Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 september 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 20 september 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban

Dratzo! Sedan vi först anlände i större omfattning vid slutet av ert 1900-tal, har vi lärt oss i detalj hur er värld fungerar. Vi har allierat oss med era Uppstigna Mästare och deras talrika Jordallierade. Dessutom har vi haft omfattande planeringsmöten med våra kusiner i Agartha. Alla våra möten, tillsammans med våra långvariga vetenskapliga flygturer i studiesyfte och den efterföljande dokumentationen har förberett oss inför det som pågår på er planets yta. Mänskligheten på ytan befinner sig nu vid ett vägskäl. De som söker Ljuset har uppnått mycket och är äntligen redo att börja tillkännage villkoren för sin otroliga triumf. Ett nytt globalt finanssystem, världsomspännande frihet och nytt sätt att regera symboliserar den här segern. För två årtionden sedan beslöt de mörka hantlangarna att frångå den kapitulation som deras forna herrar, Anunnaki erbjöd dem. Denna vägran ledde er in i två årtionden med onödiga krig, regerings-planerad terrorism och en lång räcka med fortsatt korruption och missriktat våld. Denna förlängda tidsperiod med missgärningar går nu mot sitt slut. Den mycket eftersträvade tiden med fred, frihet och välstånd står i begrepp att börja.

Medan den här nya tiden börjar, vill vi berätta litet mera om oss själva. Vår primära avsikt är ett fullständigt avslöjande (disclosure). Detta tillåter oss att vara mer öppna om hur vi förhåller oss till er. Vid den tidpunkten önskar vi innerligt att öppna upp en bred kommunikation med er. Många tror fortfarande att tanken på att den här världen ständigt besöks av utomjordingar är nonsens. Vi har för avsikt att inom kort skingra detta begrepp. När vi för årtionden sedan blev uppmanade av Himlen att ställa samman detta speciella första kontakt-uppdrag, var vi litet skeptiska. Våra Vetenskapliga och Teknologiska flottor hade enhälligt stämplat er civilisation såsom ännu inte redo för kontakt. Vårt plötsliga ingripande för att rädda er Sol, kombinerat med ett antal dekret från Federationens Andliga Råd, var en föregångare till det som senare hände. Därför stödde vi entusiastiskt det här enorma åtagandet för er planet och dess folk. Vi skickade ut en ganska stor flotta och började samarbeta med alla som var hängivna Ljuset, bland andra dess många aktiva förespråkare. Det har tagit oss nästan två årtionden att uppnå otaliga uppställda mål.

Resultatet från dessa år då vi lärt känna varandra är att de på jorden födda som ingår i det här projektet nu accepterar oss fullt ut såsom en del av detta mycket mångsidiga team. Våra medarbetare planerar regelbundet och rådgör med andra delar av den här gruppen. Vi förstår deras planer och har bidragit med det som idag är det slutgiltiga schemat för denna oerhört komplicerade operation. Vi är djupt engagerade i det här projektet och vet när vi, inom en snar framtid, kan landa och samverka med er personligen. Sålunda kan våra mentorer göra sina dagliga förberedelser och veta när allt detta faktiskt ska hända. Denna er värld på ytan kommer att bli förvånad när det som vi har samtalat om träder fram. Det nya banksystemet, välståndet och den frihet som kommer med nytt regeringssätt kräver ivrig medverkan från er. Den värld som ni har vuxit upp med kommer plötsligt att "explodera" rakt framför er. Detta innebär att ni omedelbart måste acceptera ett antal omvälvande händelser. Det åligger var och en av er att lyssna, noggrant granska dem och agera.

Denna snabbt föränderliga verklighet håller på att införas så att ni kan upptäcka hur underbar er omgivning har blivit. Detta är en ny värld där ni kommer att få ta emot en hel del viktig information. Ni behöver ta emot allt och ta er tid till att granska den. Regeringar kommer att vara dedikerade och repetera allt detta ett antal gånger. Det är viktigt att ni förstår vad som kan förväntas av er. Förutom allt detta, kommer en del av er att vara de första som, i en enorm inlärningstakt, får arbeta inom det nya välståndet och dess samband med det nya och vänligare finansiella systemet. Dessa erfarenheter kommer att hjälpa er att uppnå era drömmar och att sprida ett ständigt växande globalt välstånd. I samband med dessa speciella händelser kommer ett regeringssätt att införas som verkligen kräver er aktiva medverkan. Samhällsgrupper behövs på lokala och regionala nivåer för att samverka med detta styre. Vi har också för avsikt att ge er en viss vägledning och ger er möjlighet att fullt ut delta i vår kontaktverksamhet. Er tid som en sorts "dökött" är verkligen redo att komma till ett snabbt slut.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden är oss särskilt kär! Våra medarbetares stora arbete håller äntligen på att bära frukt. För länge sedan berättade Himlen för oss att en tid skulle komma när Anunnaki och deras hantlangare inte längre skulle styra den här världen. Denna efterlängtade tidpunkt träder nu fram. De som kom till oss för århundraden sedan och bildade andliga hemliga ordenssällskap tillägnade Ljuset och dess goda gärningar står på randen till en storslagen framgång. Ljuset har tvingat det sista av det mörka att begrunda sin kapitulation och planera inför den. Alla de större hantlangarna har informellt kapitulerat och speciella datum har godkänts. Det mörkas sista handlingar genomförs för närvarande. Vi kan förbereda oss för att inom kort få glädja oss. Ära vare Himlen för alla dessa fantastiska välsignelser! De transformationer som krävs står redo att inträffa. Dessa stordåd beror till stor del på ert fortsatta fokus och stöd. Ta den tid som återstår och använd den för att komma samman och tacka alla i Himlen för dessa verkligt storslagna händelser.

Det som nu sker ingår i en lång och mycket händelserikt strategi, som ursprungligen började vid slutet av andra världskriget. De amerikanska hantlangarna och deras anhängare hade äntligen uppnått sitt sekelgamla mål. De hade blivit en viktig del i Anunnakis efterkrigsplaner. Amerika grundades, inte såsom en potentiell världsmakt, utan som ett alternativ. Vi Mästare ville skapa ett gott exempel och ge världen ett välsignat alternativ till de globala hantlangare som styrde den här världen. Vi visste att Anunnaki en dag skulle vända sig mot Ljuset, och den här världen behövde ett annat exempel på hur man leder en stor nation. Men Amerika slets i själva verket sönder genom två väldigt olika sätt att styra det. Dessa skillnader kom till sin spets under de senaste fem åren. I nuläget håller de "krafter som styr" (”powers that be”) och deras onda agenda på att avskaffas. En ny tid kommer för alla folk.

För närvarande kommer Amerika att leda den här världen in i en ny period där frihet, välstånd och jämlikhet är gränslöst. De som har hållit den här nationen och världen i allmänhet i träldom kommer inte längre att befinna sig i en sådan position att de kan motsätta sig det här nya sättet. De gamla uppfattningarna som ni länge fått er ”itutade” kommer att försvinna. Er vision och er fokusering på ett nytt tillstånd kommer att segra! Amerikas historia kommer att avslöjas och diskuteras öppet. Använd den här häpnadsväckande historien som utgångspunkt för att undvika även det allra minsta onda i denna underbart föränderliga värld. Förbli starka och var villiga att lyssna och lär er allt om Amerika och dess fantastiska profetia! Vi har även många andra saker att berätta. Det mörkas gärningar och lögner behöver komma fram för att göras kända och energin i dessa handlingar omvandlas till Ljus och ren salighet. Ni befinner er i en övergång till ett nytt medvetande och kommer att behandlas med sann och på nytt växande, visdom. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Som ni kan se är många spännande händelser redo att äga rum! En del av dessa kan till att börja med förvåna er. Förbli tålmodiga och fokusera på det goda som kommer att visa sig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge