Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - April 13, 2010

April 13, 2010

6 Etznab, 1 Kank'in, 5 Caban

Selamat Jarin! VI kommer åter med mer att berätta för er om er värld. Just nu fortsätter våra Jordliga allierade sitt arbete med att underminera det nuvarande banksystemet. Sedan starten av bråkdelsbankväsendet på tidigt 1810 tal har den mörka kabalen lyckats att sakta ta kontroll av det globala bankväsendet. Detta system, liksom dess partner nationsstaten, står i skuld till pengaintressenterna i er värld. I opposition till dem står en grupp av upplysta individer som såg de groteska orättvisorna som skapades av dessa system och har sökt att reformera dem. Under de senaste årtiondena uppstod möjligheten att iscensätta denna enorma reform. De desperata förhållandena som nu råder i er världs ekonomier är ett pressande skäl för att göra dessa reformer på ett riktigt sätt. Vi har observerat hur er giriga och arroganta kabal smidde planer för att undvika att ta sig an dessa frågor, men det visade sig att bli en svårare väg att ta sig fram på än kabalen från början förväntade sig. En stor grupp av härdade profitörer har attackerat kabalen med vild hämnd till en punkt då det kan sägas att en sjuk sort av kannibalism äger rum.

Då denna självförstörande glupskhet fortsätter så går kabalen oundvikligt mot sin undergång. Världen observerar då detta groteska framträdande när den når den absoluta botten. Under tiden stärks vår inblandning med våra Jordliga allierades aktiviteter. Ert rike av begränsat medvetande styrs av pengar och makt, med försäkran att staten är förbundet med de förmögnas nycker. Detta symbiotiska förhållande kräver nu ett snabbt slut. Våra Jordliga allierade förstår detta och har satt ihop en hel hop av nya överenskommelser mellan olika nationer, de mäktiga och våra allierade. Dessa ovanliga individer förstår hur viktigt det är att skapa en situation i vilken de gamla sätten såtts i fara för att till sist göra sig av med dem. Dessa strategier är nära att nå sina mål. Många på er värld är i sanningen frustrerade av hur länge det har tagit hitintills. Vi förstår och använder våra egna planer för att påskynda det sedan länge försenade slutet av de gamla sätten. Er gamla verklighet är synbarligen på väg att spricka under det kombinerade trycket av aktiviteterna från både kabalen och våra Jordliga allierade.

Medan dessa underliga operationer pågår har Moder Jord varslat oss om att dramatiskt accelerera vår tidtabell för första kontakt. De nyligen utökade jordbävningarna, större än sju på Richter skalan, är en klar varning om vad hon har i tankarna, vilket också nivån av utrotning av många hotade djur och växt arter utgör. Under tiden fortsätter oförminskat smältandet av glaciärerna på den norra halvan av jordklotet. Den södra halvan visar tillfälligtvis en annan situation; här påverkas millioner av människor av ett enormt hål i ozonskiktet och vi arbetar med att reparera detta hål och det är på grund av detta som glaciärerna på antarktisk expanderar igen. Vårt nästa arbete är att ge liknande stöd för det arktiska ozonskiktet, men Moder Jord ser dessa som enbart småproblem. Den lilla förskjutningen i Jordens 23.5 grader av lutning orsakad av jordbävningen i Chile är återigen en god indikation på vad Moder Jord planerar. Vi har ofta möten med våra Jordliga allierade för att diskutera dessa kritiska frågor och har börjat en serie av samtal med de större Jordliga regeringarna.

Er ekosfär protesterar kraftigt och Moder Jord kräver att ni överger hennes yta snart för att inta era nya hem i den vackra 5D världen i Inre Jorden. Kom ihåg att Jorden liksom alla stjärnor och planeter är ihålig. Inom henne finns en strålande värld fylld med vyer, ljus och dofter som kommer att slå er med häpnad! För att komma dithän behöver vi avsluta Himlens arbete och återföra er till fullt medvetande. Detta är ingen ringa uppgift då de större regeringarna i er värld smider planer med mörkret för att förhindra er från att nå ert öde. Himlen försäkrar oss varje dag att detta mål inte är förhandlingsbart och att den kommande perioden är då denna stora övergång skall äga rum. Vi har satt samman ett lag som arbetar intimt med er planets Spirituella Hierarki och en fast tidtabell håller på att etableras. Vi bad våra Jordliga allierade att accelerera sina planer för att ta ner den mörka kabalen och vi, under tiden, inför en speciell plan för att snabba på er omvandling via Ljuskamrar till fullt medvetna Varelser.

Dessa olika planer är för närvarande under översyn av vår Kommando Brygga och hela flottan. Vi omfördelar ett antal av flottarna i atmosfären och kallar på vår familj i Agarta att assistera oss med att lösa och aktivera kraven för ett antal scenario. Vi behöver förflytta er snabbt och smidigt till den Inre Jorden, där speciella zoner har satts upp i vilka ett flertal kristallstäder har konstruerats för er. Här kommer ni att finna de bostäder och Ljuskamrar där ni skall genomgå er transformation till fullt medvetna Varelser. En träningsmanual har satts ihop för att lära er den etikett ni kommer att behöva när ni väl har nått fullt medvetande. När ni är kompetenta och komfortabla med ert nya medvetande tillstånd så är ni sedan redo att bli introducerade till det galaktiska samhället. Till en börja med kommer ni att bo inom en typisk Agartansk ”kupa”, där ni fritt kan diskutera vad ni ser och upplever.

Denna period av justering kommer att äga rum medan Moder Jord återställer er forna värld på ytan. Den enorma ommöbleringen kommer att hända efter allt levande har evakuerats. När väl den nya topografin har satts på plats kommer den nya ekologin att introduceras. Moder Jord vill ha att en mycket mer varierad och mycket vänligare serie av levnads zoner sätts upp runt omkring världen, och hennes nya land, hav och atmosfär kommer att bli levnadsområden för många nya djur och växter. De ända konstgjorda strukturerna kommer att bli små speciella byar placerade på väsentliga noder på ytan, där ni, som Moder Jords nya väktare, skall hålla hennes mångfald av riken i balans med ritual, dans och sång. Ni skall också hjälpa till med sånger och ritualer bland allierade Valar och Delfiner. Tillsammans skall ni hedra Moder Jord och bli ansvariga för välståndet bland hennes livsformer på denna mest utsökta av världar.

Denna gemensamma aktivitet med valarna och delfinerna kommer att visa er hur lätt det är att arbeta med era medmänniskor och andra medvetna medvarelser för att preservera den naturliga balansen på planeter och för att införa den gudomliga planen. Som fullt medvetna Varelser tar ni på er era roller som fysiska Änglar och använder er förmåga för att göra er hem värld till ett gediget paradis för alla levande aspekter av en kärleksfull och omsorgsfull Skapare. Samhället ni skapar kommer att vårda och uppföda var individ och ert galaktiska samhälle kommer att kreativt kunna lösa alla utmaningar som ni möter. Som ett folk kommer ni att bli kända för er förmåga att förstå även mest abstrusa nyanserna av begränsat medvetande. Denna talang kommer att inom en nära framtid att tillåta er att lyfta många planeter inom begränsat medvetande till Ljuset, och på så sätt ge er ett underbart erkännande runt galaxen.

Nuet förefaller att vara en tid för stor turbulens och fara för er. Se det som ett förspel till det stora globala skiftet. Er värld rusar mot första kontakt och Himlen utför mirakel för att på ett underbart sätt transformera era liv. Lyckligtvis så är det också en tid då er mörka kabal kollapsar; när sanningen om många ting avslöjas; och när en ny dag för fred och välstånd uppstår. Ett nytt överflöd och ett nytt finansiellt system sitter och väntar på att införas. Det är inte enbart ett önsketänkande utan det kommer att införas framför era ögon då de gamla sätten faller åt sidan sakta men säkert. Uppskatta denna underliga men extraordinära tid och försöka att inte vara otåliga. Vi kommer, och våra Jordliga allierade är nästan redo att överrumpla er med deras stora överraskningar!

Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som händer på er värld. Vi ämnar träffa er mycket, mycket snart! Våra skepp år i en position att göra vad helst som är nödvändigt för att föra er till det magiska ögonblicket som är fullt medvetande. Tiden för infriandet av löften har till stut anlänt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge