Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 25, 2010

May 25, 2010

9 Ahau, 3 Pax, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi välkomnar er till ytterligare en diskussion om vad som händer i er värld och i rymden. Överallt, så stapplar Moder Jord från det dåliga uppförandet av er mörka kabal. Detta bedrövliga uppförande visar precis hur desperata de mörka har blivit. Att förstöra er värld är inget nytt för dem, men vad som är nytt är utsträckningen till vilket de är redo att göra så. De vet att deras dagar är räknade, och detta får dem att öka kaoset till en sådan grad att den resulterande förödelsen är häpnadsvärd! Var och en av dem vet helt och hållet hur nära er värld är att falla över kanten och, som Humpty Dumpty, oförmögen att bli i hoppsatt igen. Denna hjärtlöshet är det skarpa bladet då det gäller deras intentioner för ert globala samhälle. Grymheten når nya botten noteringar runt omkring er planet, och överallt ser folket med stora ögon och oro hur händelser som tidigare var otänkbara bli verklighet. Det förefaller som att dessa mörka Tjänare är fast beslutna att åberopa Louis XVI sista ord: ” Après moi, le deluge” (Efter mig, syndafloden!)

Beslutsamheten att förneka er ert öde är typiskt för det flagranta övermod som de mörka undersåtarna har antagit sedan deras utomjordiska härskare plötsligt övergav dem under 1995. I deras ögon lämnade denna handling av övergivande dem drivande i en skrämmande värld som dessutom förfall att utveckla en egen vilja. Undersåtarna blev tudelade och i kamp mot varandra under nästan ett årtionde, och under den tiden tog den Amerikanska-engelska falangen full kontroll och under 2002-04 återupplivades de gamla planerna. Samtidigt började deras ditintills icke utmanade styre att tjäna av effekterna från våra Jordligt allierades välformulerade motplaner, vilka kastades i deras ansikten. Trots tidiga politiska framgångar så vid 2009-10 vändes dessa framgångar till motgångar. Tiden kom för att utforma ett sätt för att förhindra en total kollaps av deras värld, och det är där som de mörka Tjänarna nu finner sig själva. Deras intentioner är att fortsätta att öka kaos faktorn allt mer, medan de sätter ihop ytterligare plojer för att försena saker och ting utan ände. Vi motsätter detta operativa sätt genom att driva igenom frågorna som späder på deras undergång.

Den mörka kabalen är som en gammal grinvarg: elak på utsidan, men känslig inombords. Vårt arbete är att vädja till grinvargen på ett nytt sätt. Vi hotar inte, men leder honom på en väg som vi vill att han går. Hans taktik av förseningar drar enbart snaran runt hans hals. De många institutioner som han förlitar sig på är på väg att gå under, och vi planerar att sätta ett stop på dem mycket snart. Då kan våra Jordliga allierade införa deras översiktsplan, det första som återställs är en grundläggande kompetens hos regeringarna. Dessa nya regeringar kommer att sätta ett stop på illegal taxering, och det dagliga utsugandet av allmänheten som de mörka kompanjonerna har engagerat sig i sedan innan den Amerikanska republiken föddes. Ett globalt skuldförlåtande och massiva skatteåterbäringar är bara början. Korrekt information angående era sanna rättigheter är väsentliga. Sedan kommer en hel bunt av frågor att diskuteras med er under flera veckor, och ni kommer att använda denna information för att förändra er glob till det bättre. Vad vi pratar om är mer än en global ekologisk rening, och även mer än de stora rättegångarna som måste äga rum; ni kommer att ges möjligheterna för att uppnå kunskap som kommer att ta er till stjärnorna!

Första kontakt handlar helt och hållet om medvetande, och specifikt, om Himlen som förflyttar er i fullt medvetande. Vi är enbart ett av de sätten på vilket detta blir gjort. För närvarande står er värld inför storskalig utrotning eller lyfts framåt till ett nytt medvetande verklighet. Alternativet som Himlen och den gudomliga planen har valt är det senare. Det ökande kaoset tillåts både för att sätta upp en täckmantel och konfundera de mörka och för att föra er till en punkt som tillåter er att lämna denna gamla välslitna verkligheten. Er värld är på upphällningen och den gamla regerande eliten har manövrerat sig själva in i ett hörn. De kommer snart att stå öga mot öga med sina felaktiga sätt, och det är då som våra överenskommelser tar på sig en verklighet för dem. När dessa väl är signerade så är det slut med deras söte bröds dagar och en ny era kan påbörjas. Vår närvaro, när den uttalas, kan vid det ögonblicket bli en sann guide som leder er tillbaka till fullt medvetande. Vi välkomnar detta ögonblick och alla våra planer är ämnade att få detta gjort så snabbt och smidigt som möjligt.

Att föra er värld ut ur denna sammanfallande verklighet är en speciell, gudomlig uppgift. Se på vad som händer runt omkring er som en fokuserad och kraftfullt försök att styra er in på rätt väg. Vi är i högsta grad motiverade av betydelsen av vad vi har tilldelats att göra. Överallt, er värld ragglar fram! Överallt, letar folk efter en gudomlig undsättning. Vår uppgift är att tvinga de mörka att ge upp sina digra planer. Det har sina begränsningar och vi har upptäckt vad de är. Nu använder vi vår kunskap, och när som de mörka drar sig tillbaka i den tiden som nu kommer behöver vi att agera snabbt: sätta upp övergångsregeringarna; göra de förändringar som utgör förspelet till vårt formella anländande; och att förbereda för de förutsättningar som kommer innan er metamorfosis till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Agarterna är redo att hjälpa er att skapa nya regeringar och utföra de många gottgörelserna som Moder Jord så desperat behöver.

Tiderna som ni ger er in i är bara en början. Er planet vet mycket väl hur skadad hon är. Riket på ytan attackeras som aldrig tidigare av den mörka kabalen, vilket sätter ett enormt extra tryck på henne för att påbörja hennes massiva förskjutning. Era vetenskapsmän vet att en stor utrotning är på väg, och har nått ett stadium då Jordens olika biologiska system är allvarligt hotade. Föroreningarna av vatten och luft utgör nu en fara för alla levande ting, och den nuvarande hastiga förfallet kan inte fortgå mycket längre. Dessutom är den globala ekonomin redo att disintegrera. Ni har alltför många människor i er värld som är i fara av att förlora allt de har, vilket inte bådar väl för er omedelbara framtid. Vår intervenering i era affärer kräver nu en serie av sammankopplade evenemang som leder till första kontakt.

Varje dag som vi observerar er från våra observationspunkter runt om i solsystemet så kan vi se vad som gör er glada eller ledsna, och vad som frustrerar er. Vi gör noga noteringar av dessa ting och samlar ihop ytterligare information från vår inbäddade personal runt omkring er planet. Vi ämnar använda denna information för att göra det mycket lättare för övergångsregeringarna att införa de många uttalandena som utges de första veckorna av deras nya positioner. Vi vill se er glada, överflödande, och glatt villiga och förmögna att assistera dessa nya regeringar med de nästan överväldigande målsättningar som de behöver uppnå under en sådan mycket kort period. Vi vet att ni kan göra detta! Det var bara mångfalden av konstruerade hinder skapade av de mörka som förhindrade er att vara aktivt engagerade tidigare. Tillsammans så är era möjligheter att förändra världen till det bättre obegränsade!

Dessa nästa ögonblick i er historia leder till första kontakt och vi väntar för det rätta gudomliga ögonblicket. Vi vet hur ni längtar att lämna bakom er dessa förhållanden där kaoset går i höjden och de mörka arbetar för fullt för att förhindra er frigörning. Vi är redo att börja när Himlen ger tecken och Moder Jords Hierarki är redo att föra in oss. Vi är redo att få dessa instruktioner och omedelbart agera i enlighet. De slutliga nödvändiga tilldragelserna manifesteras nu, och vi förväntar oss helt och hållet att er värld utför en mycket behövlig ”tyst revolution”, vilket ger oss den formella anledningen att komma ner och förändra er värld för alltid. Till dess håll i era intentioner och önskningar för första kontakt, och vi skall observera och vara redo att celebrera en högst väsentlig förändring!

Idag, diskuterade vi vad som händer på er värld. Vi vet att första kontakt är närstående och att avslöjandena är än mer närstående. Er värld når nu en punkt då kontakt blir ert nästa steg. Var förberedda för att avslöjanden och kontakt är, otroligt nog, på väg att hända. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge