Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 20, 2010

July 20, 2010

13 Cib, 19 Kumku, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! De pågående svårigheterna som påverkar den Europeiska Unionen fortsätter just nu att fördjupas. Dessa utvecklingar är så att säga bara toppen av isberget av vad som skall komma. En enorm kvantitet av derivat, förlagsbevis och andra finansiella instrument kommer nu till term, och det finns ingen finansiell lösning på det kaos som det kan åstadkomma. Liknande situationer gror också i andra delar av världen. Den mörka kabalens inställning att ljuga om dessa ting kommer inte längre att fungera, och nya ursäkter måste hittas på, och snabbt. Under tiden väntar våra Jordliga allierade för att allt detta skall komma till sin spets så att den slutliga ansträngningen mot att manifestera ett nytt finansiellt system till sist kan påbörjas. Dessutom börjar mörkrets strypgrepp om den globala tillgången av pengar att minska. Euron, dollarn och yenen har problem, och undergångs scenarion är redan på väg i Kina, Indien och Mellan Östern. Något måste ge vika, och detta något måste ta platsen av Dumbarton Oaks avtalet. Ett nytt system behövs implementeras nu!

Detta krav möter hårt motstånd från den mörka kabalen. Förhandlingar mellan den Amerikanska Riksgälden och flera olika centralbanker har bedömt att detta är den enda sanna möjligheten. Att omstrukturera dollar är en handling som den Amerikanska Riksgälden öppet vägrar att diskutera, privat så är det en annan sak. Dollarn och den Amerikanska Centralbanken behöver snabbt stöd, då dollarn i aktualitet flyter med ett värde som avgörs av en bankrutt Centralbank. Detta påverkar Europa och Japan att kräva en omändring av euron och yenen inom en ny monetär ekvation. Denna ekvation innefattar en valuta backad av ädla metaller, kombinerad med en ny standard för det internationella bankväsendets fungerande. För Amerikanska och Wall Street banker så är detta den bittraste medicinen att svälja. När som krisen blir värre så förklarar våra Jordliga allierade för de mörka kabalisterna att den bästa lösningen är att släppa in ett nytt system stött och lett av våra Jordliga allierade. Detta är giftet som mörkret ser att de kan behöva svälja. Men de fortsätter att göra allt de kan för att undvika vad som i princip utgör deras dömande till döden, men detta blir snabbt oundvikligt.

Trycket från den kollektiva opinionen bland de flesta av världens nationer sätter regeringarna i Västlandet i ett dilemma. Förmodade tecken på tillväxt försvinner snabbt. Alla ”utvecklade” länder stöter på hinder i form av arbetslöshet, konsument styrka och svaghet i dess valuta. Vi har sett många experter inom er värld prata öppet om en tredje ekonomisk krasch. Sådant prat får kabalens undersåtar att må illa, vilket gör scenariot med den beska medicinen mer och mer sannolikt. Med det som målsättning så är våra Jordliga allierade fullt sysselsatta inom den enorma och okontrollerade gåtan som ert finansiella system utgör för att hitta ett sätt att överta denna fördömda jätte. Deras målsättning är att införa ett nytt finansiellt system och avlägsna de regeringar som stöder det gamla systemet; till exempel den Amerikanska företagsregimen som arbetar hårt för att förhindra att Dumbarton Oaks systemet kollapsar. Denna stridsfråga når nu ett avgörande, när som den Amerikanska företagsregimen trampar vatten och ser en enorm flodvåg av skulder som slår ner på dess bräckliga positioner. Slutet för dollarn är nära!

Ert globala samhälle har en annan avgörande faktor att hantera: naturen (Gaia)! Utvecklingen av ert samhälle över de senaste 200 åren skapade en expansion som har skövlat dess omgivning. Detta blev en onaturlig bubbla som förr eller senare måste brista. Den första indikationen av detta var den ekologiska rörelsen från 1970-talet, vilket fick oss att uppmärksamma att en del av er vaknade upp till ett erkännande av den överväldigande väsentligheten som naturen utgör. Moder Jord skadades allvarligt av förlusten av hennes skogar, myrar och andra öppna ytor genom det oavbrutna spridandet av ert samhälle. Ni skördar nu vad ni så oförsiktigt har sått; Naturen dör. Den biologiska mångfalden som är så viktig för välståndet av er värld är vid en brytningspunkt; och om det går förlorat så är ert samhälle också dömt. De som kontrollerar er värld förefaller dock att vara oförmögna att inse detta faktum eller att komma fram med de nödvändiga modifieringarna. Denna ytterliga oförsonlighet driver våra Jordliga allierade att driva dessa mörka från makten.

Det nuvarande tillståndet mellan kabalen och våra Jordliga allierade påminner om slutet löpartävling med en kraftig uppförsbacke fram till målsnöret: båda sidor är utmattade, men våra Jordliga allierade förefaller att ha fått nya krafter, vilket skulle få dem först över mållinjen! Trots detta så är inte mörkret redo att ge upp och dess undersåtar fortsätter att koka ihop plojer för att försena det oundvikliga. Vår Jordliga allierade behåller sin fördel, men saknar förmågan att leverera ett knockout slag. Ett flertal närliggande händelseutvecklingar har dock potentialen att automatiskt skapa sådana förhållanden. Mörkrets Akilles häl är det torpederade monetära systemet, vilket går på sin sista vers. När detta kollapsar så kan resten bara följa efter och implodera. I det vakuum som uppstår kan det nya finansiella systemet rullas ut, oförhindrat, och föra nya myndigheter till ledning. Dessa regimer kommer att ombilda hur världen fungerar och kommer att medföra slutet för den sorgliga raden av låtsasregeringar.

Myndigheternas utövande på er värld behöver inhysa fulla och oantastliga rättigheter för varje suverän medborgare. Dessa rättigheter bildar basen för ett galaktisk samhälle, och in den Amerikanska Frihetsdeklarationen sökte de uppstigna Mästarna att uttala dessa fundamentala tankar och begära en regering som är kapabel att följa dessa principer. Saint Germain hade starka ambitioner för Amerika att bli en lyckta och en modell för dessa axiom, och det är skam att slaveri tilläts fortsätta för att få ett godkännande från de södra staterna. Trots detta så förblir dokumentet ett starkt uttalande till förmån för personlig suveränitet och rollen för myndigheter att bevara det. 18-hundratalet började bara se början på hur detta nya koncept för en regering fungerade, och extra nyanser behövdes fortfarande för att göra det helt verkningsfullt.

Idén som förblev bortom det mentala räckhållet för de som började röra om i teorierna och utövandet av myndigheter var problemet om hur man skapar en maktenhet med tillräckligt självcensur och motivation för att försvara alla sina medborgare mot alla attacker mot deras naturliga rättigheter. Det inledande konceptet var en republik. Detta kunde helt enkelt vara en lös konfederation eller, istället en som bestod av en central enhet med tillhörande makt som gjorde det möjligt för densamma att medla mellan staterna i lös konfederation. Varje stat skulle i sin tur vara försvararen av varje medborgares rättigheter. Den stora frågan var då hur detta skulle lagfästas och avgöras, och detta dilemma kvarstår. Upphöjningen av medvetandet har nyligen fört denna olösta fråga i skarp kontrast, då sedan länge pågående missbruk blir oacceptabla för en uppvaknande mänsklighet.

Vad som nu läggs till denna blandning är löftet om överflöd. Universellt välstånd kan omfördela makten inom hela samhället, men detta utlöser också nödvändigheten av att utbilda alla om sanningen som omger dem. Det allmänna ”o-utbildningssystemet” and de iögonfallande manipulationerna av massmedia har lett till en önskan inom befolkningen för ny och sanningsfull information som kan börja att börja att lösa de många olika och brådskande globala hoten. Vi ämnar helt och fullt att stöda detta behov genom att förse er med fakta om ert samhälle och vårt. När som ni för er mot fullt medvetande så tar det primära konceptet av personlig suveränitet uppmärksamheten. Därefter, i en atmosfär av öppen diskussion, kan ni bestämma hur ni bäst leder ert globala samhälle mot en ljus framtid.

Idag, tog vi upp framstegen som görs på ett antal olika fronter. Vi förde er uppmärksamhet mot några huvudfrågor, vilket vi hoppas kommer att stimulera er känsla av suveränitet, som nu ligger i dvala. Tiden närmar sig för ert samhälle att föra sig bortom sin nuvarande omgivning och bli en prototyp för ert nya galaktiska samhälle. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge