Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 1, 2010

June 1, 2010

3 Manik, 10 Pax, 5 Caban

Salamat Balik! Vi återkommer denna dag för att prata med er om ett antal händelser som är nära förestående. Under ett antal år har ni varje dag väntat på att välståndsfonderna till slut skall anlända vid er dörr. Och, varje dag har ni blivit besvikna när detta inte hände. Våra allierade har arbetat hårt för att få detta att manifestera för er, och när som vi ser denna situation, ser vi tre dominerade hindrande faktorer: Först, institutionerna som kontrollerar och hjärtlöst manipulerar er värld arbetade för fullt, så är inte längre fallet: Sfärerna av ekonomi, politik, och myndigheter är i oreda! För det andra, era olika militära och interna upprätthållande institutioner hade inte bestämt sig andående den bästa inriktningen för er värld. Dessa organisationer har sedan dess fattat sina beslut och stöder nu helhjärtat förändringar. För det tredje, den underliggande attityden bland världens folk var i stort sett likgiltiga inför drastiska förändringar av deras verklighet, och detta har nu också förändrats: nivån av ilska när det gäller tillståndet runt om i världen och önskan om en ny inriktning har nu nått kritisk massa.

Dessa kritiska kollektiva beslut, tillsammans med den stora längtan bland världens folk, är till slut i fas med den stora transformeringen omhuldad av våra Jordliga allierade, och Himlen här därför accepterat våra krav på en djupare involvering i era affärer. Upp till nu har vi enbart lirkat med de mörka kabalisterna och har inte fullt och fast övertygat dem om det brådskande behovet att de omedelbart ger sig. De utnyttjade vår indirekta position och ökade katastrofen som växer i Mexikanska Bukten och indikerade till sina undersåtar att det skulle preparera för ett fullt domedags scenario. Vi observerade detta med fasa och är mycket lättade av de nya förordnandena från Himlen. Vår uppgift är att använda oss av vår personal och våra skepp på ett sådant sätt så att vi tvingar fram ett slut på dessa avskyvärda aktiviteter. Med detta som målsättning har vi haft allvarliga samtal med Jordens Spirituella Hierarki för att få ett klartecken för våra olika strategier. Dessa är konstruerade så att de driver mörkret ur vägen och ser till att våra Jordliga allierade snabbt lyfts på plats. I enlighet med detta har vi bett alla grupper, som väntar i periferin för att bli övergångsregeringar runt om i världen, att det ger sig till känna.

I detta hänseende har vi försett dessa kritiska personer med en serie av föreläsningar, följt av ett öppet forum med frågor och svår angående vårt uppdrag att införa fullt medvetande tillbaka till denna verklighet. Under våra senaste samtal med Jordens Spirituella Hierarki gjordes det kristallklart att den nuvarande nivån av aktiviteter som förändrar Jorden, såsom jordbävningar och vulkanutbrott kommer att fortsätta att stigande i omfattning under de kommande månaderna. Vi är nu bundna till en tidsram, vilket föranleder oss att se till att de behövande förändringarna i er värld händer nu och inte senare. Vi har lagt märke till de enorma uppsvällningarna av magma runt om på er planet. De tektoniska plattorna är också i aktion i ökande utsträckning, och det förfaller att det vi var tillsagda skulle hända nu händer i högsta grad. Som en konsekvens av detta har vi många allvarliga möten med dem som skall leda de militära och civila myndigheterna i övergångsregeringarna. I korthet så har vi initierat en plan, vilken är ämnad att avlägsna de mörka kabalisterna från deras nuvarande maktposition.

Samtidigt skall vi se till att välståndsprogrammen, vilket är den slutliga länken till transformeringen, levereras till mottagarna. Ändamålet med denna förändring är att byta ut er nuvarande illegal regim med korrekt etablerade juridiska regeringar. Utan Avslöjande så är vårt uppdrag svårare att genomföra framgångsrikt. Trots detta måste dessa gudomligt ordinerade aktiviteter äga rum på ett riktigt och överenskommet sätt, och med det mål så utför våra diplomatiska och förbindelse divisioner våra planer i enlighet med det överenskomna legitima formatet. Vi är fullt sysselsatta med att se till att de gamla regimerna avgår vid den tid som är gemensamt överenskommet. För närvarande så är allt väl. Mörkret förstår vad vi behöver och följer motvilligt efter. För vår del så observerar vi aktiviteterna hos varje grupp av mörka undersåtar då vi helt fullt förväntar oss något slags otyg. Komponenter i era hemliga regeringar, bakom en del av era större regeringar, har helt klart satt hinder i vägen för oss och vi har svarat genom att begränsa effekterna av dessa smutsiga handlingar.

Moder Jord vill att ni vet att den nuvarande hastigheten av jordiska förändringar kommer att accelerera, vilket gör katastrofen i Gulfen till ett än större hot. Situationen är ett incitament för alla att göra så mycket de kan för att avsätta mörkret från makten. Det är inte längre ett alternativ för dessa oböjliga typer att fortsätta med sitt styre, och det är hög tid att de får sin förtjänade efterrätt. Era globala samhällen behöver grundläggande ekonomiska reformer uppbackade av folk orienterade regeringar. Vår direkta intervention är också nödvändig då dessa regimer behöver en hel del pålitlig översikt. Er värld, under alltför lång tid, har sett till de mörka, falska och kontrolleranden sätten, tillhörande undersåtarna till Anunnaki folket, för vägledning, vilket är varför en grad av inledande handledande är indikerat. Vad som också behövs är en nära interaktion av var och en av er med era respektive regeringar. En grundsten av galaktisk samhälle är en regering som är i full respons mot en medveten, informerad och engagerad allmänhet. De gamla sätten skall bli transformerade utav en stor och orädd befolkning. Ni behöver se er själva som ägare av era lokala och nationella myndigheter. De som sätts till makten, även under de mest gynnsamma omständigheter, kan fela och kräva folkets översyn. Vi är här för att vara era handledare; för att transformera ert medvetande; och återkoppla er helt med det Gudomliga. När detta händer kommer ni att ta på era nya och inspirerande ansvarsområden. Det betyder att ni kliver ur er nuvarande ”låda”, och på så sätt får ni tillgång till en mer lyhörd och kunnig sida av er själva, och vi kommer att uppmuntra er hela vägen. Högre medvetande för naturligtvis med sig mer vishet, mer förbindelser med det Gudomliga, och mer heligt ansvar, vilket bygger upp till när ni verkligen uppnår fullt medvetande.

Vår uppgift är klart definierad. Vad ni har gjort av er själva är inte längre tillräckligt, och det är därför som Himlen startade hennes program för att förflytta er upp till fullt medvetande. Detta satte allt i er miljö i farozonen då denna verklighet inte längre är hållbar. Kedjan av liv som försörjer er är allvarligt skadad och kan inte bli reparerad. Detta driver er till nästa nivå, och i själva verket så är det bara högre teknologier skötta av Varelser med högre medvetande som kan återställa livskraften till er verklighet. Denna nya transformerade verklighet kommer att bli hem för fullt medvetna Varelser; och dessa Varelser kommer naturligtvis att bli ni. De kommer att behöva handledare bara i början; sedan kan deras egen klokhet driva dem mot deras gudomliga öde. Detta öde inkluderar formerandet av en ny stjärnnation och att bli en väsentlig del av den Galaktiska Federationen av Ljus.

Er värld kommer att se hur detta händer nu! Vi för oss framåt med våra olika bitar av puzzlet och är redo att se till att det händer. Mörkret ser sin fiende närma sig och vet att tiden har kommit! Deras håll på makten kommer att överföras till våra Jordliga allierade, och de första frågorna på deras agenda är den nya ekonomiska och finansiella verkligheten och ett uppklarande av katastrofen som nu byggs upp i Gulfen. Detta leder till ett slut på hemlighållandet av UFO, vilket tillåter oss att träda in på ett mer officiellt sätt. Centralt till detta är det öppna erkännandet av kompanjonskapet mellan de Jordliga allierade, folket på Jorden, och laget för första kontakt. Detta kompanjonskap skall rena er planet, sätta er på vägen mot fullt medvetande, och tillåta er att bli accepterade medborgare inom Vintergatan.

Idag uppdaterade vi er om vad som händer i er värld. Er verklighet är mer än redo att bli transformerad av Himlen, av er, och av oss, och allt inom en mycket kort tidsperiod. Vi ser framemot den stora återföreningen och att hjälpa er fullborda er transformation till fullt medvetna Varelser. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge