Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 juli 2016


Sheldan Nidle - 26 juli 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer för att samtala om de förändringar som görs redo för detta vackra blå-gröna klot. Under många år har de sista större resterna av den mörka kabalen arbetat för att fördröja eller förhindra det oundvikliga. Nu har de som formellt är ansvariga äntligen gått samman med oss ??och gjort upp en tidsplan för den inledande fördelningen av välståndsfonderna och dess storslagna naturliga följd, devalveringen (RV). Den här globala distributionen blir dödsstöten för den amerikanska de facto regimen och dess mörka kompanjon, Europeiska Unionen. När början på det brittiska utträdet blivit känt, kan detta nya penningsystem äntligen göra sig redo för införandet av BRICS och ett mera rättvist globalt banksystem. För oss är det viktigt att den här operationen började när det Galaktiska nyåret proklamerades! Således dök det upp en rad nya realiteter samtidigt som en mängd nya energier blev tillgängliga. Ljusarbetarna, liksom de som övervakar förflyttningen av de nya pengarna, är i extas och ser nuvarande tidpunkt som en nystart för den här världen. För närvarande manifesteras en rad underbara händelser och denna rad händelser når sin höjdpunkt med genomförandet av den globala valutaomställningen [GCR, the Global Currency Reset]!

Hela den här operationen inleddes under slutet av medeltiden i Europa och Asien. Guld och många andra råvaror lagrades och gömdes undan medan en period med stor oro härjade över denna stora sammanlänkade kontinent. En särskild kommitté bestående av en utvald grupp Uppstigna Mästare valde ut ett antal ganska välbärgade familjer, vilka hade en lång bakgrund inom de ockulta Konsterna. Den ursprungliga huvudmannen för dessa Mästare var Lord Lanto, och han hade utsetts till denna position av ett särskild himmelsk råd under ledning av ärkeängeln Mikael. Denna himmelska kommission bad Lanto att börja samla stor rikedom och förvara den i hemliga förråd. Platsen för dessa förvaringar skulle förbli hemliga för att skydda dem från det mörka tills rätt, gudomliga tidpunkt. Lord Lanto valde Kuan Yin till sin mest värdefulla ”chela” (lärljunge). Sedan började sökandet efter en lämplig motsvarighet inom västvärlden. Kuan Yins omfattande sökning slutade när hon mötte den Uppstigne Mästaren, Greve Saint Germain i början av 1500-talet. Himlens önskemål började sedan att gudomligt uppfyllas.

Under de följande århundradena byggdes de stora förvaringsställena. Saint Germain ledde Väst och dess många monarkier in i den moderna bankeran. Det här äventyret tillät västvärlden att sprida sitt förskräckliga system och skapa en tidsålder med stormaktsvälde. Dessa störningar gjorde det möjligt för skuldfonderna att växa, speglande de belopp som gömts undan av Kuan Yin och hennes medarbetare. I början av 1900-talet, gjordes scenen klar för en tid när stora förändringar i världen verkligen var möjliga. Denna möjlighet förverkligades i och med det plötsliga slutet av Andra Världskriget under förra seklet. De nya institutioner som skapades i Väst efter den här globala konflikten lade grunden för ett antal lagliga strategier som skulle bära frukt under mitten av 1990-talet. Vid den tiden öppnade det plötsliga "Ankarafördraget" den här planetens mörka kabal för en process som skulle leda den här världen mot en era av Ljus, fred och välstånd. Detta för oss till dagens situation, där vi står på gränsen till slutet på de mörka hantlangarnas ekonomiska makt och uppkomsten av ett stort nytt banksystem med en sann global valutaomställning (global currency reset).

Detta är också en period fylld med de slutliga förberedelserna inför våra efterlängtade masslandningar. De här landningarna kommer att ge er våra mentorer och den tid då ni på djupet får lära er om varandra. Detta kommer att pågå upp till ett år, eftersom viss verklig tillit och sann historia måste etableras. De Uppstigna Mästarna kommer att hjälpa till genom att ge er en högst relevant historielektion. Mycket av det som Atlantis stod för under sina sista dagar behöver helt och hållet avslöjas. Många saker behöver diskuteras, till exempel hur Anunnaki manipulerade er genom att ge er en uppsättning uppfattningar som ni länge har trott vara riktiga. Många saker såsom detta måste ses över, och ett allmänt samtal mellan oss behöver äga rum. På många sätt lämnades ni åt era egna uppfinningar, och en insikt om hur detta gjorde det möjligt för Anunnaki och deras hantlangare att kontrollera er är av största vikt. Ni behöver också få veta vad som verkligen hände er efter den så kallade "Bibliska översvämningen". I samband med ett antal viktiga samtal är det viktigt att öppet utforska detta. Den här processen, och en uppsjö frågor om varför vi tror att det nu är dags, kan pågå under nästan ett år!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att klargöra det man redan har berättat för er. När vi först bildades i Himlens nådefyllda Ljus, gjordes det i ett gudomligt syfte. Mänskligheten var fast i händerna på det mörka Anunnaki. Himlen hade gett dem en tydlig dispens att styra den här världen på ytan tills den tidpunkt då Himlen bestämde på annat sätt. Vår uppgift var att övervaka och med nåd och speciella välgärningar mildra det onda som gjorts av det mörka. Detta har vi gjort och därmed bidragit till den heliga process som för närvarande pågår. Vi gläds över det faktum att våra rymdfamiljer har kommit under Himlens särskilda ledning. Vi befinner oss nu på randen till händelser som ska omvandla den här mörka världen och låta oss undervisa er om hur ni hamnat i er nuvarande situation. Vi tackar Himlen för dessa handlingar, och för det mörkas pågående nederlag och för de välsignade transformationer som för närvarande pågår.

Vi tackar också alla er och välsignar dagligen det som för närvarande sker runt detta underbara klot. Den mörka kabalen har drivit Gaia till dess gräns. Vi behöver behålla vår kollektiva vision och vår rättfärdiga avsikt för att slutföra dessa fantastiska handlingar av mod och underbar nåd. Var och en av er inser till fullo att även om de här händelserna tar tid att manifestera, så händer de lika fullt. Era underbara positiva energier gör skillnad. Detta i kombination med de av era bröder som låter pengar fördelas, nya finansiella system bildas och ett nytt styre avtäckas. Vi har blivit ett team som på ett underbart sätt backar upp alla dem som under outtröttliga timmar har arbetat med att få dessa betydelsefulla händelser till stånd. Vi balanserar nu på randen till den efterlängtade tidsålder då fred, frihet och välstånd härskar.

Ta den här dyrbara tiden till att hylla er själva och var i ert hjärta djupt medvetna om att Himlen har hört er belägenhet och vederbörligen agerat. Många saker behövde rensas ut och många villkor uppnås för att ytterligare utöka Himlens storslagna påbud. Många heliga varelser använde sina kraftfulla dekret för att förflytta Himmel och Jord i rätt riktning inför en meningsfull förändring. Detta har nu gjorts och deras storslagna arbeten börjar göra de skillnader som krävs för att avsluta er långa mardröm med begränsat medvetande. Ni befinner er på väg mot fullt medvetande, och isoleringen av dem vars oheliga arrogans har hållit er ifrån era utlovade välsignelser och välbehövliga frihet. Vi välkomnar även detta, eftersom det ger oss möjlighet att tillsammans med er förflytta oss till nästa nivå av galaktisk frihet och ansvar. Dessa handlingar av gudomlig energi är bara början för oss såom ett folk. Vi har ett öde som vi njuter av att berätta för er om. Hosianna! Hosianna!

Idag har vi gett er en smak av det som är redo att inträffa. Vi är mycket tacksamma över att allt det här har åstadkommits med ett minimum av oenighet. Det är inte lätt att så underbart hålla bort det mörka med deras ström av ändlösa mörka tankar. Var modiga och fortsätt att Visualisera! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge