Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 18, 2010

May 18, 2010

2 Ben, 16 Moan, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer med mycket att prata om! För närvarande pågår en serie av diskussioner runt omkring i er värld för att färdigställa detaljerna när det gäller den mörka kabalens uppgivande av makten. Dessa diskussionspaneler har också som målsättning att gå in i detalj när det gäller hur världen skall se ut efter slutet på kabalen. Vi agerar som förlikningsmän och ombud i dessa myriader av diskussioner, och när de väl är avslutade och signerade, kommer vi att se till att allt utförs såsom det var förhandlat. Våra förbindelsemän har gjort ett magnifikt arbete att övervaka dessa möten. Kabalen förstår nu att den inte längre kan fortsätta som tidigare, så de är nu bekymrade över hur de skall finna en väg ut ur de bistra konsekvenserna de nu står inför. Överhuvudena av de dominerande familjerna som utgör den mörka kabalen är skräckslagna över vad som kan hända dem, och våra Jordliga allierade har använt sig av denna fruktan för att uppnå de eftergifter som denna planets folk behöver så desperat och vill ha, vilket resulterar i ett antal överenskommelser som är nära att formellt signeras. När detta väl är gjort kommer vi att överföra införandet av kontrakten och dess specifika detaljer till Agarterna.

Det är väsentligt att de två mänskliga beståndsdelarna på er glob arbetar tillsammans och verkligen lär känna varandra. Denna nya relation kan bilda basen för världen efter landningen då var och en av er har upplevt en annorlunda aspekt av vad de innebär att vara en människa. Dessutom så brådskar det med att införa en sann spiritualitet till världen på ytan. Riket på ytan har blivit enormt manipulerat under de senaste 13 tusen åren, först av Anunnaki folket och sedan av deras undersåtar. Vad som ni känner är riktigt i era spirituella ritualer och övningar har frigjorts från inom er av ert nyliga uppvaknande. Agarterna kan vägleda er och ge er en djupare förståelse av de många olika områden av Anden. Vidare så kommer vi att be dem sätta upp program utformade för att introducera till er hur galaktisk samhäll fungerar. För vår del så är som alltid kärnan av vårt uppdrag att få er in i fullt medvetande snarast möjligt. Allt annat som pågår är bara ett förspel till vår verkliga storskaliga landning och utgör på sått och vis bara tidskrävande omläggningar som vi kan lägga bakom oss när väl de ovannämnda överenskommelserna sätts i spel.

Första kontakt kan beskrivas som en serie av stadier som består av händelser som tillåter oss att röra oss närmare landningarna. Vikten av dessa händelser är att de gör övergångsregeringarna möjliga, vilka vi ofta har pratat om. Tiden som kommer är därför kritisk. Våra förbindelsegrupper är fullt informerade och har gett råd till alla berörda parter om vad som är förväntat. Våra samtal med Moder Jords Spirituella Hierarki och med er världs större regeringar har hjälpt oss att sortera och prioritera de kritiska beståndsdelarna som kan föra oss närmare första kontakt. Vi arbetar inom den gudomliga tidsramen som har satts av Himlen, och Ljuset är fullt upptagna med att förändra er verklighet så att ni kommer att vara redo att göra de stora förändringarna när så är förordnat av Skaparen. En av dessa tidpunkter närmar sig nu. Er mörka kabal skall röjas undan och förhindras från att vidare förhindra vad som behövs göras innan vi landar. Detta kan göras på två sätt; den som är att föredra är att snabbt fullborda de senaste överenskommelserna, som vi tidigare har nämnt.

En annan fråga som vi diskuterar vid dessa möten är det nya ekonomiska systemet och utdelningen av överflödsprogrammen. En nyckel till detta i USA är ”Farm Claims”, vilket utgör en del av legitimerandet av det nya bank systemet i USA. Det är väsentligt att skrota den illegala Amerikanska Centralbanken, vilken utgör basen för det nuvarande ekonomiska systemet som först sattes upp vid Dumbarton Oaks i 1944. Dessa rättsliga anspråk (farm claims) tar ned hela det nuvarande systemet, och lämnar dörren öppen för en efterträdare. Med detta som målsättning så har ett antal nya förslag tagits fram av olika ekonomiska kommittéer. Dessa delar upp Dumbarton Oaks systemet i regioner; sätter upp nya guldbaserade valutor; och ger ett nytt ändamål för den Internationella Valutafonden. När detta väl uttals officiellt kommer detta nya system att drastiskt omordna internationell finans. Med ett uppdrag om global skuldförlåtelse kan det tjäna som en övergång till en sann ekonomi baserad på globalt överflöd och i enlighet med universellt välstånd. Dessa förhållanden övergår sedan in i vad vi skall kalla medvetenhetsekonomi.

Medvetenhetsekonomi är ett tillstånd då pengar inte längre har någon betydelse, eftersom er levnadsstandard har lyfts via noll-punkt teknologi till en nivå bortom ett beroende av Moder Jord (till exempel, jordbruk, fiske, tillverkning o.s.v.). I detta tillstånd så tass inte basen för överlevnad från planetens resurser, såsom vatten, mat och bostad. Dessutom så har ni rest er upp till ett tillstånd av spirituell vishet, vilket tillåter er att se ert förhållande med det fysiska på ett sådant sätt att ni för er bort från ett beroende av planetens ekosystem och in i en ny roll som hennes väktare. Detta sätt att se det fysiska är normalt för Agarterna och det är något ni inte än har upplevt. Detta är ytterligare en anledning för att föra er samman med Agarterna. De kommer att bli era mästare eller lärare och introducera er till härligheten av fullt medvetande, där ni kommer att börja återkalla ert förgångna liv i fullt medvetande och integrera dem till era 3-D liv med begränsat medvetande.

När som ni blir mer kapabla att integrera era tidigare liv börjar ni att förstå er roll i den stora gemenskapen av vad som är galaktisk mänsklighet. Vi vet att när ni gör detta blir ni stolta medborgare av er planet och denna nya stjärnnation. Mars, Venus och Pax (många av er känner till namnet Maldek bättre) blir också nya hem för er. När som ni tar på er den nya rollen av förmyndare blir ni bekanta med tankebanor och verkligheter som ni tidigare bara kunde drömma om. Galaktiskt samhälle är för oss ett mycket vackert fysiskt och sinnestillstånd. Ni är i direkt kontakt med Himlen och hennes oändliga Stånd och Hierarkier. Ni är kapabla konversera med Elohim och de fysiska Stånden och Hierarkierna. Ni har en medfödd vishet om hur den Gudomliga Planen skall utveckla sig och ni kan applicera det. Tillsammans med andra kan ni använda er makt för att manifestera det Gudomliga när ni vill.

Moder Jord vet att vad vi pratar om är redo att manifestera. Hon har därför sänt ut en varning till alla berörda att tiden för dessa förändringar är nu. Hon har blivit allvarligt handikappad i hennes nuvarande begränsade tillstånd och önskar innerligt att ni hoppar till nästa nivå av medvetande. För att få detta till stånd har hon ökat skalan och intensiteten på jordbävningar och vulkanutbrott. Faran som den Isländska vulkanen utgör för resande över Atlanten och i Europa är en sådan varning. Moder Jords heliga Hierarkier säger oss att Himlen behöver ge oss en klarsignal för en direkt inblandning. Allt detta är något som Moder Jord ville att det skulle hända mycket tidigare i vår tids planering för första kontakt. Nu driver hon på oss för att komma till mållinjen mycket tidigare än vi hade planerat!

Detta är nu ögonblicket när en del omtumlande saker kommer att hända: era många samhällen kommer att bli exponerade mot oss och era trossystem kommer att utmanas mycket allvarligt. Era uppfattningar om verkligheten kommer att svepas upp i en enorm paradigmförskjutning och ert medvetande förhöjt till Änglanivå. Er teknologiska bas kommer att skjuta upp till en nivå som kommer att förefalla som magi, och era liv kommer under en tid ta sig en drömliknande ton. Fullt medvetande liknar i själva verket ganska mycket en lysande dröm som ni har möjlighet att ändra som ni vill och där mirakel förblandas med magi. Ett sådant rike har varit hem för oss under millioner av år, och det är med förtjusning som vi delar detta magnifika sätt att leva med er, och samtidigt sprida det Gudomliga Ljuset till denna sektor av Vintergatan.

Idag har vi fortsatt vår diskussion om vad som händer runt omkring er och vi har framfört vart händelserna leder er. Vi väntar med glädje på det ögonblicket när vi kan anlända till era hemvister och bli en del av den stora förändringen som kommer att återföra det Gudomliga Ljuset till vad som temporärt hade försjunkit i mörker. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge