Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 1, 2009

December 1, 2009

3 Chicchan, 8 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Många kroppsliga förändringar initierade av er transformation till fullt medvetande skapar nya punkter av smärta och obekvämlighet i er fysiska kroppar. Det nya diafragma chakrat frambringar för tillfället gamla minnen från ungdom och barndom. Detta är förvaringsplatsen för fysiska känslor av antingen glädje eller smärta. När dessa känslor frigörs tar er hjärna emot snabba bilder av situationerna associerade med känslorna som frigörs. Dessa utsläpp aktiverar gömda minnen som också hålls i ert hjärta, lungor, lever, njurar, mjälte, de kan alla åstadkomma oreda i era system, och få länge sovande gamla blessyrer att vakna till liv igen. Dessa frisläppningar kan åstadkomma stor glädje, och många av er har dessa positiva och negativa ögonblick vid underliga tillfällen under hela dagen. Det är underbart att se att detta händer med er och det är ytterligare ett tecken på transformationen som påverkar er verklighet. Det utgör ett förebud om vad som komma skall!

Moder Jord förändras i en takt som ni tycker bättre om. Hon önskar innerligt att breda ut hennes inre energier på hennes yta. Med andra ord, hon menar att förena hennes värld på ytan i linje med den inre. När hon så gör uppgraderar Moder Jord hennes dualitet på ytan till en enhet som är helt i enlighet med det oändliga. Denna operation är i enlighet med en större sådan som förändrar ert solsystem och förbereder henne att förena sig med oss. Denna process lyfter er värld upp och ur de mörkas kontroll och in i en värld där det hela och synbara Ljuset från Skaparen skiner skarpt och outplånligt inom alla. Osäkerheterna inom den mörka dualistiska världen kommer att utplånas, och förändra sätten på vilka ni tänker och känner. Ni återupprättas sedan till ett felfritt och vibrerande utbyte med Himmeln och med varandra. Galaktiska samhällen lever för och inom denna oklanderliga väv av Ljus, vilket framför en kunskap som för tillfället är bortom er förståelse. Ni kan trots allt uppnå en glimt av detta tillstånd när ni mediterar, eller också vid ett tillfälle av djup tystnad och behag. Detta tillstånd av gudomlig vishet kommer att bli mer tillgängligt till er på en daglig basis.

Detta gradvisa återinförande är för att återföra er till er naturliga situation som ni åtnjöt för över 13 årtusenden sedan. När ni börjar komma ihåg denna tid, förväntar vi oss en stor ökning av frågor ni har för oss vid våra nattliga möten med er. På natten arbetar vi med att demontera det helt ologiska sättet på vilket ni var ned graderade till ert nuvarande försvagade situation i fysisk existens. Vi behöver här gå tillbaka i era spår och avslöja avlägsen historia. Moder Jord visste, i urminnes tider, om denna kommande mörka tid och väntade tålmodigt för denna prövande odyssé att utveckla sig. Hon vill nu att ni förstår de speciella sambanden mellan er nuvarande obehagliga situation och dessa speciella händelser tillbaka vid sluttiden på Atlantis. En speciell komponent var dessutom i spel då vilket var att begränsa kraftigt vad Atlanterna kunde uppnå innan deras fall. Denna komponent var avkomman som var fokuserade på en full återgång till Ljuset, och de blev del av det ursprungliga riket som nu kallas Agarta. Denna inre värld på Jorden var bevarad alltsedan den tiden då Moder Jord först koloniserades.

Ni har en historia som är unik. De första kapitlen beskriver en värld som är mycket annorlunda från er nuvarande. Den befolkades av fullt medvetna Varelser. De var ganska eteriska och att drömma om denna tid är att förflytta sig till ett land som många av era ursprungliga folk kallar för ”dröm-tid”. Denna period pågick under flera hundra tusen år. Det är den så kallade Eden som nämns i många heliga verk. Denna värld shanghajades av Atlanterna för ungefär 15000 år sedan och experiment började som var fördömda av Lemurianerna och andra ”dotter” land. Dessa protester stoppade inte de mörka och Atlanterna. Himmeln övervakade och tillät bara de första etapperna av denna hemska plan att utvecklas. Sedan, som genom ett mirakel, stoppades dessa olika aktiviteter. Inte desto mindre så existerade vid denna tid två separata världar: en värld på ytan som dominerades av dualitet och kontrollerades av Anunnaki, och en inre värld som bibehöll Ljuset och Kärleken av det tidiga Lemuriska Emperiet.

Sedan dess, har er historia varit full av gyllene tider avbrytna av stor destruktion. Civilisationer utplånades genom eld, översvämningar, och blixtar av upprörda Anunnaki. Falsk skapelse historier hittades på av dessa mystiska härskare från skyn för att förklara för en förvirrad mänsklighet att dessa underliga icke-världsliga tyranner egentligen var en god och underbar ras som var värdig mänsklighetens avgudande och okritiska lojalitet. Detta förhållande underhölls av Anunnaki folket och Himlen lade sig i saken enbart när det var nödvändigt. Hennes målsättning var att förbereda er för en framtida återförening med Agarta. Ni anskaffade mycket vishet under dessa 13 årtusenden och fick en mycket speciell gåva som ni skulle behöva för att utveckla Skapelsen. Nu kommer tiden för att transformera denna mörka dualitet och återföra er till er riktiga självuppfattning. Med detta i sikte har Himlen satt ihop en första kontakt mission och fört samman en grupp på planeten att utföra denna mycket brådskande uppgift!

Första kontakt är kulmineringen av denna långa och arbetsamma operation. Vår ankomst här sammanföll med ett antal saker som Himlen gjorde för att kompensera för de usla mål Anunnaki folket hade satt. En mer direkt typ av första kontakt mission var vår ursprungliga operationsplan. Men kommandet av Ankara Freden under mitten på 1990-talet förändrade de globala omständigheterna. Denna omskakning leddes oss till att kontakta de som nu har blivit våra Jordliga allierade och att utföra en mycket expanderad första kontakt. Vi skulle använda oss av dessa upplysta individer som förelöpare till första kontakt, och under det senaste decenniet har dessa planer fallit på plats, resulterande i ett scenario som vi är nära att slutföra. Vår avsikt är att ha olika byte av regeringar, följt av en serie av officiella sändningar som erkänner vår godhjärtade existens. Detta kommer att tillåta oss att introducera oss själva till er.

Vår omedelbara angelägenhet är att föra katastrofen som för nuvarande utvecklar sig runt er till ett snabbt och framgångsrikt stopp. Varje dag observerar vi det enorma förräderiet av de mörka tjänarna! Er värld kan inte längre existera med dessa lagbrytare i spetsen; en ny och mer rättvis väg är nu väsentligt. Denna sista mörka utpost, er värld, som kabalen lade ut vid slutet av Andra Världskriget tjänade dem väl. Det är dags att avvika från klippkanten, införa er välfärd, och lära att arbeta internationellt med varandra. Detta är en introduktion till vad vi kommer med. Moder Jord och detta planettera system behövs transformera. Stämpeln av tidigare fientligheter är inte längre lämplig. Den kommande perioden är menat för fred, och för en hel skara av underbara avslöjanden, vilka är ett förspel till fullt medvetande.

Detta är inte en tid för kalamiteter. Det är en tid för att ge en framgångsrik infusion av Ljus in i er värld för att fostra stora förändringar. Denna förändring skall bli av positiv natur, och kommer att justera er konstruktion mot godhjärtade inflytanden. En värld som var kalibrerad att reagera mestadels mot mörka impulser var länge sättet på vilket er värld var manipulerad av Anunnaki folket, och mer närliggande, av deras undersåtar, den sista mörka kabalen. Dessa grupper minskar nu och är redo att överlåta tyglarna till er och andra Ljusarbetare som våra Jordliga allierade. Vi står fast bakom allt detta. Vi måste dock hålla oss till en gudomlig tidtabell som är uppsatt av Skaparen och högtidligen administrerad av Himlen. Denna tidtabell ligger bakom de kraftfulla dekreten från Lord Surea och tagna som Sanning av det Gudomliga! Det är således nu tiden för handlande och för manifestering av an ny välmående verklighet!

I dag kommer vi som glädjefulla frambärare av en ny verklighet. Vi talar i Himlens namn och befaller att en ny verklighet skall uttalas på er värld! Vi övervakar och inväntar signalerna som annonserar starten på många underbara ting! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens stora plan utvecklar sig framför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge