Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 27, 2010

July 27, 2010

8 Akbal, 1 Pop, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter! En stor turbulens har slagit ned i er verklighet! Turbulensen som behövdes för att förskjuta den mörka kabalen från maktens säten är nu på gång och ett stort antal överenskommelser blir nu införda som kommer att uppnå detta mål. Grupper i Amerika kommer nu samman väpnade med planer och legala dokument som visar på olagligheten av den nuvarande av den nuvarande Amerikanska administrationen och vilka visar på en rättfärdig orsak till att införa en ny regering. Parallellt med dessa utvecklingar pågår liknande processer i många andra länder, vilka utförs av våra Jordligt allierade. Kom ihåg att med en ny regering så kommer leveranserna av era välståndsfonder. Ett flertal regeringar utmanar nu den Amerikanska regimen och ifrågasätter i hemlighet legitimiteten av dess makthavande, och olika militära och polisorganisationer är nära förestående att aktivt gå med i kampen. I korthet så ser vi utvecklingar som till sist kan föra allt detta ut i det öppna. Under tiden så kommer kollapsen av det ekonomiska systemet allt närmare. Den slutgiltiga ansträngningen för att spränga dammen av de mörkas kontroll över er värld är nu på väg!

Moder Jord fortsätter under tiden att föra denna verklighet närmare till hennes ögonblick av förändring. Det underliga vädersystemen medför kraftiga tyfoner, översvämningar, och ösregn i Nord och Syd-Amerika, Europa, Afrika och Australien med omnejd, och ger därmed varsel om att världen som ni är bekanta med närmar sig en punkt i tiden för en enorm förändring. Detta är tidpunkten när Moder Jord förskjuter ert 3-D rike till ett i 5-D. Helt klart är att ni inte kan förbli där ni är och överleva ommöbleringen av er värld på ytan, och detta är den primära ingrediensen av anledningen för första kontakt. De som fortfarande styr er insisterar på att behålla den vansinniga uppfattningen att de på något sätt kan förhindra det oundvikliga. Detta är en tillräcklig anledning i sig självt för att avlägsna de som nu sitter vid makten, med deras fanatiska motsättande, från all makt. Det finns mycket att göra när väl dessa före detta undersåtar till Annunaki folket är borta. Jorden befinner sig fortfarande i ett fragilt läge, med ekosystem som är mycket nära slutet av deras livskraftighet. Att återställa skadan som har skett kräver en global ansträngning, stött av det snabba frisläppandet av ett antal teknologier som nu är mörkade. Sedan har vi frågan om fullt avslöjande av UFO.

Våra Jordliga allierade förstår varför och hur det skall äga rum. Det är en operation som måste ske på ett sådant sätt att det inte finns något som helst tvivel att vi är godhjärtade och utav Ljuset. Alltför många grupper i ert samhälle har under åratal spritt en dogm som målar upp alla som inte är från denna Jord som demoner. Dessutom behövs existerandet av den inre Jorden presenteras tillsammans med en fullt bevisad geologisk modell av er planet. Folket från Agarta har satt ihop en serie av gemensamma uttalanden som säkerligen kommer att tillfredställa detta behov. Målsättningen med denna information är att försiktigt föra er värld till ett accepterande av faktumet att ni inte är ensamma och att världen ser ganska annorlunda ut från vad som nu lärs ut. När dessa nya fakta är klart bevisade så kan våra egna uttalanden påbörjas. Vad vi önskar är att i första hand assistera er att återställa Moder Jords värld på ytan. Sedan vill vi införa vissa enheter baserade på Ljusets teknologier, vilka tillsammans med många nu mörklagda teknologier på planeten kan åtgärda de ekologiska problemen som har skapats.

Vi ser dessa övergångsregeringar som en brygga till en ny verklighet. Det första steget är att få dessa övergångsregeringar på plats. Den stora chocken över dessa enorma förändringar inom myndigheter och finansvärlden behöver tid för att sjunka in i det kollektiva psyket och bli accepterade som normala. Detta kommer att uppnås genom oändliga timmar utav TV och radio sändningar, vilket förklarar allt i detalj. Detta följs sedan av avslöjandet av UFO mörkandet. Detta är en operation i två steg, som börjar med många berättelser från ögonvittnen och frisläppandet av nu hemligstämplade UFO dokument, vilka ger en kronologi av utomjordskontakter sedan andra Världskriget. Detta leder till del två: det faktum att vi är här med godhjärtade avsikter samt första kontakt. Återigen så har våra allierade från Agarta kommit fram med en utmärkt plan för detta, och våra förbindelsegrupper och Jordliga allierade är helt ombord när det gäller denna plan. Vid slutet av denna process kan vi öppet börja uttrycka ett antal frågor som behövs diskuteras innan masslandningen äger rum.

Den viktigaste frågan är naturligtvis fullt medvetande. Vi behöver ta upp denna fråga med er på ett rätt sätt. Ni har under generationer levt under begränsat medvetande som aldrig har ifrågasatts. Anunnaki folket manipulerade er till att tro ni gudomligt skapades på detta sätt, medan sanningen är den direkta motsatsen; i själva verket så är det nuvarande ”ni” enbart ett skal av vilka ni i verkligheten är. Fakta om hur det kom sig att ni blev på detta sätt behövs presenteras med skicklighet och med tillräckligt av ovedersägliga bevis för att ni skall kunna acceptera verkligheten om Er. Era olika vetenskapsgrenar har i själva verket visat på dessa saker under de senaste årtiondena. Deras studier av individer med extraordinära förmågor banar vägen för våra avslöjanden. Ni är alla kapabla till saker som ni bara har sett glimtar av i de få dokumentär filmer som är baserade på dessa studier. Ni är i själva verket mycket mer än vad dessa program och filmer visar.

Ni är fullt medvetna Varelser i förklädnad, som helt har glömt bort de fantastiska förmågorna som ni innehar. En av effekterna från att falla ner i begränsat medvetande är den till slut totala förlusten av allt medvetande om vem och vad ni är, och var ni kom ifrån. I ert fall så har ni varit i detta tillstånd under 13 tusen år! Det är inte underligt att ni kommer att kräva speciell personlig handledning, nya kurser, och massor av kärleksfullt stöd för att kunna återupprätta er sanna Varelse. Vi har kommit som er rymd och spirituella familj och har lovat att föra er tillbaka till fullt gudomligt medvetande. Allt görs i samarbete med Himlen. Denna speciella planet och detta speciella solsystem skall bli återställt och en ny stjärnnation skapad. Denna stjärnnation skall blomma ut och bli centrumet för många stora konferenser som kommer att göra att den galaktiska freden blir permanent och skapa en union till många tusen närliggande galaxer.

Moder Jord välkomnar hennes öde och önskar helt klart att ni också omfamnar ert. Ert globala samhälle är vid en punkt då ett nytt fungerande paradigm brådskande behövs. Förändringar behövs sedan länge då det gäller er nuvarande industriella modell, och ny energi och ett nytt samhälle måste födas om ni skall överleva. Som ni vet så är förhållandena för er utveckling inte riktigt normal och frågan är inte så mycket vad ni gör nu utan istället vad vi gör. Vi behöver föra er mot en lösning som inkluderar ert fulla återförande till fullt medvetande. För att göra detta har vi indirekt blandat oss i ert samhälle på många olika sätt sedan det tidiga sextiotalet. Er kultur förändras i högsta grad snabbt, men trots detta så behöver vi accelerera denna process. Moder Jord ber oss att utföra en första kontakt snarast och inte senare, och Himlen stöder denna förfrågan.

Så vi har ett klart mandat att få landningarna gjorda så snart som möjligt. En konsekvens av detta är att vi sätter en enorm press på våra Jordliga allierade att avsluta sina uppgifter. Vår inbäddade personal observerar konstant utvecklingarna inom olika regeringar, inom den mörka kabalen och bland er. Vi ämnar att vissa dramatiska händelser inträffar mycket snart och att vi landar snart därefter. Ni bevittnar med andra ord de sista stunderna i denna realitet. Den bleknar och bleknar snabbt! Och den nya är redo att manifestera. Förändring är redo att bryta ut! Världen ni lever i är alltför instabil för att hänga samman mycket längre och dess totala kollaps är nära förestående. Även sluga plojer från era mörka mästare kan inte förhindra vad som är på väg att utlösas på er!

Idag har vi diskuterat vad som händer runt omkring i er värld. Moder Jord och Himlen förordar nu på allvar att denna verklighet har kommit till sitt slut och att tiden har kommit för denna värld att omvandlas till ett integrerat helt i 5-D. De inre och de yttre världarna skall till slut bli förenade! Allt detta är redo att blomma ut! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge