Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 juli 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 18 juli 2017

6 Ik, 17 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Leveranssystemet fortsätter att gå framåt. Man anser att de första indikationerna tyder på att allt som krävs nu är på plats. Det visar oss hur väl dessa framsteg sannolikt kommer att visa sig, och bara är början på det som snart ska följa. Det viktigaste är att de som är väl insatta inser att någon form av positiv handling nu krävs. I detta ljus kan vi nu tryggt säga att de Äldste inser vad som behövs för att slutföra de olika leveranserna. Vi förväntar oss att resultat tydligt ska manifesteras för alla inblandade.

Vi upprepar att detta bara kan innebära att de första pengarna nu är förberedda för att återuppta flödet. Det åligger alla beslutsfattare att ge upp sina återstående rädslor och låta de erforderliga penningbeloppen fördelas ut till alla. Den här utvecklingen skulle visa att de olika inledande finansieringsnivåerna som de äldste inrättat sedan kan slutföras. Det skulle också innebära att de som nu har makten äntligen är villiga att helt släppa de stora summor pengar som de fortfarande har kvar, och innebära att de långa förseningarna fullständigt upphör. Vi gläds av att veta detta! Var beredda på att bevittna ett antal förväntade händelser. Det bästa ligger framför oss!

Alla dessa framsteg dämpas av den gamla energin, som djupt vill att den här nuvarande världen ska hållas vid liv av USA, INC (ö.a. affärsföretaget USA). Ju längre den här gamla energin kvarstår, desto längre kan den verklighet som ska formas genom uppkomsten av NESARA-republiken ytterligare försenas. Vi stöder därför kraftfullt uppkomsten av den här nya verkligheten. Bara genom den gamla verklighetens fullständiga död kan de saker levereras som länge utlovats. Det är i den här visionen som vi alla intensivt arbetar för att leverera den mycket nödvändiga nya NESARA-världen, eftersom den är mer kapabel att rensa ut USA, INC!!

För närvarande fastnar vi på något sätt i det stora träsk som härrör från den här gamla världen. Den regering som satts samman av den till synes senila verkligheten fortsätter mirakulöst att rulla på. En regim-förändring krävs. Det är dags att verkligen få slut på den här underliga farsen och låta den länge utlovade verkligheten manifesteras fullt ut och låta de gamla sätten slutligen försvinna. Det här behövs innan landningarna kan ske!! Därför måste det som är nära att ske nu slutföras!! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Mycket händer runt omkring oss. De som tillhör det mörka räddas av de underliga ränk-smiderierna av dem som agerar å Ljusets vägnar. Det är bara när dessa resultat oförskräckt rör sig framåt, som allt kan bli välsignat förändrat. Se er därför omkring i den här konstiga världen och lägg noggrant märke till det som verkligen sker! Här kan man finna orsaken till allt som man för närvarande känner sig orolig för. Hela den nuvarande verklighetsformen håller sakta på att drastiskt förändras. Det mörkas centrum kan på intet sätt fortsätta att hålla igång.

Med hänvisning till allt som välsignat måste göras, uppmanar vi alla ansvariga att leverera dessa välbehövliga fonder så snabbt som möjligt. Vi ber er att göra detta i namnet av alla som hållit dessa underbara visioner som använts för att bli kvitt er gamla verklighet. Genom att göra detta stöder det den formella uppkomsten av er nya välmående och suveräna verklighet. Detta är trots allt det sätt som valts för att avsluta era årtusenden i sanslöst skuldslaveri. Det är i den här andan som vi uppriktigt ber om den här världens frälsning!

Det är viktigt att ni förvandlar er nuvarande verklighet. Det här landet passar inte längre de flesta av er. Himlen förändrar barmhärtigt den ni är. Vi vet precis hur Himlen vill förändra er. I detta välsignade Ljus behöver ni alla en ny och mer lämplig miljö. Förseningar tjänar er inte. Det är vårt syfte att använda vårt jordiska inflytande för att hjälpa er att uppnå ett slut på det mörkas fortsatta tyranni. Vi kommer att använda våra goda medarbetare för att se till att det som utlovats verkligen realiseras. Vi är för evigt i er himmelska tjänst! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Det finns fortfarande mycket att göra. Vi fortsätter att rekommendera att de medel som behövs snabbt fördelas och en ny regeringsform införs. Det är dags att äntligen undanröja och förvandla den här verkligheten med den suveräna och storslagna regering som länge utlovats er. Kom ihåg att Himlens otaliga och oändliga tillgångar verkligen är era. Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius` språk, Var Ett och Var Glada!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge