Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 4, 2010

May 4, 2010

1 Cauac, 2 Moan, 5 Caban

Vi hälsar er! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. Strukturen på er gamla verklighet faller samman, och eftersom dessa strukturer utgör basen för er värld, dess destruktion hotar allt som ni har kommit att lita och tro på i er värld. Denna process kan lätt observeras runt omkring er och ger en föraning om vad som skall komma. Våra Jordliga allierade är i sista fasen av slutspelet som har pågått på tok för länge. Mörkret använder alla sina trick för att vidmakthålla sina olika skapelser. Vi observerar noga vad dessa mörka ämnar göra, och trots att deras magiska förmåga snabbt krymper så är det fortfarande inställda på att inte ge upp. Vi fortsätter med våra möten med deras lydregeringar för att införa något förnuft i dessa arroganta ledares huvuden. Under tiden fortsätter disintegrationen i allt snabbare takt och har nått ett stadium utan återvändo. Alla de negativa finansiella system som påbörjades under de senaste årtiondena visar sig nu att bli mörkrets undergång då de förgäves söker att uppehålla dessa ohållbara underbyggnad. En fundamental förändring i er verklighet är nu i sanning oundviklig.

Medan allt detta fortskrider håller sig Moder Jord till sin tidtabell. Hon önskar innerligt att ni blir fullt medvetna och låter henne slutföra hennes egen enorma transformation. För närvarande är hennes rike delat i två: en yttre 3-D värld på ytan med begränsat medvetande; och en inre mycket efterlängtad 5-D värld. Att förena dessa två världar är av yttersta vikt för henne, vilket är varför hon nu varnar de som bor på ytan att lyssna på henne och att få transformationen genomförd. Hon längtar efter och behöver att ni återgår till ert fulla medvetande tillstånd i 5-D, vilket nu lätt och snabbt kan bli uppnått. För detta ändamål har Agarternas styrande råd ökat antalet personal inbäddade inom världen på ytan, och dessa utsända betonar denna nödvändighet till alla de träffar. De kommer för att observera, likväl för att ”puffa” deras kusiner på ytan till att sprida faktumet att en enorm förändring kommer och att det är underbart! Ert uppvaknande för fram ett mer aktivt agerande bland Agarterna och de är fast beslutna starta en ”eld” på ytan som kan bränna bort manipulationerna som förhindrar en sann och lugn revolution från att hända.

Nätverk existerar i era samhällen, vilka är riktade mot att byta ut de nuvarande finansiella och politiska systemen mot mer lokala politiska grupper och banker som kan hjälpa deras respektive samhällen att växa och frodas. Dessa nätverk kommunicerar med varandra, och skapar organisationer som är redo att förena sig med våra Jordliga allierade. Dessa grupper innehar kapaciteter för folkets makt som är väsentliga för att transformera er verklighet. När gräsrötter börjar en inblandning med dem som söker drastiska reformer formas en rörelse vars makt är obegränsad. Det är dock väsentligt att dessa rörelser förblir fredliga men ändå kapabla att framföra sitt budskap klart och bestämt. Våra Jordliga allierade välkomnar dessa utvecklingar då de vittnar om det stigande tidvattnet som utgör en ny global verklighet. Denna uppvällning ger energi till lokala kommuner och gör det möjligt för många att återfå hopp och en vision om vad som behövs i deras samhällen och i världen. Det är den energin som Agarterna uppmuntrar och använder sig av för att manifestera en ny verklighet.

Moder Jord uppmuntras av vad Agarterna gör, och när som de mörkas grepp om er värld fortsätter att lösas upp så sänder vi också in vår personal in i det hela. Det är högst väsentligt att det i era samhällen finns organisationer som kan både stödja och korrekt kommunicera vad som händer när den stora förändringen i regeringar infaller. Det är en sak att skapa förändring; det är något annat att framgångsrikt göra så. Vi observerade hur Anunnaki folket genom tiderna orsakade den ena katastrofen efter den andra, som till exempel krig, farsoter, masshat och såg hur dessa katastrofer lätt delade och separerade er, till den grad att ni trodde att detta var sättet på vilket världen fungerade. Men nu uppmanas ni att acceptera fred, välstånd och Kärlek som normalt, vilket Himlen är på väg att ge er. Dessa gåvor är en del av förspelet till vår massanländande på er värld. Då kan vi börja processen att transformera er från begränsat till fullt medvetande. Dessa sista spännande steg kommer naturligtvis att utföras i samförstånd med folket från Inre Jorden.

Vad vi pratar om är en revolution av medvetande. Detta har inget att göra med nationer och nationalism, utan det handlar om att göra sig av med barriärerna som förhindrar folk från att tala fritt med varandra och att få tag på resurser som frigör potentialen inom var och en av er. När vi ser på er ser vi ett folk som börjar inse denna enorma inre potential. Det är därför som det är nödvändigt att få er att se bortom er Jordliga främlingsfientlighet och se er själva som en del av mänskligheten som sträcker ut sig i hela galaxen. När ni gör detta så går de småaktiga bekymren som nu omger er upp i rök. En ny självbild föds, som inkluderar en rubrik om allmän enhet. Detta koncept av enhet vilar på en full intuitiv bekräftelse att ni absolut håller på att förändras och att ni är en del av en större helhet. När ni ser våra skepp i luften över er skall ni veta att vi erkänner er som våra älskade bröder och systrar!

Denna rörelse mot enhet är både en förskjutning av medvetande och verklighet. Som vi ofta upprepar, varje människa lever i en verklighet som de, till en viss grad, hjälper till att forma. Denna verklighet är flexibel. Den kan höja eller sänka den allmänna bas frekvensen i enlighet med kraven dess levande invånare, och dessa förskjutningar övervakas av Himlen and den gudomliga planen. Samma regler gäller i vår 5-D verklighet. En av våra roller här är att vara en katalys för djupa förändringar i medvetande, och över årtusenden har vi gjort detta på indirekta sätt. Vi behöver nu operera direkt. Första kontakt uppmuntras av ett antal personer på de högre nivåerna av myndigheterna och vi är i en position att hjälpa er att skapa basen för en ny realitet. Denna nya realitet är närstående och händelser som börjar manifestera kommer snabbt att transformera världen som ni känner.

Moder Jord arbetar idogt med att höja hennes frekvenser till en nivå där denna stora transformation kan äga rum. De olika kontinentala plattorna som utgör hennes värld på ytan rör sig stadigt mot en ”låsande position”. Detta har orsakat att många 7+ jordbävningar har ägt rum under de sista fem åren, och dessa stora jordbävningar tilltar. Vulkaniska aktiviteter ökar likaså, och det nyliga utbrottet av Eyjafjallajokull på Island är bara en del av en händelsekedja som inkluderar utbrott i Medelhavet, Stilla Havet, och det Indiska Havet. Dessa utbrott som för det mesta är på havsbotten förändrar miljön överallt. Moder Jord är fast besluten att bevisa för er att denna verklighet skall transformeras till något mycket bättre. Denna nya värld är baserad på att föra er alla tillbaka till fullt medvetna Varelser av Ljuset!

Precis som er planet förändras så gör också ni. Många bland er känner nu de krämpor och smärtor som är associerade med era nya chakra centra i hjärtat, tymus, mellangärdet och huvudet. Dessa förändringar orsakar smärtor i ryggen då myriader nya nervnätverk är aktiverade. För det mesta så är dessa förändringar enbart reaktiveringar av delar av er som domnade av när ni förflyttade er in i begränsat medvetande. Vad ni kan göra är att ta fram er kapacitet att visualisera för att lindra stressen och smärtan som ibland sprider sig i era kroppar. Dessa obalanser kan ta formen av huvudvärk, minnesförlust, håglöshet och sömnlöshet. Ta fram er inre potential och använd den själv läkande teknologi som är tillgänglig för er, och håll glatt i minnet det underbara slutmålet bakom allt detta!

Idag tittade vi närmare på hur Jorden rör sig mot en resolution av den underliga klyvningen i hennes dimensionella uppsättning (3-D på ytan mot 5-D i det inre riket) och hur nätverk i ert samhälle uppstår självmant för att stödja de stora förändringar som nu står för dörren. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge