Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 juli 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 25 juli 2017

13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

Selamat Jalwa! De grundläggande uppgifterna för att förbereda sig inför leverans verkar vara genomförda. Vi fortsätter dock att förvirras av den uppenbara bristen på sammanhängande planering av en massleverans och detta fortsätter att förvåna oss. Trots bristen på en färdig huvudplan, är vi ändå övertygade om att de utlovade omgångarna med leveranser till slut kommer att ges till alla. Därför förblir vi förvånade över de framsteg som uppnås utan någon tydlig handlingsplan. Med andra ord, trots den här kaotiska processen går saker och ting framåt på ett bra sätt. Det är den här ohanterligheten som får oss att tro att vi går framåt!

Den galaktiska "planen" fortsätter i full kraft. Vi förväntar oss därför att få se en omfattande mängd speciellt riktade aktiviteter. Alla kabalens återstående knep besegras systematiskt och tecken på framgång är minsann uppenbar. De här indikationerna innebär att de här leveranserna snart är klara att genomföras. Något underbart håller på att ske. Var därför medveten om att många unika omständigheter verkligen är i kraft och samverkar.

De egendomligheter som omger det här projektet har blivit tydliga. Som vi tidigare sagt är vi övertygade om att något underbart håller på att hända. Den kommande tiden är helt klart en tid som uttrycks med en känsla av fulländning och glädje. Allting är på väg att bli färdigt för att snabbt rullas ut. Vi förväntar oss att de återstående nödvändiga uppgifterna ska slutföras och att ytterligare dolda steg i den här processen ska bli omhändertagna i det fördolda. Det är dessa till synes motsägelsefulla fakta som verkar både förvånande och ändå fullt verkliga.

På det här slumpmässiga sättet förflyttar sig det här projektet hela tiden framåt och kabalens intriger förblir till största delen ogjorda. Vi upprepar att vi är fortsatt övertygade om att de utlovade leveranserna verkligen är på gång. Dessa fakta leder till att ett storslaget välstånd breder ut sig. Mirakler kombinerade med gudomliga handlingar pågår sålunda för närvarande. Denna grace ger oss en känsla av att ett antal stora handlingar är redo att förverkligas. Var därför redo att ta emot, och så småningom förvärva det du så länge har väntat på att manifestera inför dig! Var ständigt redo för en underbar rad med underverk. Det händer verkligen mirakler!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi har sett en viss motvilja mot att slutföra gemensamt tilldelade uppgifter, förmodligen på grund av den stora omfattning procedurer som fortfarande återstår att slutföra. Lösningen blir gradvis allt klarare och förväntas lösa detta nödvändiga dilemma och slutföra de nödvändiga oklara leveranserna. De aktuella egendomligheterna har helt enkelt varit för komplexa för att lätt kunna bibehållas. Vi förväntar oss helt och fullt att de nödvändiga procedurerna slutförs i tid.

I detta gudomliga ljus kan de nödvändiga utbetalningarna avslutas tillsammans med de återstående steg som behövs för att den nya NESARA-republiken snabbt ska kunna manifesteras (Ö.a: I USA). Var redo för de gudomliga utbetalningsstadierna. Såsom redan nämnts kommer dessa att snabbt låta den nya republiken ersätta den gamla olagliga! Vid den tidpunkten kan de procedurer genomföras som behövs för att avsluta RV (revalveringen). Detta kan sedan föra in NESARA-republiken. Dessa händelser kan sprida välståndet vidare och uppfylla många av Himlens grundläggande dekret. Halleluja! Halleluja!

På detta mycket heliga sätt kan de gudomliga dekret som vi bett Himlen om genomföras barmhärtigt. Dessa gudomliga visioner låter ävenj era humanitära projekt genomföras. I detta Heliga Ljus kan den gudomliga planen fullföljas. Vi önskar ingenting mer än att Himlens önskemål troget genomförs. Vi kan då tacka Himlen och de som så underbart utfört dessa högst heliga önskemål. Detta kan bara leda till det som Himlen så djupt önskat alla! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi att uppmärksamma alla de händelser som äger rum runt detta heliga blågröna klot. Behåll bara er storslagna vision och titta efter en del mirakler som plötsligt dyker upp! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge