Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 juni 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 26 juni 2018

Dratzo! Låt oss börja. Mycket ligger färdigt för en betydelsefull kommande händelse. Denna ständigt föränderliga glob som vi håller våra ögon på är en värld där mörkret framhärdar med sina djävulska system trots liten framgång. Vi kan inte tillräckligt betona att kabalens undergång ligger närmare än de flesta av er tror. Den nyligen bildade alliansen i samarbete med våra jordallierade är redo att gillra en noggrant genomarbetad fälla som leder till gripanden inom kabalens översta skikt. För att begränsa kaoset är arresteringsplanen utformad så att den håller allmänheten informerad. Som vi tidigare nämnt fungerar inte längre deras "sanna och beprövade" sätt att hålla jordens medborgare i schack. Eftersom mörkret inte tycks kunna ändra sitt modus operandi fortsätter deras knep att förhindra den gudomliga planen från att avslöja dem som de skurkar de är. Under tiden vaknar massorna. Globalt börjar medborgarna stiga fram och kräva insyn och Sanning.

För närvarande tvingas mörkret att ge ifrån sig stora summor av sin jordiska rikedom. Följaktligen är alla större regeringar i er värld antingen i konkurs eller konkursmässiga. Detta faktum hålls dolt för att upprätthålla den nuvarande listiga situationen och undvika att väcka panik och den upprördhet som skulle uppstå om detta faktum publicerades. Ert globala samhälles verkliga förmögenhet kommer först att dyka upp när en global revalvering manifesterats, en revalvering grundad på gulduppbackade valutor. Den här verkligheten närmar sig en punkt när den kommer att avslöjas för allmänheten. När dessa meddelanden är gjorda kommer de också att avslöja en ny serie interim-regeringar. Just nu genomförs sluttampen på känsliga förhandlingar som möjliggör genomförandet av alla dessa händelser. Alliansen befinner sig nu i maktposition och gör allt som krävs för att göra denna svåra övergångsperiod så smidig som möjligt. Detta epokgörande ögonblick är snart inne och alla på den här planetens yta kan snart ta emotta den mest mirakulösa gåva.

Medan vi väntar på detta magiska ögonblick iordningställer personalen på vår flotta de närmaste stegen i vårt upplysningsscenario, ett av dem handlar om våra första tv och radioutsändningar efter avslöjandet (Ö.a: disclosure, avslöjandet om utomjordingarnas existens och närvaro)). Vårt kommunikationsteam går igenom vad vi tänker förmedla till er. Det är viktigt att era kusiner från Agartha blir korrekt introducerade. De föreslår att de får lära er om ert sanna ursprung och er sanna historia. Den kunskapen skiljer sig mycket från det ni har fått lära er. Vi har också för avsikt att visa de olika teknologier som vi önskar dela med oss av till er. Denna agenda utgör bara den första delen av vår första interaktion med er.

Ni badar i energierna från det nyligen kraftfulla sommarsolståndet, som rymmer många nycklar till vad som kommer att utvecklas. Bokstavligt talat vilar galaxens ögon på er! Himlen försäkrar oss att otaliga nödvändiga förändringar står i begrepp att manifesteras och låta Ljuset segerrikt träda fram! Detta kommer att utgöra den inledande saluten i skapandet av de nya energierna som ska föra er till randen av fullt medvetande. Många väsen av högt andlig natur på er planet har gått samman för att skapa förutsättningar för första kontakt och allt som följer. Vi använder vårt tekniska försprång till att påskynda planen och se till att de avgörande inledande händelserna helt lyckas enligt Himlens önskemål.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Förra veckan välkomnade vi de nya frekvenserna från den Stora CentralSolen vilka schemalagts inför sommarsolståndet på det norra halvklotet och vintersolståndet på planetens sydliga halvklot. Junisolståndets medföljande energier ger en uppgradering till era mänskliga system och era ljussystem. De frön som planterades vid vårsolståndet kommer nu att blomstra. Dessa nya frekvenser är en potent katalysator för förändring. Skänk tacksamhet allteftersom ni bevittnar förändringar inom er själva och inom människorna runt omkring er, inom regering och inom finansindustrin och inom planeten själv.

De energier som omsluter Gaia omfattar även hela vår Vintergata. Atmosfären på Venus kyls ner. Även Mars atmosfär genomgår en klimatförändring och börjar anta jordisk form: små vattendammar skjuter upp på dess yta. Den röda fläck som kännetecknar Jupiter har försvunnit. Saturnus ringar visar sig vara en mer noggrant sammanvävd väv av medvetande. Liknande förändringar runt om i vår galax orsakas av en ökad medvetenhet. Kollektivt ökar vi vår frekvensspiralen till den 5:e dimensionen.

Det är uppenbart att mycket håller på att utvecklas till en helt ny och för er fördelaktig värld. Vi uppmuntrar er, Ni kära, att ta del i den här processen. De senaste stegen mot transformation har nått den punkt där ni måste gå samman och hjälpa varandra. Var och en av er har kunskap om hur ni ska förvandlas till galaktiska människor. Dela med er av detta med varandra. Skapa en trygg miljö där ni kan samtala om dessa ämnen fritt och öppet. Det är en sak att höra den här informationen från en tv-apparat, men en helt annan att höra den med den Kärlek och omtanke som härrör från någon du känner. Det finns inget som kan ersätta personliga kontakten. Vår avsikt är att denna välsignade övergång till fullt medvetande fylls med gudomlig magik! Detta är en helig uppgift som började för nästan trettontusen år sedan. Nu gör vi allt som krävs för att föra Himlen tillbaka till var och en av er.

Idag fortsatte vi att informera er om det som håller på att manifesteraras runt ert jordklot. En tidsålder av välstånd och harmoni håller på att utformas. Detta är därför en övergångstid. Var tålmodiga och hela tiden redo att arbeta för segern hos denna nya rad av verkligheter. Förbered er för en ny andlig tidsålder. Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge