Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 mars 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 20 mars 2018

Selamat Balik. En ny dag randas. Ljusarbetare och deras allierade förstår nu att segern är nära. Under en mycket lång tid förutspådde profetiorna den nu ofrånkomliga segern. Det här är en tid då ert välstånd kommer att släppas och när skeenden och händelser kommer att tas om hand på ett nytt sätt, vilket inte kommer att oroa er det minsta. Ljusarbetare förstår det här nya scenariot och välkomnar kabalens frånfälle. Det här är en tid för nya regeringar, liksom ett antal steg mot den kommande Ascension, uppstigningen. I den här nya tiden upphör i snabb takt all korruption. Medvetandet rör sig mot frid, välstånd och frihet. Mänsklighetens snabbt ökande medvetenhet skapar nu ett nytt sätt att se på sig själv. De gamla sätten fungerar inte längre. Ljuset har segrat och öppnar nu upp för välståndet. Fler och fler människor vaknar och väljer att inte längre betjäna det gamla systemet.

Avsikten med dessa nya frekvenser är att göra det omöjligt att starta krig på det gamla sättet. De skapar ett nytt tillvägagångssätt för en gammal diplomatisk konst. Geopolitik fungerar inte längre. Medvetenheten växer exponentiellt och fortsätter att ändra vår tidigare syn på oss själva. Medvetandet rör sig allt närmare att uppfattas på ett pånyttfött sätt. Dessa nya frekvenser får den gamla kabalen att blekna bort, och frekvenserna inleder en härlig seger och en nyfunnen frihet. Även om den pågående kampen ej är över är er seger säkerställd. Detta är ännu ett tecken på ert växande medvetande och de nyfunna krafterna i er sammankoppling mellan hjärta och hjärna. I takt med att medvetenheten växer och det nyas öppna sätter blir norm, försvagas långsamt de hemliga samhällenas och de mörka regeringarnas modus operandi, vilket inneburit att hålla folket i mörker och okunskap.

Den här nya verkligheten tar nu plats. Nyckeln till allt är er ständigt växande medvetenhet. Den ombildar och förstärker chakra och bygger en ny medvetenhet som utmanar det gamla. Mänskligheten vill att vi ska få uppleva miraklet av ett samhälle som bryr sig om varandra, är välmående och kreativt. Nyligen nämnde vi ert halschakra. Sammankopplingen mellan halsens chakra och ”well of dreams” (ö.a: chakrat i nacken) är nu nästan färdig. Nästa steg är integrationen av ert halschakra med övre hjärtat eller tymus. Det övre hjärtchakrat påverkar takten i er Ascension. Thymus reglerar ditt immunförsvar. I takt med att tymussystemet aktiveras och ökar i storlek kan det leda till att många av er utvecklar "växande smärtor". Nyckeln till allt detta är din ständiga expansion av medvetandet, som leder till denna chakraförändring.

Förändringarna i din tymus och hals påverkar och förstärker hjärtat, vilket bidrar till vår medvetenhetstillväxt. När hjärtat stärks leder den parallella tillväxten av medvetandet till en ny start baserad på kärlek, till enhet och hjärtats nyfunna befogenheter. Detta nya förenande hjärta börjar upptäcka sitt samband med hjärnan. Medvetandeforskare vet att när medvetandet växer blir hjärtats kärleksfunktion starkare och viktigare för varje dag. I en fantastisk takt kommer din sanna natur mer och mer ”online”. Njut av processen!

Hälsningar! Vi är era Uppstigna Mästare.

Vi kommer i dag för att diskutera en väsentlig del i er framväxande civilisation, behovet av ömsesidig respekt. Att se en annan person som en person som har samma känslor och energier som du själv tas ofta för givet. Mänskligheten har länge berömt sig av att respektera den andres behov och vilja. Men ni behöver odla en djupare inre önskan att förstå och respektera alla människors önskningar i samhället. Ur ett galaktiskt perspektiv är det en ära att få tjäna allt levande. Vi uppmuntrar er att överväga konsekvenserna för allt och alla innan ni handlar.

När ni växer i medvetande får respekten för varandra en ny mening. Respekt har inget med personlig vinning att göra. Det är er suveräna rättighet. Enhetsmedvetandet hedrar och högaktar alltid varje själ. Det är ofta lätt att välsigna en annan och sedan lämna den därhän. Respekt gör att ni inte bara erkänner varandra, utan också visar hur mycket ni djupt bryr er om varandra. Respekt är en viktig ingrediens nu när mänsklighetens medvetande expanderar från dualitet till enhet.

Ert samhälle förändras i rasande takt. Det växer och förändras från att ha tjänat sig själv till att tjäna alla. Mänsklighetens nya kollektiva medvetande utgör själva ryggraden i ert nya galaktiska samhälle. Samhället väver i sin varp in de element som er moral leder er till. Med Ömsesidig respekt innebär det att ni upphör med allt dömande. Ni släpper negativa känslor som hat, diskriminering, ilska, skuld, skam, med mera. Målet med respekt är att skapa en tillförlitlig miljö för ärlig och öppen kommunikation. Ett annat sätt att se på respekt är att med respekt reformera samhället och driva det mot ett nytt välsignat resultat. Respekt för varje individ kommer där att utgöra normen. Det är grundbulten i ert nya och förändrade samhälle, ett samhälle baserat på Enhetsmedvetandet.

Idag fortsatte vi med våra meddelanden! Tiden närmar sig en stor förändring i denna verklighet. Det är dags att förvandla smärta och lidande till glädje, fred och välstånd! Den mörka kabalen har haft tid på sig att graciöst förändras men har misslyckats. En ny dag randas som medför en omtänksam och respektfull epok för mänskligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge