Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 juni 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 27 juni 2017

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! En häpnadsväckande mängd framsteg sker trots det enorma dagliga kravet att kontrollräkna kommande distributionsfonder. Allteftersom detta fortsätter är det uppenbart att det nuvarande banksystemet med sina begränsningar orsakar förseningar och det är tydligt att ett nytt banksystem behövs. Trots att vi befinner oss på randen till ett mer utbrett välstånd håller vi olyckligtvis fast vid den mycket klumpiga och otillräckliga verkligheten hos ett äldre och mer begränsat banksystem. Trots detta kommer fördelningen enligt det nya systemet helt klart att godkännas.

Den här processen må ha saktats in men den kommer inte att stoppa. Tills dess alla valutor är fullt redovisade i det nya penningvärdet kräver processen att ingen av dessa valutor släpps. När den här processen är klar kommer ett nytt och mer adekvat banksystem att uppstå. Därefter kan ni samverka med en verklighet som är fullt kapabel att med lätthet uppfylla alla era behov. Förbli tålmodiga fram till dess och var redo att använda det ni då kommer att få ta del av. Det bästa ligger helt säkert framför er! Den här processen kan verka tråkig och långsam men den slutförs undan för undan!

Vad allt detta verkligen innebär är att de som ansvarar för de olika leveransnivåerna fortfarande hindras genom den enorma komplexiteten i sina nuvarande uppgifter. Enligt vår mening behöver de gamla realiteterna bara lösas upp och de som har förmågan att få de här uppgifterna gjorda behöver tillåtas att snabbt göra det som är nödvändigt. Vårt primära syfte med detta positiva tjat är faktiskt dubbelt. Vårt första förslag är att överföra all tillgänglig personal till den uppgift som ligger nära till hands. Vårt andra förslag är att omedelbart fängsla de som är avsedda att arresteras och omedelbart föra in NESARA-republiken!

De här förslagen är enkla och kan lätt göra det möjligt för våra allierade att få det här jobbet gjort. Dessutom kan dessa åtgärder göra att det här nuvarande olagliga systemet snabbt kollapsar på egen hand och låter en ny regering föra in ett nytt globalt välstånd och hjälpa alla uppnå sina underbara mål. Detta är trots allt tänkt att vara syftet med det som nu är avsett att snabbt ske. I den här frågan ber vi alla berörda parter att fullt ut lätta på handbromsen! Låt hela Gaias mänsklighet skörda den framgång som den så gudomligt förtjänar!! Såsom ett folk förtjänar ni verkligen mer, mycket mer än vad ni nu får ta emot. Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer idag och vet att det finns ett sätt att återigen kunna förflytta de här pengarna till deras ödesbestämda destination. Vi inser bara hur verkligt unik den här fantastiska processen är. Vi tackar och välsignar var och en av er. Vi är tacksamma över att ett sätt har upptäckts som låter dessa enorma mängder pengar iordningställas inför leverans till de lämpliga individerna. När den här gudomliga handlingen är klar har vi verkligen mycket att fira. Låt allt manifesteras! Halleluja! Halleluja!

Vi har medlen att lösa problemen i den nuvarande verkligheten. Låt oss slå samman våra goda visioner och följa hela den här underbara mängden med händelser fram till dess slut. Genom att göra det kan vi skapa en energi som gör det möjligt för alla att uppnå sin utlovade verklighet! Genom att hålla den här magnifika visionen stöder vi dem som nu förbereder sig att uppnå de mål som behövs för att komma till själva gränsen till leverans! Vi Mästare är stolta över det som era energier uppnår. Vi ber er därför att ni förenar er med oss ??och skapar de medel som behövs för att hålla allting igång.

Det är viktigt att inte ge upp under dessa våra sista framgångssteg. Använd era växande förmågor till att tillåta era länge utlovade mirakler blomstra och gudomligt ta emot det välstånd som Himlen ger er. Den här processen är verkligen pudelns kärna och den rör sig dagligen dit där ni inom kort kan se den manifesteras inför er. Därför behöver ni en mängd inre övertygelser som att ni inte lätt kan frustreras. Förbli ståndaktiga i er vision och var medvetna om att fantastiska händelser är så gott som redo att utvecklas. Så därför, ni Kära, var alltid redo att ta emot era Himmelska rikedomar!

Idag fortsatte vi vår veckorapport om det som händer kring detta väldigt komplexa klot. Som vanligt finns det den mycket intressanta och komplicerade berättelsen om hur det här landet förbereder sig inför sitt överväldigande välstånd och den samtidiga uppkomsten av NESARA / GESARA-regeringar. Inkluderat i detta ligger hur det här landet (ö.a. USA) ska avsluta sin världsomspännande UFO-mörkläggning och välkomna ankomsten av era Andliga familjer och Rymdfamiljer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge