Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 december 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 20 december 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! De som ansvarar för distributionen av revalverings- och välståndspaketen arbetar snabbt för att se till att de förs ut tillsammans. För närvarande passerar revalveringen genom de olika nivåer som inrättats av dessa flitiga Ljusarbetare. De känner till betydelsen av alla dessa välståndspaket. Så snart mer än 70% av dessa speciella pengar har levererats är skapandet av NESARA-republiken lagligen säkrad. Denna enda faktor gör den här processen viktig för det som för närvarande genomförs av våra jordiska medarbetare. Samtidigt finns revalveringsprocessen. Denna ska försäkra att de extremt stora summorna med pengar överförs framgångsrikt till de missgynnade utöver detta klot. Dessa humanitära projekt möjliggör för den här världen att enkelt tillhandahålla den frihet, mat, sanitet, de bostäder, kläder och den el som behövs för att få alla att komma ifatt. Detta ger den läs-och skrivkunnighet och den Internetutbildning som behövs för att förstå det vi gör. Som ni kan se görs stora framsteg, men mycket mera krävs dock innan vi når våra föreskrivna mål.

Våra medarbetare på den här världen gör ett fantastiskt jobb. Det finns dock fortfarande många inom kabalen som först nyligen har givit sig till känna. De flesta av uslingarna på en lägre nivå har åkt fast. Den här gruppen har de senaste veckorna bidragit till att gripa de flesta på nästa nivå med skojare. Den här processen har hjälpt oss både att avslöja hur dessa skurkaktiga råttor fungerar, och att göra det möjligt för oss att identifiera denna försåtliga operation nästan till dess högsta nivåer. Våra medarbetare är upptagna med att lägga de sista bitarna i detta skändliga pussel. Syftet med denna sista kartläggning är att göra våra medarbetare redo inför utförandet av det slutliga globala borttagandet av denna vidunderligt sammanflätade ondska. Anunnaki skapade en förskräcklig oärlig mörk organisation. Den genomsyrade alla vinklar och vrår i den här världen. Att snoka upp alla dessa kriminella har sålunda visat sig vara en rejäl studie i dessa råttors slingrande tankeprocess. Vår gemensamma avsikt har varit att säkra fonderna och få ett slut på den kraftfulla globala korruptionen. De där målen är nu i sikte. Det gläder oss att veta att varje dag för oss närmare disclosure (avslöjandet), och NESARA!

Vår flotta fortsätter att övervaka Gaias yta. Varenda liten del av den här världen befinner sig under attack från två större krafter. Den första är klimatförändringen. Den här processen, som drivs på av den snabba globaliseringen av er primitiva industriella tidsålder, har spytt ut otaliga mängder föroreningar i atmosfär, oceaner och på land. Detta fruktansvärda förfaringssätt har fått global dragkraft och kraftfullt accelererat under perioden efter andra världskriget. Genom att studera detta från rymden har vi kunnat mäta mängden föroreningar som har tillförts enbart under de senaste fyrtio åren. Vi inser hur farliga alla dessa gifter verkligen är. Den andra faktorn är den process som används av Gaia för att förbereda den här världen på ytan inför dess återförening med Inre Jordens 5-dimensionella paradis. Denna omfattande verksamhet sker i en förhållandevis långsammare takt än den första faktorn. Graden artificiell förorening som påverkar den här naturliga förändringen är häpnadsväckande! Den har förorsakat att ovanliga temperaturstegringar har bildats. Den har framkallat en mängd klumpar av plast i haven, vilka förändrat havens naturliga strömflöde.

Dessa förändringar har tenderat att öka hastigheten med vilken er förmåga att bo på jorden försämras. Detta bekymrar oss, eftersom vi vill göra er fria att lösa dessa problem med hjälp av en gemensam teknologi som är sammankopplad med ert ständigt växande medvetande. Den grad av strålning som pumpas in i haven, i kombination med växande sanddamm från norra Asien, skapar ett problem som verkligen kräver en krisinsats och en världsomfattande lösning. Vi har förklarat vår oro för era ledare och begärt att tidsplanen för global disclosure påskyndas. Det är viktigt att ett antal svårigheter som ni verkar ignorera behandlas ordentligt och en rad akuta åtgärder vidtas utan dröjsmål. Många av era politiker har föreställningar som, på kort sikt, är farliga för er alla. Vi har därför vidtagit några små och preliminära åtgärder för att ge er litet extra tid för att lösa många av dessa allvarliga frågor. Det är vår uppfattning att med förändringar inom era regeringar kan vi gemensamt ta itu med de här missförhållandena globalt. Det är viktigt att de flesta av de här problemen tas om hand och inte ignoreras!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen befinner sig mitt i välsignade förändringar. De som har uppsikt över dessa förändringar inser att de kommer att ta längre tid än vad man ursprungligen beräknat. Ändå, trots detta, kommer de här förändringarna verkligen att låta alla känna en sorts frihet som man inte upplevt sedan före Atlantis` ödesbestämda undergång. Mot den här bakgrunden kommer det stora välståndet slutligen att låta er uppfylla era vackraste drömmar och tydligt se att era sedan länge förlorade förmågor har återförts till er. Vi Mästare har arbetat nära tillsammans med Himlen och våra jordallierade för att säkerställa att det här arbetet är helt skyddat och säkert från vad den gamla ordningen än skulle vilja göra. Således tog hela det här projektet oss mycket längre tid än beräknat. Förbli ändå positiva, kära vänner! Var djupt i era hjärtan medvetna om att den här nya tiden äntligen är nära. Det blir en tid med firande, och var medvetna om att ni inom kort kommer att få hälsa på resten av era himmelska och galaktiska familjer!

Den här kommande tiden kommer tydligt att utstaka er slutgiltiga väg mot fullt medvetande. Dessa stunder är därför en period då ni kan börja skapa er en tydlig bild av hur ni kunde fly från att träla under Anunnakis hantlangare. Vi Mästare är mycket uppmuntrade av den här processens utveckling och hur den så snabbt närmar sig sina avslutande stadier. Då kommer pengarna att snabbt komma fram, eftersom det är en lämplig tidpunkt att förklara uppkomsten av NESARA-republiken. Vi och invånarna i Agartha har hand om den här gudomliga operationen. Vi förstår dess komplexitet och ber er helt enkelt att behålla era positiva visioner. Såsom tidigare nämnts, har de här visionerna en mycket underbar energi som hjälper allt att lyckas. Denna gemensamma handling är bara framgångs-rik på grund av det ni fortsätter att utföra. Många underbara händelser är redo att inträffa. Detta mörka träsk går mot sitt slut.

Hela det här projektet har varit ett underverk för oss. Vår heliga himmelska rådsförsamling skapades för ungefär 900.000 år sedan när Lemuriens koloni var på väg till Gaia. Syftet med den här kolonin var att skapa en galaktisk människa, en himmelsk och planetarisk enhet. Den skulle erkänna det speciella band som skapades, och samarbeta med Val-rasens fantastiska Nation. Men ett antal mörka faktorer orsakade att den speciella tidslinjen fick skrivas om. Vårt Syster och Broderskap anpassade sig efter det som påbjudits av Himlen. Således går vi in i nuet i full vetskap om att de händelser som vi beskrivit nu äger rum. Våra galaktiska och jordiska bröder och systrar slutför nu åtgärder som kommer att ge er många välkomna gåvor. Låt slutet av detta år och början på det nya, bli en tid för glädje och början på allt som ni vill göra med era magnifika begär. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, som alltid, rapporterade vi om det som sker utöver denna vittomspännande värld. Använd den återstående tiden till att avsluta alla era förberedelser. Himlen har för avsikt att ge er de gåvor som ni helst önskar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge