Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 3, 2010

August 3, 2010

8 Pop, 2 Oc, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer information. För närvarande så är ni i en period då det hela ”sätter till sig”. Resterna av mörkrets makt sinar och som ett resultat av detta så guppar ert rike i ett slags limbo. Våra Jordliga allierade är inte färdiga än med processen som skall medföra de mörka kabalisternas fall, men var förvissade om att de inte kan förhindra vad som nu är på väg. När dessa historiska framfarter har nått sitt mål så sker uttalandena och leveranserna omedelbart. I samband med detta har vi gjort våra förbindelser och skeppsbesättningar alerta på att noga observera och assistera detta utvecklingsstadium till dess uppenbara avslutning. Vi ber också vår besättning att hjälpa Moder Jord när som hon förbereder sig för nästa fas i hennes transformation från ett tillstånd av begränsat medvetande tillbaka till hennes ursprungliga i 5-D, så var beredda på en ny ökning av jordbävningar och vulkanutbrott. Två av hennes kontinentalplattor är redan praktiskt taget i inlåsta positioner, mer av dessa förberedande åtgärder följer omedelbart. Likaså förbereder er atmosfär en enorm ökning av syrehalten, i förväntan av behoven av hennes nya ekosystem.

Det nya ekosystemet kommer att bli helt annorlunda från ert nuvarande: under det Stora Döendet under den senare delen av den Permiska perioden och tidig Trias period så förändrades Jorden ekosystem från ett som närde otaliga reptiler och amfibier till ett som såg dinosaurierna bli dominerande. Den kommande förändringen blir liknande när det gäller grader av förändring och det kommer att handla om medvetande. Vilda djur kommer att kunna interagera direkt med Moder Jord, vilket är det gällande spelet i Inre Jorden. Atmosfären kommer att bli renad och en mycket mer livsbejakande atmosfär kommer att bildas utav det våldsamma renandet som kommer med ommöbleringen på ytan. Det nya riket kommer att inneha nya typer av träd, växter och djur, och Moder Jord kommer att utveckla nya och högre nivåer av färger, ljud och dofter. Dessa accentuerade kvaliteter skapar Kärlek och är gjorda för att skapa en miljö som föder lycklighet och ser till att det finns ett överflöd för all flora, fauna och Varelser som skall innebo detta nya ekosystem.

Den nya Jorden är ett magiskt ställe! De uråldriga myterna bland urinnevånarna på öarna i Stilla Havet pratar om Lemuria som en plats där frukterna snabbt växte till sig igen på samma plats, och där djur och människor kunde beskrivas som att mer tillhöra det spirituella än att ha fastnat i det rena fysiska tillståndet där de är för nuvarande. Oändliga sagor har förts vidare om mirakulösa handlingar och om den underliga och vackra värld de bodde i. Detta kommer att återigen bli Moder Jords framtid. Det kommer att bli en plats med utsökt skönhet, där färger, dofter och till och med smaken av luften kommer att bli som Himlen. Det samma kommer att vara sant för Inre Jorden. För urminnes tider sedan tog denna magnifika planet på sig axlandet av en djup skugga för att göra det möjligt att etablera en miljö som påminde om de mörka väldena som omringade ert solsystem. Händelser skulle sedan spelas ut i en kronologisk ordning som nu kommer till sitt naturliga slut, under vilken ni föll in i begränsat medvetande genom att det mesta av er RNA/DNA stängdes av. Denna underliga saga spelas nu ut baklänges, och ni och Moder Jord återvänder till ert naturliga tillstånd innan fallet.

Ert nuvarande rike är något av ett udda fenomen. När ni ser omkring er i er galax och ser stjärnor och stoft moln och andra häpnadsväckande fenomen, så ser ni genom en prisma som är er speciella verklighet. Detta ”färgar” allt till de former, storlekar, och kvaliteter som utgör er definition av ”verkligt”. I sanning så består galaxen av multipla verkligheter som opererar på en bas av ömsesidigt attraherande. Det huvudsakliga konceptet här är ”verkligheter”. Er vetenskap är definierad utifrån vad som är fysiskt i er verklighet, och många andra verkligheter i denna galax är liknande typer av verkligheter. Många andra är det inte, och det är dessa verkligheter och sättet som de påverkar varandra som skapar denna imponerade samling av anomalier som ytterst förvånar era vetenskapsmän. Nya paradigm föreslås nu och vi välkomnar denna modifiering och accepterande. Det ger er en bas på vilken ni kan studera vad som verkligen händer och sker i er galax. Det är därför som våra skepp ser så underliga ut för er, eftersom de kommer från en högre verklighet och är konstruerade för att lätt kunna röra sig mellan två världar.

Verklighet ser ut som ett enkelt koncept för er, men i själva verket så är det ganska komplicerat med definitioner som aldrig tar slut. Varje uppsättning av verkligheter formas från en unik serie av koncept som vi regelbundet stöter på. Vi beskriver dessa saker för er för att hjälpa er att preparera för fullt medvetande. I detta mycket speciella tillstånd kommer ni att kunna uppleva dessa myriader av verkligheter samtidigt. Vad ni gör är att fokusera er på var ni behöver vara, och vips så är ni där, omedelbart, inne i den specifika verklighet som ni har valt. Det är på det sättet som vi tar oss från vår värld till detta solsystem och er vackra Moder Jord. För oss är allt möjligt och kan uppnås. Denna Skapelse öppnar sig försiktigt och vår uppgift är att göra så med så mycket lätthet och skönhet som möjligt. Första kontakt är del av denna process, och vad som skall utvecklas nu är en serie av händelser som snabbt skall leda er tillbaka till fullt medvetande.

Det sättet på vilket återgången till fullt medvetande skall ske kan förefalla farligt för de icke initierade. De mörka undersåtarna har lagt märke till vad som pågår inom er och har satt upp olika sätt för att försöka förhindra, eller åtminstone försena, att denna upphöjning i medvetande äger rum. Allt detta har misslyckats. De har också blivit tvungna att acceptera att deras strategier för att reducera den globala befolkningen och färdigställa ert förslavande har börjat tappa luft. Det finns en gudomlig agenda som tar upp faran med denna verklighet, och detta har minskat något konsekvenserna av dessa mörka attacker. Resultatet är ett öronbedövande nederlag för den mörka kabalen. Dess makt är på upphällningen då många länder och privata organisationer, och mäktiga individer vänder sig till Ljusets agenda. Detta växande stöd för Ljuset är nu nära att göras allmänt känt, och det är då som manifesterandet av den nya verkligheten kan gå framåt i högsta fart.

Den mörka kabalen ser allt detta och vill hitta ett magiskt sätt att ta sig ut ur det hela, men dess dilemma kommer inte att gå bort, i själva verket så växer det. När som er värld närmar sig en kritisk massa och det antal som behövs för att starta förändringarna närmas allt mer för varje timme, betyder det att våra Jordliga allierades hemliga operationer är på väg att bära frukt. De illegala konstitutionerna i de större västerländska nationerna föder skandaler som läcker ut i hela Europa och Amerika. Själva karaktären på dessa regeringar tjänar till att stödja speciella intressen som går stick i stäv mot de principer som lades ned för många århundraden sedan. Nya myndigheter som i sanning har folket bästa i tankarna behövs nu desperat och de utgör en del av den vittgående agendan hos våra Jordliga allierade. Dessa nya regeringar är en huvudbeståndsdel i nästa steg i er resa mot ett galaktiskt samhälle.

När som ni rör er mot galaktiskt samhälle och fullt medvetande så uppfyller ni ett öde som gavs till er i den gudomliga planen. Denna plan satte de flesta av er i en 13 tusen år lång karmisk cykel. Ni har varit ända in till kärnan av mörkret och tillbaka! Ni står nu på kanten till stora avslöjanden, och vi har kommit för att ta del i er resas slut. Vi kommer med råd och kunskap, och för att återställa minnen som gör er till fullt medvetna medborgare i denna galax. I denna kapacitet så kommer ni att använda era underbara talanger för att fullborda en varaktig galaktisk fred och för att sprida utöver hela fysikaliteten det stora Ljuset som var och en håller inom sig. Er uppgift är att sprida en stor glädje till hela den galaktiska mänskligheten.

Idag fortsatte vi att dela med oss av information om vad som händer runt omkring er. Ett stort Ljus sprider sig överallt på Moder Jord. Detta gudomliga Ljus är det sanna Ljuset i världen! En mörka börda lyfts från er och glädje och evigt välstånd är nu er verklighet! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge