Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 oktober 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 4 oktober 2016

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! De som känner till historien om den här gamla republiken gläds över att den nu aktuella nya versionen är så starkt involverad i NESARA. Vid tiden straxt efter det amerikanska inbördeskriget godkände kongressen en Washington, D.C. reformation act. Den här lagstiftningen blev täckmanteln för hantlangarnas slutliga bedrägeri: Koncernen USA. Detta falska ”företag” tilläts styra Amerika och uppmuntra en sorts oärlighet som blev ett starkt hån mot den här nationens nobla ursprung. Detta avskyvärda bedrägeri ledde till ett uppsving i att stjäla, och ledde också till avskyvärda organisationer såsom Federal Reserve (USA:s privatägda riksbank) och IRS (USA:s skattemyndighet). Det ledde även till att denna mörkrets hierarki fick en position som man aldrig hade tänkt sig när Amerika föddes. Den här nationen blev föregångare för en ondska som bara blev allt större och större under 1900-talet, särskilt från slutet av andra världskriget fram till inledningen av 2000-talet. Inledningen av det här århundradet fick än en gång uppleva djärvheten hos detta illegala styre med chocken den 11:e september och den plötsliga ökningen av krig som snabbt följde. USA var i händerna på en klick aristokrater som var helt inställda på att regera över och decimera den här världen. Men det finns en djärv samling inom Ljuset som flitigt arbetat för att stoppa dem!

Denna magnifika samling förde till sist tillbaka en viss grad av sans och förnuft. Denna Ljusets samling gjorde även en särskild koalition mellan det militära och civila möjlig för att återuppliva NESARA och montera ner det stora monster som USA-koncernen hade blivit. Det är den här framväxten av ett brett internationellt partnerskap som gav den amerikanska gruppen möjlighet att snabbt gå vidare med sina strategier för att ersätta den här avskyvärda regimen. Den här processen härrör ursprungligen från det sätt varigenom NESARA först blev till lag i början av 2000-talet. Den här operationen fick till viss del stå i skuggan av de ändlösa Mellanösternkrigen som uppstod mellan 2003 och 2011. I mitten av 2010-talet återupplivades den här operationen, vilket ledde till projektet att installera ett starkt NESARA-styre. Införandet av den här nya institutionen utgör en del i en global strategi för att etablera nya finansiella och statliga institutioner som uppmuntrar globalt välstånd och avslutar statlig korruption. Den här processen pågår nu systematiskt och låter världens befolkning andas lättare. Det finns dessutom ytterligare flera fördelar.

Denna framväxande verklighet handlar verkligen om fred, frihet och välstånd. Amerika kommer inte längre att behöva oroa sig för det onda i inkomstskatten. Amerikanerna kommer även att belönas med ett jubileum som informerar alla om att ett stort antal falska lån på bostäder, bilar och liknande kommer att avskrivas. Amerika kommer därmed att bli fritt från skulder med allt vad det innebär. Det blir en tid då amerikaner kan börja vara stolta över sin regering igen, och informeras om de otroliga saker denna förändring kommer att ge i världen. Alla utländska baser kommer att stängas och Amerika kan äntligen njuta av en fred som dess förfäder länge njutit av. Det blir en tid när man återigen eftersträvar moral och högsta kvalitet i allt. De rättigheter som ges av Konstitutionen kommer helt att återinföras och många människor som sitter fängslade för handlingar som inte längre utgör något brott kommer att släppas fria. Detta blir en lycklig tid för Amerika. De långdragna "små krigen" kommer att avslutas. Det blir en period då regeringen återigen står till svars inför folket och allt fungerar bra igen. Det blir en tid med frihet och välstånd!

Inte bara ligger en stor era med fred, frihet och välstånd vid horisonten, utan det kommer dessutom att bli en tid då disclosure (avslöjandet) kan ske. Genom våra förbundna har vi länge arbetat för att skapa en atmosfär som bidrar till många officiella tillkännagivanden, vilka kan introducera oss för er. Sedan slutet av andra världskriget har det funnits en konspiration med mörka hantlangare med uppgift att förneka att vi existerar. Detta nonsens har varit förhärskande inom nutida media och filmer. Vi porträtterades som mörka, med en agenda att invadera och ta världsherravälde. Detta är långt ifrån sanningen. Som en del i vår himmelska mission har vi åtagit oss initiativet att underlätta för Ljuset i er värld. Våra galaktiska initiativ härrör ur det särskilda uppdrag som vi fick för mer än två decennier sedan genom Himlens dekret. Var och en av er kommer att återvända till fullt medvetande. Detta leder oss till ännu ett avslöjande som länge förnekats av era regeringar: Agartha! Vår ankomst är inte bara för att göra er redo inför ert öde, utan också för att introducera er för era kusiner, invånarna i Agartha. Ni börjar få grepp om en mycket fantastisk framtid!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje, i vetskap om att ett nytt styrelsesätt är avsett att bli landets lag. Detta genomförande av NESARA är bara början på ett antal förändringar som kommer att förändra hur man nu runtom i världen ser på Amerika. Vid tiden för den amerikanska självständigheten, stödde och hjälpte vi Mästare denna unga nation att födas. Amerika var tänkt att bli en fungerande prototyp för vad den här världen på det bestämdaste behöver. Den skulle bli en nation vars handlingar gick rakt emot dem i Europa. Denna övertygelse blev tyvärr kortvarig på grund av de amerikanska regimernas olyckliga politik vilken följde på slutet av USA: s mycket tragiska Inbördeskrig. De mörka herrarna med pengar och position tog över Amerikas ädla syfte och krossade det. Nu, tack vare era lysande visioner och kärleksfulla fokusering, kommer denna stora nation att återfödas. Ära vare alla berörda!

De händelser som kommer att följa visar era kollektiva energiers magnifika kraft och de mirakler som åstadkoms av Himlen. Från våra välvilliga hjärtan tackar vi för det fantastiska arbete som uppnåtts genom er och Himlen. Den här tiden kommer att bli känd genom de stora saker som ni kollektivt kommer att uträtta. Vi är även tacksamma över Himlens dekret som tillät våra rymd- och andliga familjer att hjälpa till. När allt är klart kommer ni var och en att uppnå era djupaste drömmar, och den här världen kommer äntligen att släppa de mörka bojor som alltför länge dagligen gett sorg och saknad. Den här nya tidsåldern med frihet och välstånd är delvis ert underbara arbete. Vi lovordar er alla helt och fullt för ert ständiga arbete och aldrig sinande hopp. Var ödmjuka och skänk med god vilja ert stöd till Gaia och hennes olika ekosystem. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Alla dessa härligheter kommer att bli era. Förlora inte hoppet. Se det som utspelar sig som en stor gåva skänkt av Himlen. För tusentals år sedan reflekterades ett stort Ljus runt den här världen. Sedan dess har det återkastats gång på gång. Det har nu förmågan att materialisera och – voilà (se där) – denna nya underverkens tidsålder föds. Ni har den behagliga möjligheten att lära känna den igen. Detta är också en tid då vi Mästare kommer att förklara er sanna historia. Ta till er denna och förstå dess storslagenhet. Länge gömda uppfinningar och kunskap kommer att dyka upp. Ni kommer att avsluta de långa åren med frustration i era Liv, era Kärlekar och er Verklighet. Låt detta nya utbyte av energi bli ett med er och gläds sedan helt enkelt. Denna underliga, mörka värld håller på att ta slut. Himlen och en stor skara med änglar och väktare förändrar den. Var Ett i Kärlek!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter! Omkring oss finns Ljusets stordåd som omvandlar den här mörka världen till en värld av Ljus. Den här tiden är sålunda de gamla härliga profetiorna som föds för att göra er redo inför en tidsålder såsom Galaktiska människor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge