Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 augusti 2016


Sheldan Nidle - 2 augusti 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Allt kommer nu inom synhåll! Nyckeln är den nya amerikanska valutan. Den trycks och redovisas av det nya Finansdepartementet. De här pengarna som är understödda av ädelmetaller ger signal om att den här delen av halvklotet har förenat sig med Öst. Dessa pengar utgör de första stadierna i en global revalvering som ska ligga till grund för ett nytt och mera rättvist banksystem. Välstånd kräver att de här tryggt säkrade pengarna utgör den stabila grunden för välståndet på den här världen. Det är detta välstånd som framgångsrikt kommer att ge näring åt en ny global verklighet. Många fantastiska uppfinningar, vilka länge varit beslagtagna av den gamla regimen, kommer att släppas och vara omvälvande inom läkekonsten och förändra den världsbild som inte längre är lämplig för mänskligheten. Vår önskan är att vara behjälpliga i denna tillväxt genom att då och då visa er hur man bäst kan utveckla de här nya teknologierna. Vår expertis och vägledning hjälper er att snabbt uppnå era önskningar. Huvudsyftet är här att hjälpa er att upptäcka hur universum verkligen fungerar och genom att undervisa er om dess fantastiska elektriska ursprung, förändra hur ni uppfattar er verklighet.

Ni börjar nu gå in i en elektrisk verklighet som era förfäder kortvarigt kände till. Elektricitet var viktigt för människorna både på det västra och östra halvklotet. Allra viktigast, detta universums elektriska struktur var något som var väl känt inom de flesta samhällen såsom hos egyptierna, mayafolket och sumererna. De gamla texterna i Indien och Kina dokumenterade även en del av de underverk och katastrofer som ibland skapades. De här underverken stängdes ner när era gamla mästare från skyarna gömde den här kunskapen för er för cirka tre tusen år sedan. Anunnaki trodde att de här uppfinningarna motverkade det som de ansåg att ni skulle ha kännedom om. Många forntida kulturer har sålunda myter som nämner att de här uppfinningarna togs ifrån er och att hela den här heliga visdomen plötsligt doldes för er. Därför gick det nästan två årtusenden innan en del av den här visdomen tilläts återlämnas till er. För närvarande står ni vid den punkt där ni var för mer än två tusen år sedan. Er tillväxt inom de här områdena kommer nu att övervakas av de Uppstigna Mästarna och av oss.

Det är viktigt att ni börjar se på den här världen på nya sätt. Den gamla, mörka ordningen önskar desperat tvinga er tillbaka till hatets, splittringens och förlöjligandets vägar. Emellertid har deras specialkonstruerade falskflaggade, ”false flag” operationer misslyckats att fungera såsom de gjorde tidigare. Vi inser hur svårt det är att vara medveten om det här våldet och ändå behålla lugnet. Det mörka har hemliga agenter som är utbildade i händelser som framtvingar en djup inre förbittring. Det är denna uppbyggda förbittring och den växande känslan av maktlöshet som man slutligen hoppas kan framkalla det som det mörka djupt vill ha, någon sorts militär insats. Hittills har ni skapat en verklighet som använder sin växande medvetenhet till att stå emot en djup och argsint respons. Denna fortsatta fördröjda reaktion gör det möjligt för våra allierade att färdigställa ett händelseförlopp som till sist kan förändra de här allvarliga scenarierna. Varje dag som en sådan våldsam reaktion kan fördröjas gör det möjligt för ett nytt styre att träda fram och grundligt förändra den här sortens otympliga, och potentiellt farliga, sekvenser. Tidpunkten för dessa mycket välkomna förändringar närmar sig.

Er värld befinner sig nu högst upp i en cykel som det har tagit lång tid att manifestera. De som är redo att börja de händelserna som för in en ny värld inser att dessa måste utföras på rätt sätt och så snabbt att de kan förhindra eventuella felbedömningar. Det är ofta lätt att sätta igång för tidigt. Själva karaktären i ett regimskifte har behovet av att vara snabb, tyst och exakt. Inget tvivel skall finnas vid det utvalda ögonblicket. De som ansvarar för de här händelserna vet om detta, och har skapat en speciell händelsekedja med syftet att fungera snabbt när den sätts igång. Det är ofta viktigt att de här viktiga händelserna igångsätts vid en tidpunkt som skapar rätt moment. En sådan tidpunkt börjar visa sig. Den bildas nu precis som våra allierade och vi förutsett. De som har följt händelserna under de senaste månaderna inser att den rätta tidpunkten ligger nära. Ett fåtal fler saker behöver ske innan det är dags att trycka på avtryckaren. Detta är en mycket speciell tidpunkt som endast ett fåtal förstår sig på. Ett flertal operationer kommer att samordnas och sedan kommer en helt ny rad uppfattningar att föras in! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här verkligheten förändras nu till det bättre. Våra medarbetare har arbetat flitigt för att bortom allt tvivel bevisa att den här världen är baserad på ett antal falskheter och rena lögner, vilka Anunnaki först planterade in i mänskligheten för cirka 8000 år sedan. Dessförinnan hade mänskligheten bokstavligen offrats av samma Anunnaki närhelst de ansåg att beskattningskraven inte hade åtlytts. Efter den stora översvämningen lämnades mänskligheten helt enkelt kvar på egen hand och dog nästan ut under en rad krig och meningslösa tvister. De som lämnades kvar i livet utformade en teknologi som skapade stora imperier och en verklighet som alltid låg på randen till sin fullständiga undergång. Den här speciella civilisationen befann sig i ständigt förfall och dess rester är samhällena i Egypten, Sumerien, Indien och Kina som ni känner till idag. Utlöpare från de här samhällena kan hittas både på det västra halvklotet och över hela Stillahavsområdet.

Ni är dem som vi har övervakat under dessa 8000 år. Många av era förfäder dog i de krig som vi syftade på i det sista stycket. Mänskligheten har en historia som behöver berättas i sin helhet. Var och en av er är en helig själ som Himlen omsorgsfullt har omhuldat. Använd era stora, outnyttjade krafter för att gå samman och kollektivt tillämpa era förmågor för att underlätta den här stora processen som förbereder er inför en återgång till fullt medvetande. Vid viss tidpunkt plockades varje Uppstigen Mästare upp av Himlen för att hjälpa er i den här tillväxten från dödlig till odödlig varelse. Inse hur det mörka fortfarande använder sina förminskade befogenheter för att försena den här heliga operationen. Inse att den här tiden kan jämföras med en fjärils puppa. Ett antal viktiga steg krävs. Det sista av dessa kommer att tas i KristallLjusKammaren. Inne i denna heliga, levande varelse kommer du att återvända till den Varelse du var i det gamla Atlantis och den du var som nybyggare i Lemurien.

Att skapa denna nya sort av Er är oerhört viktigt för Himlen och för oss. Många gånger i ert förflutna omkom ni nästan, eller bestraffades av det dåvarande mörka Anunnaki. Ni överlevde för att ni har ett mycket ärorikt öde som Himlen så nådigt gett er. Den här gången, trots allt som fortfarande händer er, var medvetna om att ni befinner er på tröskeln till en ny tidsålder. Du kommer att möta dina förfäder från hela den här galaxen och de som bor i Inre Jorden, i Agartha. Framför er ligger verkligt mirakulösa tider. Saker som ni vagt kommer ihåg kommer att dyka upp igen, och ge er resurser för att gå in i en ny tidsålder fylld med välstånd och omätbar inre glädje. Vi har förmånen att vara dem som tilldelats att leda er till slutlig framgång. Mycket förväntas av var och en av er. Tidpunkten för att inhämta dessa stora himmelska gåvor ligger för handen. Vi hälsar er och var medvetna om att vår återförening är redo att manifesteras!

Idag har vi gått igenom det som händer runt om på den här världen. Som ni kan se är detta verkligen en tid med mirakler och underbara handlingar. Låt inte de små förseningarna på ”sluttampen” avskräcka er! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge