer att bli mycket lättare för oss att arbeta när vi kan tala offentligt och helt öppet med er och beskriva det som Himlen har påbjudit. Vi inser precis hur viktigt det är att kunna fungera fria från den mörkläggning som behövs för närvarande. Våra medarbetare har varit tvungna att följa vissa protokoll som är en smula klumpiga. Vi har bibehållit dem främst för att blidka våra kompanjoner. Under de kommande månaderna, allteftersom vi börjar vända oss till er direkt, kan det här behovet blekna bort. Omfattningen av de föroreningar och de klimatförändringar som framkallats av Anunnakis hantlangare är mycket oroande. Ni har orsakat en häpnadsväckande grad av obalans i er atmosfär, i era hav och på land. Detta behöver rättas till. För oss innebär dessa uppgifter en rad enkla operationer. Emellertid driver de som kontrollerar regeringar en politik som är emot sådana förfaranden. Vi måste vänta tills disclosure formellt tillkännages. Som ni kan se närmar vi oss nu en rad händelser som kommer att förändra det sätt som det här globala samhället fungerar på. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här speciella tidpunkten på året är förhöjd i glädje genom det som är redo att visa sig. Den ekonomiska frihetens stora andliga gåva ligger nära. Låt oss därför vara glada och vid gott mod. Detta är också en tidpunkt, när förnyelsens andliga energi manifesteras. Var medvetna om att den här energin är en symbol för ett nytt löfte från Himlen att överskölja er med nåd och handling. Detta symboliserar hur engagerade de Himmelska Skarorna är i er säkerhet och befrielse från ett energiflöde som positivt brusar genom hela den här sfären. Låt hela mänskligheten notera att denna mycket speciella gottgörelse håller på att manifesteras. Låt den här helgen firas i vetskap om att den monstruösa ondska som har varit ert fördärv lyfter. Den allra lyckligaste högtid till er alla och envar! Det är verkligen en tid som kan ses med glädje och varmt tack till Himlen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Som den alltid gör började den här härliga tiden att verka full av förseningar och de vanliga frustrationerna. Över det här jordklotet har en stor medvetanderenässans drivit Gaias värld på ytan till nya höjder. Långa listor med globala humanitära projekt har sammanställts, tillsammans med de högvis med pengar som samlats för att sörja för deras fullbordande. Det är en tid då en växande stress från befolkningen och en ny verklighets välsignelser blandas samman. Denna härliga planet kommer att se en födelse av mirakler som kommer att föra den till världsfredens gryning, grundad på era stigande visioner. Dessa välsignelser kommer att manifesteras, och en explosion av aktivitet kommer att se en ny attityd framträda över hela världen, en aktivitet som drivs av den här planetens växande medvetande. Himlen har länge planterat speciella frön för att möjliggöra denna fantastiska händelse. Utformningen av den här nya verkligheten är bara början. Så var beredda i förväntan och titta på när denna nya verklighet snabbt antar sin magnifika nya form.

Som ni kan se, finns så många underbara mirakler precis runt det berömda hörnet. Vi Mästare är stolta över det ni kommer att göra när ni äntligen får er frihet och ert välstånd. Dessa rader av fenomen kommer att visa er hur mycket ni verkligen är kapabla till. Vi har tålmodigt tittat på och sett hur hänsynslöst Anunnakis hantlangare har hållit er nere. Allt detta kommer nu att förändras allteftersom ni förvandlar det här vackra klotet som är ert hem. Ni kommer att utarbeta planer för att använda ny teknologi till att rena era vatten, er luft och mark. När vi till sist avslöjar ett antal viktiga sanningar för er kommer ännu fler mirakler att plötsligt uppenbara sig. Efter att er Rymdfamilj slutligen landar kommer ni att kunna visa i vilken utsträckning ert medvetande har ökat. Även invånarna i Agartha kommer att känna glädje över det ni har åstadkommit. Det är denna fantastiska plats som nu kan återförenas med de Inre Världarna för att bilda ett nytt Gaia!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Denna magiska tid på året har gett oss mycket glädje! Den närmaste tiden kommer säkert att föra med sig en praktfull sekvens med underverk till alla. Det är också en tid för att använda era fantastiska visioner för att manifestera det sanna underverk som mänskligheten är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge