Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 24, 2009

November 24, 2009

9 Etznab, 1 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er! Just nu görs många kritiska beslut. En hel del omvärderingar och frågar ställs idag av denna mörka kabal. De inser kollektivt hur beslutsamma våra Jordliga allierade är att utföra de sista delarna av deras övergripande agenda, och resultatet av en myriad av nyliga möten har tagit kuraget ur kabalens tro på sin egen ofelbarhet. Äntligen förstår dessa skurkar att deras fall från makten är oundviklig. Vad som nu händer runt hela er värld är att den stora väntan kommer mot sitt slut. Denna massiva korrosion av mörkrets strategier betyder att, för dem, slutet är nära. Vad som återstår är det formella utbytet av makten, tillsammans med en serie av mycket speciella uttalanden vilka kommer att chocka majoriteten på denna planet. Dessa uttalanden bär fram budskapet om en mer välmående värld och preparerar för första kontakt. Er planet har ett trängande behov av dessa monumentala förändringar. Ny teknologi och frigivning av en del otroliga sanningar är början på något stort!

I vårt senaste meddelande berörde vi en del av vad detta innefattar. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa ting kan, som vanligt, ta lite längre än förväntat. När allt kommer omkring, vad som utförs här är transformationen av 13 årtusenden med en verklighet av korruption och begränsning, vilket har hållit mänskligheten fången inom en förordnad uppsättning av trossystem som dikterar hur ni ser verkligheten. Allt detta är redo att förändras när ni väl påbörjar transformationen till er nya realitet och det kommer att kräva en helt ny konceptuell struktur och fundamentala trossystem. I det förgångna, när som er teknologi förbättrades, adopterade ni gradvis små förändringar i fundamentala trossystem, men vad som snart kommer att hända kommer att förmå er att definiera om er filosofiska bas. Denna process, som ni kan tänka er, kommer att bli svår för en del och lätt för andra. Målsättningen med era övergångsregeringar är att se till att ni tar er igenom detta och att garantera distribution av universellt överflöd. Detta överflöd kan påbörja processen att frigöra er från denna världs nominella begränsningar; det finns dock ett skyndsamt behov av att gå djupare, att söka det andliga, och att bejaka faktumet att er medvetande nivå höjs.

Transformationen vi talar om händer på många sätt. För det första, ni är på väg att bli mer intuitiva. Detta är därför att de andliga världarna har varje årtionde justerat er RNA/DNA något uppåt. Detta gör att ni kan känna mer av det Andliga och att känna er mer hemma med vad Himmeln gör för att ni skall vara mer medvetna. Dessutom, stora förändringar händer på Moder Jord. Er vetenskap kan bara identifiera en bråkdel av förändringarna till hennes geologi, elektromagnetism, och gravitation. Dessa myriader av jordliga förändringar speglar era egna, och är därför avsiktliga. Under det sista årtiondet har förändring blivit exponentiell varje år, och denna acceleration kommer att tippa planeten och mänskligheten in i en ny nivå av medvetande. Denna nya nivå förbereder er för vår ankomst och er återgång till fullt medvetande. I korthet, en ny realitet är något mycket speciellt, och arbetet som krävs för att den skall manifestera görs nu med en mycket högre hastighet. Vår del är att låta Himmeln hålla kontrollen och att göra vår entré i er värld när så är lämpligt.

Första kontakt, som vi länge har betonat, är del av detta hopp i medvetande. Vi lever i en drömliknande värld som tillåter Himmeln och det fysiska att lätt förena sig. Vår roll är att vara handledare för denna förening och att använda Himmelns vishet för att sprida glädje, Kärlek, och Ljus till hela Skapelsen. Vi kommer för att se er växa och för att se till att er återkomst till fullt medvetande inträffar som planerat. Anunnaki folket sågs alltid som enbart ett temporärt intrång i er verklighet. När ni väl hade lärt er den lektionen som de hade att ge var deras uppgift att avlägsna sig och tillåta en snabb återgång till ert naturliga medvetande nivå. Denna resa genom mörkret var ämnad att göra er till en unikt och viktigt tillägg till denna galax, kapabla att träna de enorma invånarantalen från den före detta Ankara Alliansen (mörk) att bli fullt medvetna och äkta barn av Ljuset. Dessa många olika stjärnnationer och före detta stjärnimperier ser med förtjust förväntning framemot denna utgång. Ni skall bli lärare, mentorer, och guider till dessa många vidspridda befolkningar.

Er framtida roll är bara en av de många anledningarna till att vi är här. Att välkomna en ny stjärnnation in i gemenskapen är en mycket komplex uppgift och en som vi mycket uppskattar. Många bland er arbetar med oss, men förstår trots detta inte den stora planen som dagligen utvecklar sig på er värld och över hela galaxen. Vi har länge observerat och anpassat oss till traditioner i dessa världar som är motsatta till vad vi vet och vad Himmeln förtäljer oss. Vår uppgift är att använda vad som nu händer här och i galaxen för att ”låsa in” en ny fredlig superrealitet. Denna galax är en av tusen som har ömsesidigt attraherats till varandra, och denna uppsättning tillåter var och en av oss att växa och att assistera varandra att kreativt lösa vilka som helst hinder som kommer i vägen. Detta har vi sysselsatt oss med. Ni har inom er stora förmågor som kan tillåta er att hjälpa till med att lösa en del stora utmaningar som den Galaktiska Federationen konfronteras med i framtiden.

Vägen mot högre medvetande är ofta full med många underliga dilemman och oförväntade svårigheter. Ett exempel på detta är den nuvarande förseningen på er värld orsakat av de Jordliga allierades stora försiktighet och kabalens fruktan för sitt annalkande öde. Denna fas har nu nästan kommit till sitt slut. Många faktorer inbäddade i er världs politiska och ekonomiska kris drar ett häng rep runt kabalens agenda, vilket starkt påverkar deras målsättning och gör att deras undergång är oundviklig. Våra Jordliga allierade är fullt beslutna att besegra kabalen och ställa dem inför rätta, och de inser fullt hur dessa faktorer samverkar för att hjälpa dem. Således kommer dagen för fröjd och jubel allt närmare med var dag. Tålamod och själsstyrka är stora dygder vid denna tid, medan ni helt klart vet att er seger är mycket nära. Var redo och ha en plan för att stödja vad som är på väg att hända.

Första kontakt håller på att bli en process som involverar myndigheter, privata organisationer och privata medborgare. Dessa olika grupper har använts av oss för att skapa olika scenarios som kan fungera som möjliga back up planer till vad våra Jordliga allierade gör. Denna väv av många intressen tjänar syftet att försäkra Himmeln att denna gudomliga akt för första kontakt genomförs såsom önskat. Ni är inte ensamma!. En enorma flotta omger er planet och skrider in i ert solsystem. Vi har baser på många närliggande planeter och inne i Moder Jord, och detta leder till ämnet om våra fantastiska allierade, Agartherna. De har försett oss med tillgång till deras kristall städer för att husera vår personal och tillåtit oss att bygga en huvudbas näst intill deras huvudstad, Shamballah. Agarthas personal på ytan har hjälp oss att bättre förstå ert globala samhälle och att planera vad som först skall göras i en värld efter kontakt.

Stora drama utspelar sig bakom scenen på er värld! Att ändra er globala realitet via fredliga medel är en mycket fängslande operation. Vi har sett hur en regering efter en annan har blivit överväldigad av denna utmaning. Samma sak har hänt med många individer involverade i denna process. Vårt främsta intresse är att för er planet och hennes folk att bli frisläppta från det stora mörkret som skapades för 13 tusen år sedan av Anunnaki folket och deras undersåtar. Denna situation kommer att komma till ett slut tack vare våra Jordliga Allierade och första kontakt. Kom ihåg första kontakt förändrar allt. Dessutom, tjänar det som sista utväg om andra sätt inte lyckas med att införa er frigörelse. Kabalen vet detta, och respekterar oss av den anledningen. Vårt främsta mål är för våra Jordliga allierade att fördela överflödet och manifestera ett antal övergångsregeringar.

I dag, fortsatte vi vår diskussion och betonade att er seger är nära. Mörkret är fullt medvetet om detta med försöker desperat att komma upp med nya planer för att förhindra det oundvikliga. Vi är redo, när Himmeln så signalerar, att landa vid era stränder. Framför allt annat, var tålmodiga, fokuserade och redo att agera när det är så rekommenderat. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge