Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - April 27, 2010

April 27, 2010

7 Eb, 15 Kank'in, 5 Caban

Selamat Jarin! VI kommer med mer information om vad som händer i er värld. Denna sista fas i er mörka kabals ansträngningar att förhindra det oundvikliga når sitt slut. Vi är upptagna med att sätta ihop förslagen som skall utgöra de första överenskommelserna mellan de nya övergångsregeringarna och först kontakt laget, och väljer personalen som bäst kan representera oss vid dessa inledande möten. Vi använder den kunskapen som vi har samlat på oss genom våra observationer av er under en tid för att sätta ihop ett agerande i tre steg som gör det möjligt för dessa nya regeringar att formellt erkänna vår närvaro. När detta väl är gjort ämnar vi att göra våra egna uttalanden så att ni direkt kan veta vilka vi är och varför vi är här. Första kontakt kan sedan fortskrida på ett mer normalt sätt. Vi vill ge er ett utbud av teknologier som lätt kommer att passa med de enheter som övergångsregeringarna kommer att ha gjort allmänt kända. Inom ramen för ett utbyteskontrakt fick ledarskapet för de hemliga projekten i er hemliga regering ett antal enheter från medlemmar av den före detta Ankara Alliansen.

Dessa teknologier kan snabbt transformera sättet på vilket er vetenskap och deras urmodiga referensramar ser hur er verklighet är konfigurerad. I själva verket, så har er värld allvarligt begränsats utav deras uttalanden om vad som är möjligt av vad som inte är möjligt, och dessa antika begränsningar behövs expanderas för att inkludera koncept som mörk energi och mörk substans, likväl som en bredare uppfattning av vad som utgör ”fysisk” och ”spirituell”. När ni börjar integrera dessa nya koncept in i er nya världsuppfattning blir ni kapabla att tänka er idéer som tidigare skulle ha förfallit fantastiska. Vår teknologi kan då börja bli förståelig för er. Vi lever i ett mycket annorlunda värld från ert och vi vill att ni upplever litet av vad vår verklighet består av. Det kommer att låta er jämföra båda världarna och jubla över hur lätt det är att anpassa er till och välkomna allt vi har att erbjuda er. Vår teknologi kan utgöra det första brofästet till en bro mellan oss, och det andra fästet kommer att bli ert växande medvetande. Medvetande är fundamentalt, då våra verktyg är baserade på telepati och telekinesis och det ömsesidiga samspel som det ger mellan oss och våra verktyg.

Från vårt perspektiv så finns det just ingen separation mellan oss och vår teknologi. Oberoende av om enheten är ett skepp, ett transportfordon eller en replikator så är alla levande enheter, som förenar deras tänkande potential med vår egen för att skapa något. Detta något kan vara en resa genom universum, uppfinning av ett speciellt tillbehör för att göra livet lättare, eller middag! Vad som är väsentligt är att ni förflyttar er bortom er nuvarande uppfattning att det finns levande och icke levande tillstånd. Er planet och er Sol är levande! Och varefter ni gör framsteg inom vetenskaper som nanoteknologi, nanobiologi och artificiell intelligens så kommer det att behövas nya definitioner av vad som är levande. Vad vi nu gör är att snabbstarta dessa koncept och demonstrera deras potential.

Användandet av teknologi såsom vår är baserad på er för nuvarande oanvända förbindelse mellan hjärnan och medvetandet, och vårt mål är att föra fram denna nu latenta förmåga hos er, eftersom den utgör ett steg på vägen tillbaka till fullt medvetande. Sedan, när ni förenar era teknologier med våra, så händer något underbart.

Aktiviteten att öva hur man använder sig av våra enheter har effekten att det stärker ert livs kraftfält. Många enheter som antogs och som var omvänt konstruerade av er hemliga regering har en liknande effekt. När som ni blir fulländade i dess användande kommer ni att bli mer medvetna om att ni har ett antal enorma gömda talanger, vilket vi har indikerat. Dessa talanger är rester av ert tidigare fullt medvetna själva, och när ni väl börjar på denna väg går det inte längre att undvika det faktum att ni är mycket större Varelser än vad ni för närvarande tror. Vi har undvikt att öppet avslöja dessa teknologier för er förrän nu för att göra så etiskt skulle det ha behövts en fredlig och samarbetande miljö för att det överhuvudtaget skulle vara er till nytta. Det är därför som vi väntar tills att era nya regeringar har fört era samhällen bortom krig och aggression. När ett globalt samarbete väl har satts på plats kan vi föra in en hel bunt av teknologier som kommer att definiera parametrarna för ett nytt spirituellt samhälle för er.

Genom att skapa denna nya vetenskap blir det möjligt för er att se er verklighet i ett nytt ljus. Spirituell vetenskap för er in i en värld som lämnar bakom sig de uppfattningar som nu omger er. Ni ser med nya ögon på konceptet av medvetande och ert sökande efter sanningen tar en djupare mening. Denna plötsliga expansion av era uppfattningar för er närmare vår egen, och ni börjar förstå vikten av er Enhet med hela Skapelsen och betydelsen av personlig suveränitet. Ni kan också börja förstå varför första kontakt spelar en sådan avgörande roll i er resa tillbaka till fullt medvetande. Vi är här för att introducera er till helt häpnadsvärda möjligheter och för att hjälpa er uppnå dem. Första kontakt är därför katalysen som kan tillåta er att återfå er fulla potential och få ert globala samhälle till ett tillstånd av god hälsa. Därifrån kan er värld forma sig till ett fullt fungerande galaktiskt samhälle.

Galaktiskt samhälle är en perfekt fungerande miljö för fullt medvetna individer. Det ger en stödjande struktur som hjälper er att utveckla vilka ni är och för att fullt utveckla era talanger; det främjar kreativa lösningar för samhällets problem och motiverar dess medlemmar att göra genombrott mot att uppnå deras livs mål. Det stödjer en meningsfull involvering med ert planetariska förmyndarskap och era inre spirituella skyldigheter. Denna form av samhälle ger oss stor personlig kreativ tillfredställelse, medan det samtidigt ger erkännande och godkännande som skapar en känsla av grupp enhet som värmer hjärtat. Galaktiskt samhälle hyllar dagligen vår individualitet likväl som våra skyldigheter och ansvar mot fysikaliteten, det spirituella, och mot varandra. I detta glädjerika nät av ömsesidighet hittar vi våra sanna identiteter och vår unika väg mot upplysning.

Att upptäcka sanningen i varje liv är existensberättigandet för ett galaktiskt samhälle. Här finns en frid som uppmuntrar kreativitet och möjliggör en vibrerande välstånd, och ni omges av ett överflöd av externt och internt stöd. Vi njuter av våra ritualer och den betydelsefulla tiden som vi spenderar med våra spirituella och fysiska rådgivare. Vi lever långa nyttiga liv utav tusen år eller mer, och vid dess slut så beger vi oss iväg som Ljus i en speciell ceremoni med våra spirituella rådgivare. Innan vår avfärd går vi igenom vårt liv många gånger för att förstå det sättet på vilket det är sammanbundet med alla andra liv. Det avslöjar om vi behöver sätt upp fler liv, och i så fall var och när. Efter övergångsceremonin förflyttar vi oss till ställen utav Ljus och tar på oss en ny uppsättning av ansvar gentemot Skaparen och oss själva, och detta sätter upp för oss de liv som skall komma.

För oss så är barndomen helig. Vi för våra barn in i kokong som vårdar dem och för fram deras talanger och unikhet redan tidigt. Vi understryker mycket seriöst den kraft som kommer ifrån Kärlek och uppmuntran, och våra barn är omgivna av dem som förstår kraften i vård. De badar i en oändlig ocean av kunskap och vishet i vilken de uppmuntras att paddla precis som de vill, var och en enligt sin inre kompass. All talang är accepterad och hedras utav den grupp som de tillhör, och alla medlemmar är i princip en släkting till varje barn och arbetar gärna med dem när det behövs. Som ett resultat av detta växer varje barn upp med en hälsosam drivkraft att utrycka sin individualitet och att tjäna sitt samhälle och Skaparen. Vi är stolta, men ända ödmjuka att proklamera gudomlig tjänst som vår största glädje!

Idag berörde en del aspekter av den underbara karaktären av Galaktiskt Samhälle. Vi kommer till er i gudomlig tjänst som både handledare och era älskade rymdfamilj. Himlen och er härliga spirituella familj förenar sig med oss i detta, och vi ser med stor entusiasm framemot de hyllningar som vår återförening för med sig. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge