Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 februari 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 27 februari 2018

Selamat Balik. Utrensningsoperationen fortsätter. Vår totala seger växer sig närmare för varje dag. De flesta av kabalens större baser och fästen har blivit fullständigt förstörda. Vår lista över arresteringar blir längre för varje minut. Planen att införa den Nya Republiken trycker samtidigt på och ger våra allierade möjligheten att slutligen ta över ”koncernen” USA. RV (revalveringen) fortsätter att rulla på och gå framåt. Våra allierade upptäcker hur svag kabalen har blivit. Dess få återstående starka fästen minskar för varje dag. Det länge utlovade välståndet närmar sig systematiskt leveransdatumet. Ett högst glädjande ögonblick är inne när grunden läggas för en ny verklighet och en gyllene tidsålder.

Vårt uppdrag bygger på att utföra en rad himmelska direktiv. Dessa dekret utfärdades för att, vid rätt gudomlig tidpunkt, stödja mänsklighetens återkomst till dess tidigare tillstånd som fullt medvetna galaktiska människor. Det är viktigt att förverkliga en ny värld, fri från de hinder som framkallas av de obevekliga intriger som den avskyvärda kabalen och alla dess hantlangare iscensätter. Tidigare arbetade många av våra allierade i grupper som arbetade var för sig var för sig och separat, och gruppernas ansträngningar gick i otakt. Med vårt stöd lär de sig om "Fluid Group Dynamics", vilket har hjälpt till att få de olika ljusgrupperna att gå i takt och samverka till en ostoppbar kraft. Denna ständigt ökande kraft befriar Ljuset som skapar otaliga sätt att besegra mörkret. Deras samverkande insats har visat sig vara det knockoutslag med vilket man kan krossa mörkret. När ljuset växer krymper mörkret. Ni står nu skälvande nära avslöjandet (disclosure), som innebär inledningen till en gyllene era av ofattbar fred och en gryning för obegränsat välstånd! Den gamla verkligheten tonar bort och i dess plats etablerar sig nu en ny och härlig värld. Halleluja! Halleluja!

Vi äger en ständigt växande dynamik vars drivkraft inte kan förnekas och det mörka inser detta. Kabalen vet att deras tid nu håller på att löpa ut. Många av de onda fraktionerna på er planet har nu gett upp och förhandlat fram avtal om samarbete. Det finns emellertid fortfarande en helt otrolig klick som vägrar att ge sig och har beslutat sig för att slåss och skapa förödelse ända till det bittra slutet. Detta är olyckligt eftersom det bara skapar förvirring och tvivel i Ljusarbetarnas hjärtan och sinnen, platser där inget sådant borde existera. Men Ljusstyrkorna växer i antal och är förenade i sitt heliga syfte. Inget och inga kan hålla tillbaka Gaia och hela hennes befolkning från att få uppleva denna medvetandeexpansion.

Nästa fas i våra strategier håller nu på att sättas i verket. Fluid Dynamics samlar nu alla de skilda grupperna vilka fram till nu inte var samordnade. Men nu när de är koordinerade är mirakler möjliga och sker dagligen. När ni väl fört välståndet i hamn kommer många otaliga teknologier att släppas. Dessa tekniker, som redan finns på er planet, kommer att vara säkra metoder att använda för att rengöra ert vatten, er luft och era landmassor. Helande tekniker kommer att ersätta era havererade medicinska system. Föreställ er en värld fri från chemtrails (ö.a: gifter i atmosfären), fri från fluor i ert vatten eller fri från en mylla utarmad på näringsämnen. Ja, se en värld med ren, klar himmel, rent dricksvatten och ekologiska jordbruksmarker. Tänk dig att din kropp använder medicin byggd på vibrationer för att bota dina fysiska sjukdomar. För fjorton dagar sedan informerade vi er om integrationen av halschakrat och Well of Dreams-chakrat. Dessa chakras fortsätter att orsaka rastlös sömn, livfulla drömmar, huvudvärk och kontinuerlig torrhosta som torde börja dämpas efter vårdagjämningen. Ert Well of Dreams är ett nytt chakra som hjälper till med er uppkoppling mot de galaktiska och andliga världarna.

Hälsningar! Vi är era Uppstigna Mästare. Idag kommer vi för att diskutera konsten att vara älskvärd och mild (gracious). Det är mer än bara att vara snäll, det är faktiskt ett inre sinnestillstånd. Lär dig att stå fast vid Sanningen samtidigt som du utstrålar vänlighet. Under nuvarande oroliga tider är det viktigt att ni se världen för mer än det som framgår av nyhetsflödet i ”main stream” media. Det handlar om hur du uppfattar Gaia och hur du kan göra henne till en bättre plats för alla som lever på henne. En viktig aspekt under er resa är att vara älskvärd och mild och känna frid när ni demonterar den mörka kabalens kraftstruktur. I ert ständigt föränderliga livsflöde måste ni lära er att tillämpa nåd och att avstå från en strikt emotionell reaktion. Att vara älskvärd och mild (gracious) är därför nyckeln eftersom det sätter an tonen för vad ni ser eller säger och hur ni svarar på den verklighet ni skapar för er själva.

Nyckeln till att vara ”gracious” är att förbli lugn och centrerad i en kaotisk och obalanserad värld. Det är viktigt att förstå den ständigt föränderliga miljön som omger er. Även urskiljning finns med i grunderna för att hålla ditt hjärta i kärlek. Var och en är som en fjäril som fångas i förändringens virvlande vindar. I denna snabba dammvirvel föds idéer och samarbeten. Eftersom det stora antalet scenarier som bombarderar ert medvetande lätt kan ge upphov till förvirring och tvivel, uppmanar vi er att tillämpa urskiljningens konst och använda älskvärdhet och mildhet i era dagliga angelägenheter. Detta är kvalitéer som kan frigöra er från ångest. Dessa kvalitéer ger svar på de problem ni kommer att möta när ni nu skapar er nya verklighet.

Var och en av er är en glädje i våra kollektiva hjärtan. Vi inser hur långt ni har kommit under de senaste två decennierna! Ni är på väg mot den framgång som kommer att ge er tillgång till fullt medvetande. Vi anser det därför klokt att informera er om dessa pågående förändringar och att be er fortsätta att gå inåt, att fokusera och använda visualiseringar för att påskynda era framsteg. Ni, kära hjärtan, är en underbar grupp som bara är i början av att visa er stora potential. Nästa stora serie förändringar ledda av himlen är inriktade på att ytterligare påskynda utvecklingen av era mentala och känslomässiga förmågor. Som du vet är ditt hjärta ett stort elektriskt centrum som i många fall överglänser din hjärna. Den här processen kommer att fortsätta när du förnyar din hjärnas chakra och ditt hjärta. Dessa förändringar och er nyfunna potential är värda att fira och gör er bättre förbereda för att träffa era galaktiska mentorer.

Idag fortsatte vi med våra meddelanden! Tiden närmar sig en stor förändring i er verklighet. Det är dags att omvandla smärtan och lidandet till glädje, fred och välstånd! Den mörka kabalen har haft tid på sig för att förändras graciöst, men den har misslyckats. En ny dag dagas och kommer att föra med sig en graciös epok för mänskligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge