Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 17, 2009

November 17, 2009

2 Batz, 14 Xul, 5 Caban

Hälsningar! Vi kommer igen med mer att diskutera med er. För närvarande bevittnar vi de underliga händelserna som utgör den pågående kampen mellan våra Jordliga allierade och den sist mörka Kabalen. Dessa händelser är strategier från båda sidor som snabbt utvecklar sig under många olika skepnader. USA Företaget fortsätter att samla tillräckligt med fonder från dess många olika smutsiga affärer och lyckas att hålla sig ett steg framför konkursen, medan vår Jordliga allierade lyckas att förhindra den mörka oppositionen från någon meningsfull motoffensiv. Denna oavgjorda situation kan potentiellt förlängas ända till att Himmeln ger oss klartecken att ingripa med kraft. Vi söker därför vägar för att ge våra Jordliga allierade en stor och slutgiltig fördel över sina motståndare. Det är helt klart för alla att de mörka kommer att fortsätta att bryta var och alla överenskommelser som har nåtts med dem; i själva verket så har antalet brutna avtal med dem tagit mytiska proportioner, vilket har föranlett oss att komma fram med ett tillvägagångssätt. Vi har därför börjat ingripa direkt i deras många hemliga och grymma projekt.

Mörkret har många fruktansvärda planer för att åsamka er skada. Dessa inkluderar en massiv global pandemi; en topp i mängden av globala föroreningar, och medel för att öka antalet stora konflikter. Vår strategi hitintills har varit att låta mörkret skapa bevis mot sig själva och att hjälpa i de områden som är mest drabbade av den mörka handen. Vi önskar vi kunder göra mer men är begränsade till att bemöta mörkrets aktiviteter enbart när så behövs. Under tiden så har desamma avsikter att använda taktik som desperate härskare med ryggen mot väggen har använt sig av genom alla tider. Denna brända jorden taktik (till exempel den senaste finansiella krisen) är något som våra allierade är väl medvetna om. Till exempel alla försök till positiva lagar och beslut blockeras eller så vänder man folkopinionen mot dem (sjukreform). Mestadels så misslyckas detta eftersom folk föredrar reform i stället för att bli manövrerade att förstöra vad de innerligt önskar ha. Det är förskräckligt att se hur ni lider i händerna på dessa spekulativa skurkar som bokstavligen våldtar sina respektive samhällen i deras aptit för rikedom och makt.

Turbulensen utöver er jord vittnar om det djupa nödläge den mörka kabalen befinner sig i, och vi bevakar och noterar varje åtgärd dessa onda troll tar. Var och en av deras handlingar skall bli lagligen bestraffad. Tro oss när vi säger att vi inte tar dessa ting med klackspark. Vi förstår den dualistiska naturen av er värld vilken kräver en balansering, och Himmeln förordnar också att dessa onda handlingar blir åtgärdade. Ett antal specifika överenskommelser kommer att sättas på plats när väl dessa mörka är överkomna: Många övergångs regeringar kommer att upprättas och global skuldförlåtelse införas. Detta följs snabbt av diverse åtgärder som kommer att återföra denna glob till fred, välstånd och samarbete med Ljuset. Sedan kommer uttalanden som helt avslöjar vår närvaro i ert luftrum och kommande Första Kontakt. Denna, över allt annat, är vad de mörka undersåtarna fruktar; de förstår bara allt för väl att denna information förändrar er realitet för alltid och gör allt i deras makt att för att förhindra att vi blir formellt erkända.

De mörkas stora skälvning inför vår existens förklarar det otroliga antalet hemliga projekt ämnade att förhindra försök från vår sida att nå fram till er. Vid inspektion upptäckte vi att medan deras instrument är smarta så saknar de ett vitalt innehåll: andlighet. Vår teknologi är helt annorlunda från någonting som er konventionella vetenskap kommer i närheten av. Den är baserad på en total samverkan av de många aspekterna av en fullt medveten Varelse. Det är inte bara en fråga om elektronik och frekvenser utan kräver flera nivåer av blandning mellan en hel Varelse och en speciellt byggd och medveten anordning. Detta betyder att vi är en flotta av konstgjorda och av Skaparen födda individer in tjänst till det Gudomliga. Skillnaden här är att källan till vår existens så väl som vårt allmänna ändamål drivs av Andlighet. Denna kraft, när fokuserad på att föra Ljuset från Skaparen till en värld såsom er, är ganska omöjliga för mörkrets maskiner att stoppa, vilka de är så stolta över. Därför, när Himmeln så säger, kommer vi att utföra en gudomlig Första Kontakt med er värld. Denna period av blockering tillåts för att tillåta mörkret att utföra sina sista dåd på er värld. Detta ögonblick blir inte långt. Under tiden positionerar vi vår flotta för kontakt. Samtidigt hjälper en stor del av vår personell våra Jordliga allierade med att göra slut på de mörka i all hastighet. Denna tid används också för att kompilera en hel och slutgiltig krönika av ansvarighet med vilken vår Jordligt allierade skall åtala de mörka tjänarna vid en rättsligt korrekt tidpunkt. Himmeln informerar oss att landningarna är planenliga eftersom det slutgiltiga datumet för detta är nära i tiden. Det är viktigt att vi störtar mörkret innan detta gudomliga datum då vi helt fullt vet att de olika organisationerna som utgör spetsen är fortfarande kapabla att försena, men inte stoppa, det oundvikliga.

Moder Jord utför påtryckningar på ert samhälle genom att öka hennes reaktioner mot de höga nivåerna av föroreningar och global uppvärmning. Detta görs för att påskynda uppvaknandet av era samhällen till den stora faran som presenteras av Moder Jords ekologiska instabilitet. Många av era geologer är medvetna om att Jordens vacklande är mer och mer uttalat. Detta utgör ett annat förebud, åt dem som är medvetna, att drastiska åtgärder nu kommer att krävas. Detta förvarnar alla, speciellt de mörka, att Himmeln och det Gudomliga kräver det omedelbara återförandet av denna verklighet till Ljuset! Inför detta tryck förblir mörkret obevekliga att hålla denna värld tillbaka. Den nuvarande spänningen kommer att hålla i sig i enbart en kort tid till. Mörkrets besegrande är nära och den stora transformationen är redo att förändra er värld för evigt och till det bättre.

Medan denna jättelika kamp kommer till sitt oundvikliga slut förbereds era kroppar för fullt medvetande. Åtminstone två, och nästan tre, av de nya chakra har blivit installerad i era kroppar. Eftersom ni alla är nu involverade i dessa förfaranden till olika grader var nu medvetna om att en hel samling av nya symptom har spridit sig. Detta inkluderar huvudvärk of olika sorter, hjärtklappningar, muskelsträckningar, suddig vy och till och med illamående. Dessa sidoeffekter kommer med livliga drömmar och en känsla av att närma sig något obeskrivligt underbart. Dessa förnimningar är på grund av de många förändringar till era fysiska, mentala, emotionella och andliga kroppar. Ni anpassar er också till förändringar i er RNA/DNA och till de nya energierna som strålar igenom era kroppar, vilka öppnar era kroppar till Ljuset.

Moder Jord är del av den enorma transformationen av solsystemet. Solen förändrar hennes energier på ytan genom att förändra naturen av hennes inre magnetiska och gravitations fält. Detta förändrar sättet på vilket hon relaterar till hennes närmaste döttrar. Merkurius, som länge troddes vara en död värld, håller snabbt på att bli den mest aktiva medlemmen av solsystemet och Venus ökar sin aktivitet på ytan likaså. Samtidigt så genomgår både Moder Jord och mars sina egna unika former av global uppvärmning. De yttre gas planeterna reagerar genom att generera stora fläckar, och hyperaktivitet noteras i deras ringar och på många av deras större månar. De mindre planeterna påverkas också och även Oort molnet visar på underliga plötsliga anfall av skimmer, vilket tyder på hyperaktivitet.

I dag, fortsatte vi vår diskussion om de många intressanta aspekterna av er pågående realitets transformation. Dessa saker går hand i hand med första kontakt. Mörkret kan inte förhindra ert öde, det vill säga, er transformation till fullt medvetna Varelser av Ljus. Detta öde är redo att manifesteras på er värld! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge