Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 januari 2016


Sheldan Nidle - 19 januari 2016

7 Kan, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! Allt är bra och underbart med Gaia! De som har i uppdrag att leverera era godsaker är redo att slutföra den här storslagna uppgiften! Den fördröjning som överrumplade dessa tappra krigare är över. Operationen att kväsa den mörka oligarkin återupptas. I full förväntan inväntar dessutom den process som ska installera ny regering på att leveranserna ska uppnå de tidigare överenskomna magiska antalen. Vid den punkten kommer de kabaltrogna regeringarna att falla och snabbt följas av de nya utsedda regeringarna. Dessa nya regenter kommer att upplösa den lagstiftande församlingen och domstolarna och påbörja en process som kraftigt kommer att förändra hur de här samhällsorganen för närvarande är konstruerade. Nya regler för val och nya allmänna riktlinjer kommer att byggas in i de här offentliga organisationerna. Detta ger möjlighet för de här regeringsorganen att verkligen byggas upp med medvetna lagstiftare och domare som villigt följer de ärliga föreskrifterna inom den allmänna civilrätten (Common Law). Detta ger formellt signalen om er frihet från bankirernas tyranni och från alla deras allierade.

Er del i det här storslagna inlärningsäventyret är att stödja förändringarna och välkomna den storslagna inledningen på er välfärd. Det kommer även att innebära början på nya och friare bank- och valutaförfaringssätt. Ni kommer att bli förmögna och mästare i ett system som kommer att ordna upp ert helande och möjliggöra de olika humanitära projekt som kommer att hjälpa era medmänniskor och förändra den här världens ekologiska insatser. Miljontals arter, representerande den här världens flora och fauna, kommer att räddas från utrotning. Dessutom kommer många arter som stod på gränsen till att decimeras att räddas. Den stora mängden föroreningar kommer att elimineras. Problemet med avfall som för närvarande täpper till era avlopp och hindrar er från den mängd dricksvatten som behövs kan lätt rättas till. Ni kommer att ha tillgång till teknologier som förvandlar er värld. Dessutom kommer ni att införa metoder som förändrar den riskfyllda karaktären i era transportsystem. Ni går in i en ny och dynamisk verklighet!

Som ni kan se står ni på randen till en kraftigt förbättrad verklighet. Den här världen kommer att anta nya styresformer och ett mycket mera öppet finansiellt system. Denna process kommer äntligen att ge sitt erkännande till Kina och till resten av tredje världen, vilket länge förnekats av västvärlden. Dessa sedan länge underbetalda nationer kommer att kunna utveckla och bygga vatten- och avloppssystem som tidigare ansågs alltför dyra för att genomföra. Dessa humanitära projekt kommer att förvandla er värld och låta alla njuta av de moderna bekvämligheter som länge förnekats dem. I denna nya värld kan hela mänskligheten bidra till de projekt som kan förändra ert vatten, mark och luft. Ni kommer att ge Gaia möjlighet att återställa sig till full hälsa och låta hela mänskligheten leva i en högst fantastisk tidsålder. I denna reformerade miljö kommer alla att vara välmående, kunniga och kapabla till att på lika villkor delta i den nya tiden. Detta är en tid som kommer att ge er en mängd olika tillvägagångssätt att bli en sann väktare av Moder Gaias Jord! Allt detta är endast en inledning till vår formella ankomst.

Vår ankomst, vilket nämnts i ett antal tidigare rapporter, kommer att ge er våra speciella mentorer. Innan de kommer behövs ett antal formella lektioner genomföras av era Uppstigna Mästare. Dessa lektioner kommer att i detalj förmedla er sanna historia och lära er om orsaken till att ni är här och hur Atlantiderna plötsligt störtade er in i begränsat medvetande. Ni kommer också att lära er hur era olika språk, kulturer och religioner formades. Den tidigare roll som Anunnaki och deras hantlangare spelat kommer att belysas liksom hur er förvandling tillbaka till fullt medvetande kommer att ske. Så snart alla dessa sanningar är helt införlivade, är ni förberedda för det som våra mentorer ärligt kommer att berätta för er. Allt det här kommer att bli ganska chockerande för er. Den viktigaste punkten är att inse hur mycket ni är förenade med varandra. Av central betydelse är att verkligen Älska varandra. Bli medvetna om varandra på detta nya Kärleksfulla sätt och verkligen uppskatta hur ni tillsammans kan rädda Gaia och varandra!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är en mycket gynnsam tid för Gaia och för hela mänskligheten. Anunnaki och deras mörka hantlangare håller nu slutligen på att isoleras. För länge sedan, när vi började vår speciella resa, satt mänskligheten fast under tummen på denna onda oligarki. Ibland verkade det som om de var allsmäktiga. Under Himlens vägledning framhärdade vi och började långsamt bilda hemliga sällskap för att hjälpa Ljuset och börja föra mänskligheten tillbaka till Ljuset. Den här utdragna operationen började för årtionden sedan att få framgång och tillåta Ljuset att på ett säkert sätt demontera ner den mörka kabalen. För över ett decennium sedan kom våra välsignade hjälpare inne i Jorden och i Himlen på en metod som givit den framgång som planerat. Den viktiga punkten här för er är därför att förbli positiva och till fullo stödja dessa högst ädla ansträngningar. Fantastiska saker är verkligen redo att äga rum!

Allt det här är positiva bevis på den grad av hedersbetygelse som Himlen rättfärdigt består av. De mörka oligarkerna var starkt inriktade på att ni skulle göras till rena brickor i en metod för att permanent isolera er från era familjer i Anden och i rymden. De här möjligheterna motarbetas nu. Det vi ber er om är att förbli positivt stödjande i det som våra allierade arbetar så hårt för att uppnå. Ett nytt finansiellt system som till fullo stöder ett tillstånd av permanent välstånd är nu praktiskt taget i drift. Det finns även ett antal program som snabbt kommer att skapa nya och upplysta regeringar och regeringssätt. Dessa moment är också klara och redo att införas. Dessa stora välsignelser är bara början på hur den här tidigare mörka verkligheten kommer att förändras. Således, kära hjärtan, er tid att lysa är äntligen här. Var kloka i era beslut och lysande i era handlingar.

Kom ihåg vem du verkligen är. Du är inte en person som glatt följer åtgärder inpräntats i dig av det mörka. Du är verkligen en person som kan se det snedvridna som det mörka gett er för att förvrida er tilltro till vägar mer vänliga än deras. Den här tiden är en tid full av befrielse från dessa mörka tillvägagångssätt och en vändning i glädje till den sanna tro som finns ??inbäddad i Ljusets moraliska sätt! Den här proceduren sker nu medan ni vänder er bort från krig och egensinnigt missnöje, mot ett nytt sätt som framhäver er samhörighet med varandra och med Ljuset. Den här växande sanningen kommer att ge er förmågan att gå samman och framgångsrikt värna om de många arterna inom Gaias flora och fauna. Vi är stolta över er och är mycket glada över att få ha tillsyn över var och en av er. Framtiden för denna storslagna värld är verkligen ljus och fylld med ert heliga Ljus!

Idag fortsatte vi med vår rapport om det som händer runtom i världen. Var glada och medvetna om att stor rikedom och en mycket efterlängtad frigörelse från det mörka nu är på väg. Ljuset gör även er återgång till fullt medvetande möjlig! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge