Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 januari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, (”AB USA”). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution och klarat sig helskinnad. Vi förändrar många grundläggande processer och formulerar ett sätt för gruppen att framgångsrikt hantera denna mycket komplicerade situation. Detta har resulterat i en modell som nu kan producera en verkligt underbar rad nödvändiga lösningar! För närvarande förbereder vi ett allmänt schema med händelser och är övertygade om att det bästa ligger framför oss.

Det detaljerade och noggranna arbetet med en slutgiltig lösning är delvis resultatet av utdragna möten mellan tänkesätt. Vi känner nu djupt att detta nya ramavtal utgör det viktiga nästa steg, som ska förflytta er värld bortom det gamla systemet som skapades av Anunnaki och som bara tillgodosåg deras hantlangares intressen. Vi skapar ett globalt samhälle som är i samklang med det ökande nya globala medvetandet. Denna framtida värld kommer att bli välmående, fri och, viktigast av allt, suverän. Dess tänkesätt kommer att kunna förstå de nya målen för det här samhället, vilket fortfarande håller på att bildas. Det finns många variationer som kommer att utnyttjas av de regionala regeringarna. Denna process kommer att låta nya nivåer av ömsesidig tolerans att växa och frodas. Varje dag förflyttar den er även fram mot avslöjandets (disclosure) atmosfär. Bara detta enda faktum visar oss hur snabbt er "jakt efter lycka" förändrar er värld. Det är i den här världen som vi gärna vill visa oss. Introduktion av oss och av invånarna i Agartha kommer att bli det härliga slutskedet i denna ständigt fortgående förändring. Ni utvecklas snabbt in i de stadier som leder mot uppkomsten av ett verkligt anmärkningsvärt galaktiskt samhälle!

Allteftersom ni växer i medvetande växer ni även på andra sätt som förändrar hur ni uppfattar den här ständigt föränderliga verkligheten. Mänskligheten degenererade först under de sista dagarna på Atlantis och började sedan långsamt återhämta sig efter de sista Gyllene Tidsåldrarna. Denna tid präglades av en gradvis uppåtgående rörelse från världens ändlösa barbari under tjugohundratalet före Kristus till dagens situation. Vi övervakade noga denna framåtgående rörelse medan vi försåg er med avatar efter avatar. Himlen bidrog till den här processen genom att inrätta särskilda himmelska systerskap och brödraskap för att påskynda den här underbara processen. Sålunda innehåller den nuvarande tiden en rensande operation, styrd från Himlen för att säkerställa att det mörka vid rätt gudomlig tidpunkt överger den här verkligheten. Detta utspelas för närvarande och den komplicerade process som ni kallar ”uppstigningssymptom” ("ascension symptoms") pågår hela tiden. Detta är därför en speciell tid till att förbereda mänskligheten på ytan inför sina kommande uppgifter så att den kan återuppta sin beskyddande roll för Gaia och alla hennes ekosystem. Den här tiden är också en förberedelse för er att acceptera oss och era kusiner i Agartha.

Den här processen är djupt knuten till ert medvetandes uppåtgående skifte. Himlen har åtagit sig att höja era uppfattningar om den här världen, och att göra er medvetna om hur sammankopplad den här processen verkligen är. Inom den globala ekologiska rörelsen har ni redan lärt er om detta heliga sammanhang. Nu behöver ni gå vidare och upptäcka ett antal gudomliga regler genom vilka Himlen sprider och upprätthåller liv, inte bara på Gaia utan över hela den här galaxen. När vi rörde oss över den här galaxen blev vi medvetna om alla de olika sätt på vilka Anden upprätthåller liv. Denna rad heliga operationer förvånar oss fortfarande. Det är den här visdomen som du kommer att möta när du blir en galaktisk människa. Vi har haft förmånen att upptäcka till synes oändliga varianter på liv. Var och en var kopplad till en specifik ordning vad gäller miljö, och visar på livets bestående underverk och verkligt oändliga mångfald. Vi ser fram emot att följa er medan ni färdas genom den här magnifika verkligheten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste årtiondena har vi sett ett slags berg-och dalbanescenario. Vår avsikt är att få de primära målen för denna lugna andliga revolution att gå framåt. I sin oändliga barmhärtighet har Himlen låtit våra medarbetare fortsätta på ett mycket oregelbundet sätt. Således har de olika projekten gått framåt på de mest underliga sätt. Vi lovordar var och en av er för att ni upprätthåller er positiva energi, även om resultaten ännu inte har manifesterats. Det är viktigt för er att veta att Himlen tillsammans med oss arbetar ??för att se till att det nya gregorianska året 2017 inleds med någon form av helt öppen manifestation som snabbt blir uppenbar för alla. Ibland kan den här processen bli ganska förvirrande. Våra medarbetare har kunnat släppa taget om alla de senaste svårigheterna. Därför har de äntligen kommit överens om de villkor som gör det möjligt att släppa alla ekonomiska instrument som utgör finansieringens källor. Detta ger signal om att många viktiga händelser håller på att avslutas.

Himlen gav ut ett stort antal energier under slutet av förra året för att rena det här solsystemet och påbörja en snabb förändring inom olika verkligheter. Under de senaste årtusendena har det här solsystemet hållits i en sorts tillfällig avstängning. Planetariska skaror med medföljande Änglar har blockerats genom ständiga ingripanden från det mörka. Detta tillstånd upphörde i och med den närliggande sol-nova- händelsen i början på 1970-talet. Venus, Mars och Pax görs nu redo inför er ockupation inom en snar framtid. Denna himmelska operation är ytterligare ett tecken på att den försening som varit det allt överskuggande tillståndet hos den här verkligheten närmar sig ett välförtjänt slut. I själva verket är för närvarande de stora planeterna i livsbältet i det här solsystemet ganska aktiva. Detta är ytterligare ett tecken på en positiv utveckling. Himlens GUDOMLIGA VILJA är på väg att växa fram. Därför kommer detta att bli ett mycket glädjefyllt år för alla!

Ni är en märklig grupp varelser som har inkarnerat på Gaia vid den här tidpunkten. Himlen har tillsammans med er skapat en unik mängd överenskommelser. Vår heliga uppgift är att förse er med den nödvändiga sällsynta och gudomliga nåden, så att ni kan uppfylla de främsta orsakerna till varför ni är här. Den här uppgiften har gett oss möjlighet att upptäcka hur vi relaterar till varandra, och den här processen utvecklas ständigt medan vi närmar oss den stund då alla dessa synpunkter sammanstrålar. Den kommer att inkludera en undervisning som ger er en sann historia om det här samhället, från dess primitiva början vid Atlantis undergång. Detta blir den tid då ni har möjlighet att se varför vi måste anamma denna nya verklighet. Detta leder till ett möte med invånarna i Agartha och framför allt med våra andliga familjer och rymdfamiljer. Mycket är förutbestämt att ske och många saker kommer att avslöjas. Var i Frid och, framför allt, känn er trygga med det som inom kort kommer att ske. Halleluja! Halleluja!

Idag har vi haft ännu en chans att se vad som verkligen händer på ytan av detta vackra klot. Förbli tålmodiga! Det har tagit LÅNG tid att uppnå vårt nuvarande tillstånd. Ett antal händelser förbereder sig för att manifesteras och för att omvandla all den frustration som hittills kontinuerligt har omgivit er. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge