Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 juli 2016


Sheldan Nidle - 19 juli 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det är en verkligt sorglig tid för er och, i synnerhet, för dem som så likgiltigt och arrogant har styrt er. Attacken i Nice var ännu en ”false flag”, falskt flaggad operation. Den var ett fåfängt försök att föra initiativet till dem, som så desperat vill upptäcka någon metod för att förhindra det oundvikliga. Tiden för dessa kraftfulla jättar att regera med död och förstörelse är nästan över. Deras sätt att regera etablerades som standard i början av 1960-talet och verkade i sin fulla potential från mitten av 1970-talet. Det har gett näring åt våld, galenskap och galna handlingar som verkar omöjliga att helt förstå. Snart kommer de att arresteras och ni kommer att informeras om hur de länge utförde sitt smutsiga arbete. Detta sista skräckinstrument är ett globalt nätverk med ockulta förmågor som styrs av en stor grupp missledda män, kvinnor och pojkar. Det har gett oss fruktansvärda tilldragelser som lett till kända celebriteters dödsfall, tidigare okända offer och till händelser med chockerande grymhet i Indien, Israel och i stora delar av Västeuropa. Tanken var att först chockera, och sedan hoppas på att deras handlingar skulle efterapas ("copy-cat"), repetera dessa handlingar av galenskap. Allt detta kommer till slut att minska allteftersom det här sinnesrubbade nätverket till slut monteras ner.

När det mörka lärde sig om sinnets kraft ,såsom den demonstrerades av de mörka utomjordingarna under det tidiga 1950-talet, bad kabalen sina hantlangare att acceptera den här avskyvärda teknologin och "köra hårt” med den. Detta är källan till den psykedeliska tidsåldern och till ett underligt nätverk som skapades genom rekryteringen av unga män och kvinnor som man fått att följa önskemålen från en i grunden korrupt grupp med galna oligarker, som djupt ville kontrollera sinnena hos sina förslavade undersåtar. Dessa önskemål skapade tidsåldern med kraftfullt missbruk och en typ av våld som var starkt anpassad till detta fruktansvärda nonsens. Emellertid hade den här processen en mer olycksbådande funktion. Den skulle förhoppningsvis öka graden av den mörka kontroll som nu utövades av samma oheliga oligarker. Inte desto mindre började dessa olika system att falla sönder allteftersom medvetandegraden steg. I slutändan kommer vi att föra in sinnes-teknologier som kommer att göra slut på det här förhållandet mellan missbruk och många avskyvärda handlingar. Er värld har alltför länge fastnat i denna farliga fälla och det är nu dags att göra slut på den röra som har funnits sedan slutet av 1960-talet.

Ökningen av det mänskliga medvetandet kommer att bli det här århundradets viktigaste utveckling. Den är en väsentlig del i vår ankomst på scenen och i uppkomsten av nya regeringar i Väst. Det här kommer att visa sig i hur mänskligheten slutligen förändrar det konstanta mönstret med utbredd korruption och främmande kontroll. För närvarande är den enskilt viktigaste händelsen inom BRICS-nationerna (ö a: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) den sanna reform som förändrar hur den tidigare koloniala utövningen av västorienterad korruption ska avslutas. Denna enorma praxis kommer att stoppas eftersom Västvärlden själv inser hur den här korruptionen skapat regeringar som är lojala mot "makthavarna" (ö.a. kabalen) och inte mot folket. Demokrati är ett system som först föds friskt och sedan skyddas omsorgsfullt av alla. Vi har en form av det som kallas "flytande dynamik". Den är en enklare version av demokrati än NESARA och, ännu viktigare, av den globala versionen, "GESARA", som kommer växa fram under de kommande månaderna. Vi är övertygade om att det här instrumentet snabbt kommer att förändras till en ursprunglig form av "flytande dynamik". Denna kommer i hög grad att påverkas genom vår mass-ankomst på era vackra stränder.

Allteftersom ni växer under de kommande tiderna, kommer ni att delta i RV (ö.a. revalvering) och till sist bli en internationell del av GCR (ö. a. Global Currency Reset, global revalvering). Dessa pengar signalerar början på ett ändlöst välstånd, liksom även ett nytt ädelmetall-understött finansiellt system. Inom cirka ett år eller mindre kommer detta att leda till en teknologi som frigör er från pengar och låter er reparera de skador på Gaia som orsakats av nästan tretton tusen år med resursbrytning, jordbruk och andra primitiva handlingar, som kraftigt brutit ner ytan på er värld. Ni kan sedan återställa er värld och indirekt göra er redo inför er slutliga massinvandring till Inre Jorden (Agartha). Vid den tidpunkten kommer vi att landa och starta en dialog som leder er till era egna individuella KristallLjusKammare. Våra samtal, tillsammans med era Uppstigna Mästares lektioner, kommer att förbereda er inför det som komma skall. Beväpnade med denna viktiga information och med våra svar på ett antal viktiga frågor, kommer du att påbörja operationen som leder dig till din Ljuskammare och till fullt medvetande! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi vänder oss till er under en mycket gynnsam tid. Den mörka kabalen börjar öppet krackelera. Samtidigt förbereder sig den nya NESARA republiken inför att öppet deklareras. Nuvarande tidpunkt är därför den stund som Himlen länge har förutsagt. Det mörka håller snabbt på att förlora sitt grepp om den här världens gång. En ny Mästare har tagit över rodret och är från Ljuset. Vi ber helt enkelt alla att lita på detta och tillåta att dessa nya realiteter tar form. Himlen har färdigställt en agenda fylld med överraskningar och som förkroppsligar glädjens essens. Var därför beredda på att få se alla sorters underverk och mirakler visa sig inför er. Som alltid åberopar vi högtidligen de energier som er positiva ande har manifesterat. Ni gör er del för att stärka och bevara detta. Himlen applåderar er för det sätt ni gör det positivt för dessa energier att fortsätta och växa sig ännu starkare allteftersom de här händelserna mognar och uppnår sina kokpunkter.

Ni, Mina Kära, är en mycket fantastisk grupp Ljusarbetare. När vi började den här resan och började utvidga vår grupp allteftersom varje ny Mästare kom till, såg vi tydligt hur lång tid den här resan till Ljuset skulle bli. Vi började mönstra våra styrkor och kartlade precis hur länge den här mödosamma resan skulle ta. De flesta av oss trodde att den skulle ta ytterligare ett kvarts årtusende eller så. Ni har förvånat oss allteftersom generation efter generation blev ännu mera andlig och medveten än den förra. Till vår förvåning återvände sedan den Galaktiska Federationen och de presenterade det speciella mentorprogrammet för oss och de överenskommelser som slutits med det medicinska teamet om hur man på bästa sätt skulle samordna Ljuskammarkonstruktionen och det konstanta modifieringsprogrammet. Dessa kommer att se till att varje individ lätt ska komma tillbaka till fullt medvetande. Vi hade nu en plan och ett medel för att framgångsrikt genomföra den.

Det som ni nu står på gränsen till är ett högst fantastiskt erbjudande! För länge sedan sänkte atlantiderna er till en tillvaro med ett högst begränsat medvetande. Himlen lovade att den här speciella verkligheten bara var en tidsbegränsad sådan. Ni befinner er för närvarande mitt i en unik operation, som är avsedd att återställa de åtgärder som Atlantiderna vidtog med er. Inom en mycket snar framtid kommer ni även att erbjuda de mörka som ursprungligen tvingade allt detta på Atlantiderna, en underbar LjusKropp och glädjen av ett fullt medvetande. Dessa händelser kommer ännu en gång att bevisa hur Himlen arbetar för att göra Ljuset allenarådande. Vi är nära att gå in i ett nytt storslaget Galaktiskt År. Den här tiden kommer att skänka full galaktisk fred. Den här Galaxen, som en gång var så mörk, kommer sedan att bli en plats fylld med Ljus och en uppsjö av profetior blir uppfyllda!

Idag har vi gått igenom det som händer utöver den här världen. Ta dig den här tiden till att lägga ditt Ljus till den här världens växande energier, förhärligade med ett ständigt växande medvetandelager. Var glad och kärleksfull! Tidpunkten för er globala frigörelse har kommit! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge