Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 juli 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 4 juli 2017

5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban

Selamat Jalwa! Ytterligare framsteg görs oavbrutet. De större problemen som vi tidigare samtalat med det äldre om och problemet med det begränsande banksystemet rättas systematiskt till. Detta gör det möjligt för leveransgruppen att återgå till den fas där leverans återigen är genomförbar. Vi förväntar oss att den nuvarande juli-planeringen enkelt kan uppfyllas. Dessa pågående framsteg visar att en rad av våra specifika rekommendationer nu tas i bruk. Det finns ett behov av att förstå den enorma omfattningen på den här komplexa operationen, och inse vad som hände under den senaste tiden. Alla deltagare är fast beslutna att lösa alla eventuella hinder som kan uppstå.

Det görs en rad större korrigeringar vilka kommer att leda till de framgångar som är en del i de första stadierna i det här leveransprogrammet. Alla parter önskar djupt att få avsluta den här processen så snart som möjligt. Det har inte varit lätt att genomföra den här extremt komplicerade uppgiften. Många oväntade situationer har dykt upp som nu snabbt kan lösas. Trots det som uppstått finns för närvarande medel för att möjliggöra leverans. Det är denna viktiga process som vi nu har för avsikt att samtala om.

För närvarande är processen starkt beroende av banker som använder omoderna metoder för att fungera i det här sammanhanget. Vi har för avsikt att skilja den här operationen från dessa banker och vill att de utesluts. Ni kan sedan förlita er på finansinstitut som kan spegla den sortens framtida banker som vi avser att stödja. De nyinrättade bankerna kan då lagra ekonomiska tillgångar med ett äkta och vattentätt förvaltaransvar. Denna naturliga organiska procedur kan även stödja den legitima uppkomsten av NESARA-republiken. Den är vårt sanna mål.

Den här modellen kan även snabbt sprida välståndet till alla. Den här proceduren är trots allt orsaken till RV (revalveringen av dollarn) och dess följeslagare, GCR (den globala revalveringen). Allt är för närvarande på plats och väntar bara på att sättas igång. Vi tackar alla berörda som gör detta möjligt. Det som krävs är helt enkelt att vara djärv och förmedla medel som snabbt gör det universella välståndet och den nya regeringen till en verklighet. Den här processen förser oss med nya sätt att genomföra saker, och det är denna speciella tanke som vi avser att göra uppenbar för alla berörda!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det finns inom hela mänskligheten en dröm om total andlig befrielse. Den kabal som styr mänskligheten önskar djupt att en sådan välkommen dröm aldrig infrias. Det är kraften i denna dröm som har tillåtit mänskligheten att utrota det mörka och helt och fullt släppa in Ljuset. For länge sedan blev det förutspått att det skulle komma en tid när krigsvapen och splittring skulle omskapas till plogbilor och att fred skulle härska. Detta sker för närvarande runt detta underbara blågröna klot. Vi tackar alla i Himlen och på Jorden, vilka troget gör denna välsignelsefyllda dröm sann.

Ni befinner er nära det speciella ögonblick där ni kommer att få se omstarten på er sagolika historia. Det är inte lätt att göra det. Ändå, Ni Kära, är ni på väg att uppnå denna otroliga prestation. Era inre förmågor ökar snabbt. Var redo, mina Barn, att acceptera en hel mängd Himmelska mirakler som ni fått vänta på alldeles för länge. Trots att de stött på många hinder kommer de verkligen. Dessa extraordinära men underbara händelser ger signal om att ni verkligen är fria och suveräna Varelser i den här nya världen. Det här händer för att möjliggöra flera händelser som kommer att stå som symbol för er frihet och ert oändliga välstånd! Gläd er och var medvetna om i era Hjärtan att allt håller på att bli bra.

I denna underverkens tid kommer många fantastiska händelser att manifesteras i all sin glans. Ta dessa som järtecken på att Himlen är mer än redo att hjälpa er och tydligt visar att ni inte är ensamma. Vi Mästare, ja hela Himlen, står bakom er. Det som ligger framför er är ett sätt att ge er mod och göra er fast beslutna att bli segerrika. Lägg era frustrationer åt sidan och kämpa för era heliga ideal. Det mörkas Tidsålder är på väg att ta slut och Ljusets tidsålder tar nu över. Låt er uppmuntras och agera på ett sätt som verkligen speglar den här högst gudomliga tiden. Detta är den tid när Ljuset med alla dess underverk äntligen fullt ut kommer att lysa över er!!

Idag fortsatte vi vår veckorapport om det som sker runtom den här världen. Vi går in i en tid då många underbara händelser ska ge er ett välstånd och nytt styre. Låt oss tacka alla dem vars outtröttliga handlingar har gjort allt detta möjligt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge