Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 juli 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 10 juli 2018

Salamat Jalwa (var rättfärdig). Vi återkommer för att prata med er om många händelser som nu framträder runt om i världen. Er värld är fångad i ett krig mellan gott och ont. I tretton årtusenden har den mörka kabalen haft kontrollen över er planet. Men med de nya strategier som vi förmedlat till våra jordallierade, nu kallade Alliansen, har tidvattnet vänt, mörkret förlorar sin kraft medan Alliansen fortsätter att öka i momentum. Allt som de mörka kabalerna har kvar är förmågan att orsaka förvirrande förseningar, men snart upphör även den förmågan. Det mörka är i allvarliga svårigheter eftersom det har slut på sätt att vilseleda massorna. Succesivt och i egen takt genomför nu Alliansen extraordinära förändringar runtom i världen.

En av de framgångsrika strategier som vi förmedlat till Alliansen är den vi kallar Flytande Gruppdynamik. Den strategin tenderar att förvirra kabalen eftersom deras arbetssätt är mer statiskt. Alliansen använder nu denna flytande metod för att lösa alla problem som den stöter på i er värld. När varje individs talanger tillämpas på ett visst problem ändras gruppledningens sammansättning ständigt beroende på vilka kompetenser som situationen kräver. Nu när den egoistiska kabalen står inför sin undergång börjar den vända sig mot varandra. Eftersom Flytande Gruppdynamik inte baseras på egot kan gruppmedlemmarna arbeta kooperativt. De ökande framgångarna bekräftar effektiviteten i denna strategi.

Förändringar i regeringar och regeringssätt, i det globala bank- och valutasystemet, förändringar i världens ekonomiska system och införandet av världsfred är bara de tidiga stadierna i processen att manifestera ert utlovade galaktiska samhälle. Avslöjandet av hemlighållna teknologier kommer att ge stimulans till det paradigmskifte som pågår. Dessa nya tekniker kommer att ge möjligheter att restaurera Gaia, vilket omfattar ren luft, rent vatten och en bördig jord. Ni kommer också att skörda frukterna av en återställd hälsa genom vibrationsteknologi, transporter med hjälp av antigravitation, teleportation, telepati och en mängd andra häpnadsväckande och livsförändrade innovationer. När vi landar på era stränder kommer vi att ge er ytterligare spännande teknologi.

De energier som härstammar från Galaxens kärna väcker upp Gaias befolkning. Detta globala medvetandeuppvaknande är det som kabalen fruktar mest. Den mängd energi som strömmar in från ”Skaparens tron” ??är omätbar! När dessa nya frekvenser integreras och förankras i Gaias nya medvetandenät, kan lögner och girighet inte längre hålla stången. Sanningen kommer fram i ljusan dager. Några av dessa sanningar kommer att få allmänheten helt ur fattningen. De handlar om den fulare sidan av vad kabalen har skapat under århundraden. Detta är den tid när stjärnfrön (Starseeds) och ljusarbetare (Lightworkers) uppmanas att hjälpa till. Er förståelse av uppstigningsprocessen kommer att behövas för att lugna massorna. Förbered er. Dagen närmar sig.

Hälsningar. Vi är era Uppstigna Mästare. En ny verklighet ser dagens ljus. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Ett imponerande antal fantastiska händelser står redo att träda fram i offentligheten. Vi tackar Himlen för det som är på gång att födas! Er barmhärtiga välsignelse ges till oss alla. Ni känner ofta att det ni jobbat för ligger längre bort än vad det faktiskt gör. Att, i 3-D termer förklara det liv som manifesteras framför er är ett faktum när det i själva verket är ren illusion. Ofta kan det verka som om ert utlovade välstånd och er utlovade världsfred aldrig manifesteras. Vi är här för att berätta att detta ligger närmare än det kan synas mot bakgrunden av pågående världshändelser.

Kabalen vacklar nu under inflytandet från Ljusets nya energi-nät och den medvetandetillväxt som detta nät förankrar inom Gaias befolkning. Denna tillväxt har nu ett momentum som säkerställer dess seger. Vi steg ner från det fulla medvetandets salighet till ett rike besatt av fasor. Trots detta motstånd / detta ogynnsamma utgångsläge misslyckades Anunnaki och deras medlöpare med att utplåna våra mest heliga tankar. Vi behöll våra minnen. Vår gudomliga tjänst som Uppstigna Mästare har alltid varit att förmedla barmhärtighet och hjälpa er under mörkrets härjningar.

Under de senaste decennierna har ni känt det som om era liv befunnit sig i limbo, svävat i okunnighet, medan de som arbetar för Ljuset sökte efter vägar att bäst återställa den rätta och naturliga ordningen i den här verkligheten. Det finns en plan för att åter införa de gamla levnadssätten från Lemurien och mala ner den tyranni som kabalen har upprätthållit och förslavat er under i årtusenden. Planen är att sammanfoga er alla i ett större samhälle av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg! Det kommer att föra er närmare förståelsen av det glansfulla rike som ni eftersträvar, där ni hjälper andra och uppnår glädjen av inre prestationer. Av den anledningen kommer ni att utvidga ert medvetande och växa i grace. Hosianna i höjden!!!

Idag har vi givit er ytterligare ett meddelande om vad som är på gång i er värld. Ni står på gränsen till händelser som på ett sätt är djupt efterlängtade men på ett annan kommer att bli djupt chockerande för många. Gläds i insikten om att Himmelens Stora Plan utvecklas runt er! Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge