Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 september 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 27 september 2016

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Den här veckorapporten, liksom den tidigare, vilar på det enkla faktum att vi har uppnått en punkt där en tidplan finns på plats. Vi känner starkt för detta och välkomnar äntligen chansen att få se att den första etappen av ett efterlängtat program äntligen har börjat. De som är ansvariga för den här stora globala förändringen gör det som nu är nödvändigt för att genomföra den och ser till att den här nya verkligheten kommer till stånd. I vilken ordning som utbetalningarna genomförs är inte längre viktigt. Domstolarna har fastställt att varken RV (revalveringen) eller Välståndsprogrammets utbetalningar är någon tvistefråga. Det är viktigt att de här programmen med penningöverflöd betalas ut. Dessa utbetalningar leder enligt planeringen till den amerikanska NESARA- republiken och snabbt därefter till en global regeringsreform, den så kallade GESARA (National respektive Global Economic Security and Refomation Act). De som har ansvar för dessa nya regeringar förbereder nu ivrigt deras lagenliga införande. Tidsramen förväntas bli ganska kort, och vi använder våra förbindelser för att noga säkra att allt detta sker såsom planerat. Allt förväntas för närvarande manifesteras utan problem.

Den aktuella versionen av det som nu utvecklas har tagit lång tid att sätta på plats. Först behövde kabalen avsättas utan någon chans att komma tillbaka. Denna mörka grupp befinner sig för närvarande under full och ständig kontroll. De vet om att de vid rätt tidpunkt kommer att arresteras och isoleras från er alla. Var och en av dem inser helt och fullt att något utrymme för rackartyg inte längre finns tillgängligt. Den nya NESARA-regeringen har ungefär 129 dagar, eller fyra månader på sig för att helt återföra nationen till sina konstitutionella rötter (gäller främst USA). Dessutom kommer det att bli en återgång till den allmänna civilrätten (Common Law) och genomföras nödvändiga kompletteringar och strykningar i Den Amerikanska Konstitutionen. Till exempel behöver det 16:e Tillägget strykas. NESARA ersätter den progressiva inkomstskatten med en speciell punktskatt eller ”moms”. Den gör sig även av med den illusoriska statsskulden och återbetalar alla eventuella olagliga skatter man tvingats betala (även detta gäller främst USA). Denna glädjens tid nollställer även alla banklån. Detta är en tid som kommer med frihet och för att sprida ett globalt välstånd.

Denna tid med frihet och välstånd är avgörande för medvetandehöjningens process och i sin tur, för att förändra era grunduppfattningar. En del av problemet med att förbereda er inför att acceptera er nya verklighet är att försiktigt rensa bort de uppfattningar som ni fått av det mörka Anunnaki. Under århundraden och årtionden fördes de här uppfattningarna vidare av föräldrar och kamrater. De här begränsningarna skapades av Anunnaki för att hålla er borta från större uppror. De talade om för er hur meningslöst det är att inte lyda makten, "the powers that be." De här uppfattningarna behöver trummas ur er. Den centrala punkten i er nuvarande medvetandetillväxt är att lära er att ignorera de här gamla lärorna om den här verkligheten. Var istället redo att ta till er nya. Var snälla mot varandra. Lär er om ert inre värde. Inse kraften i vem du egentligen är. Var och en av er är en kraftfull Ljusvarelse. För länge sedan trotsade era förfäder de styrande på Atlantis och hamnade plötsligt i ett tillstånd med begränsat medvetande. Nu förbereds ni inför att återvända till ert naturliga tillstånd som en galaktisk mänsklighet.

De kommande händelserna kommer att göra slut på Anunnakis hantlangares långa och mörka era. Den tid som nu tar vid kommer att tillåta er att avlägsna de själens och kroppens bojor som ni och era förfäder burit på under tretton tusen år. Den här frigörelsen är en verklig guldålder för mänskligheten på ytan. De länge fruktade liemännen i era gamla drömmar avlägsnas för närvarande. Som vi ständigt har sagt, använd den här dyrbara tiden till att ta till er en ny uppsättning grundläggande föreställningar, som baseras på er inre kraft och er växande samhörighet med allt och alla. När våra mentorer kommer, använd då tiden till att avsluta den här gudomliga processen och acceptera er djupa relation med Himlen, liksom er nära relation med de galaktiska människor som lever i rymden och frodas i Agartha. Det är i slutändan ert gemensamma gudomliga tjänande som knyter er samman med varandra och med oss! Vi finns här för att understryka den här heliga förbindelsen och för att föra er tillbaka till fysiskt Änglaskap. Ni kommer att få förmågan att komma ihåg er ädla historia och framgångsrikt lära er vad det mörka gjorde mot er. Välkomna hem, alla våra kära bröder och systrar från Stjärnorna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med ett mycket underbart budskap. Just nu går de sista stadierna mot sin fullbordan, de sista stegen i en process som verkar ha pågått för alltid. Dessa kommande mängder med händelser kommer att ge er de välsignelser och det nya styre som våra meddelanden länge har antytt. De här förändringarna kommer att göra slut på de olagliga regimer som har plågat mänskligheten under århundraden och som fört med sig krig, rasism och korruption. I religionens namn kämpade de för splittring och med stöd av de rika ingavs varje människa på detta barmhärtiga klot rädsla, oro och fick smaka på fattigdom. Dessa fruktansvärda tider går nu mot sitt slut. Vi går in i en tidsålder med enighet och samarbete som för med sig fred och en chans att till fullo utforska vad var och en av er verkligen är. Vi välsignar denna storslagna nya verklighet och önskar att era käraste drömmar går i uppfyllelse. Låt oss tillsammans förbereda den här ytan inför dess mest storslagna dagar. Låt oss tillsammans välkomna alla som verkligen vill göra detta till ett andligt bättre land!

Allteftersom era underbara visioner besannas, kom ihåg vad det har krävts för att uppnå denna punkt. Välsigna alla dem som riskerade liv och lem för att göra detta möjligt. När ni tar emot era välsignelser, inse vad dessa medel representerar. Var tacksamma och kom alltid ihåg dem som använde Skaparens stora barmhärtighet för att uppnå den här världens frihet och välstånd. Se er manifesterade vision såsom ett monument över dessa underbara Själar. Det är Himlens dekret att allt som är möjligt ska ske vid den här tidpunkten. Använd de här händelserna för att säkerställa en högst magnifik period för hela mänskligheten. Vi föreslår att mänskligheten avsätter en speciell tid för att be för och tacka alla som får detta att ske! I våra egna liv på det här klotet har vi Mästare sett både den här världens grymhet och skönhet. Vi har länge gett oss hän till Anden. Låt alla här på Gaia nu också göra det. Detta är en helig tid för Gaia och hennes folk.

Ta till er varje händelse och se vad den verkligen står för. Mänskligheten var mycket nära ett mycket fruktansvärt slut tills Himlen ingrep och bit för bit gjorde en annan lösning möjlig. Ni kommer att njuta av den här nyrenoverade världen. Du är fri och kan följa din verkliga passion. I dessa handlingar av glädje gör du en exakt kopia av dina förfäders önskemål. Frihet är ett högt andligt tillstånd. Denna frihet kombineras med det sista monetära välståndet på den här världen. Du går in i en tid där du kan förbereda dig inför din återgång till att bli en andlig varelse, vars Kärlek kan användas för att förändra denna eller någon annan värld. De här lärdomarna kommer att granskas av oss och av era mentorer. Gör det som är rätt och det som uppmuntrar livets mångfald. För ut den Kärlek och omsorg som förhindrades av era tidigare uppfattningar om den här världen. Den här tiden kommer att bli en stor inlärningsövning. Den kommer också att bli en tid när vi kan träffas och på djupet beröra varandra!

Idag använde vi den här rapporten för att visa er vilka mirakler som är redo att manifesteras. Var i Glädje och helt redo att möta människor från Inre Jorden och människor från den Galaktiska Federationen. Er själs långa natt närmar sig äntligen sitt slut! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge