Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 24, 2010

August 24, 2010

10 Batz, 9 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Moder Jord är just nu mitt i djupgående förändringar av hennes yta. Den nuvarande topologin är baserad på en serie av större och mindre kontinentalplattor vilka flyter på het magma som är hundra tals mil breda och har plastliknande uppförande, och vilka är i ett konstant tillstånd av flux. Stora strömmar av energier flyter från den gravitationsneutrala zonen till ett område många mil nedanför dessa flytande kontinentalplattor. Var och en av er bor på landmassor som vilar på en eller annan av dessa plattor. Dessa kontinentalplattor är för närvarande inne i en process för att läggas fast i ett visst läge, vilket har orsakat större jordbävningar och vanliga seismiska aktiviteter som era geologer inte än kan förklara. Detta är Moder Jords sätt att förbereda för hennes drastiska förändringar på ytan, men än så länge har dessa åtaganden uppgått till enbart 15%. Den återstående konfigureringen kommer att bli ganska så mycket mer turbulent i karaktär, och innan dess måste hon vänta på er evakuering från hennes yta. Detta kräver att vi först utför en massiv första kontakt med er och vi planerar att göra så efter att de nya regeringarna gör sina formella uttalanden.

Att upphöra med det globala UFO mörkandet är det central för att få dessa sändningar utförda. Ett nätverk av grupper som vi kallar den mörka kabalen har olagligt tagit över de flesta av världens regeringar, och det är djupt förankrade i att behålla mörkandet. Undanflykten började i själva verket redan långt innan Andra Världskriget. Så länge som vid mitten av 1880 talet och igen på 1920 talet försökte vi att initiera program för att göra oss själva allmänt kända och att informera nyckel regeringarna på er värld om vår välvilliga existens. Dessa två försök misslyckades. Allt vad dessa två försök uppnådde var att göra det militära medvetna om vår närvaro och genomsyra dem med en bestämdhet att skapa utrustning som ungefärligen motsvarade vår. Det gav också en öppning för de mörka och dess huvudsakliga sändebud, Anunnaki folket, vilka började föreslå till Jordens regeringar hur bäst anskaffa sig sådan teknologi. Resultatet blev en kampanj för att konfiskera eller stjäla lovande uppfinningar från prominenta forskare, som Tesla och Moray, samt att också underminera deras arbete. Guidade utav Anunnaki folket så började många regeringar ett hemlig sökande efter dessa enheter.

Det första stället de letade på var naturligtvis laboratorierna hos dessa kända uppfinnare, och många idéer blev beslagtagna och stulna under de nästa årtiondena. Vid starten av Andra Världskriget, så hade många nationer basen för att börja bygga olika prototyper, och Tyskland ledde vägen. Hon hade vetenskapsmän som öppet arbetade på forskning om rymdresande, nollpunkts energi enheter, och avancerade kommunikations teknologier. Vid en första blick så kunde man lätt tro att Tyskland hade en fördel över konkurrenterna, men inte långt bakom fanns de dubbla forsknings lagen från England och USA. Vid slutet av 1930 talet, så fanns det ett outtalat teknologikrig mellan dessa två grupper. Dessutom så ville den uppåt kommande företagsvärlden desperat använda denna teknologi för att uppnå dominans över världen. För att kontrollera denna tävlan om överläget så skapade mörkret rivaliteter mellan samtliga grupper för att se till att deras egna planer för att förslava Moder Jords barn skulle triumfera. Ljuset såg dessa bedrägerier och väntade för den rätta tiden att blanda sig i och sätta in en skiftnyckel i maskineriet.

Andra Världskriget gick såsom önskat för de mörka. Anunnaki folket och det mörka rymdherraväldet som de var associerade med gav alliansen bestående av England och USA segern. All den avancerade Tyska teknologin, antingen i prototyp form eller i produktion, beslagtogs. De huvudsakliga vetenskapsmännen som ledde dessa projekt togs till fånga och skickades till USA för att starta upp nya projekt. Målsättningen var att kombinera den tyska och amerikanska forskningen för att ta ett stort steg framåt med dessa projekt. På en annan front så hade Anunnaki folkets mörka associerade, Drakos, blivit oroade angående de teknologiska framstegen som gjordes av England och USA alliansen, speciellt de snabba framstegen inom atomforskningen. Detta utgjorde ett hot mot deras kontroll, så Drakos Väldet skickade in sina Zeta Reticulier (de Grå) kloner för att undersöka. Alla de kraschar av Reticuliska rymdskepps som följde alarmerade dem än mer. Dessa människor med begränsat medvetande gjorde ting som de inte skulle kunna göra! Ett Drako ingripande för att återupprätta kontrollen föreföll nära förestående.

Drakos, vilka ansåg ert solsystem som en del av deras välde, var oroliga att de Jordliga regeringarna hade börjat slinka ut ur Anunnaki kontrollen. Så, med intresse att bevara deras egen maktbas på Jorden sände Anunnaki sina diplomater för att försäkra Drakos att de hade situationen på Jorden under god kontroll och att en fullskalig invasion av Jorden var onödig. De var helt framgångsrika med detta. Under denna tid så introducerade vi oss till både de mörka Jordliga regeringarna och till öppet sinnade vetenskapsmän och politiska personer. De sist nämnda mötena blev våra första möten med vad som senare skulle bli våra Jordligt allierade, och vårt mål var att skapa basen för vad som skulle bli vårt uppdrag för första kontakt. Från vad vi presenterade till dem så började dessa kontaktpersoner och de olika Ljus orienterade hemliga organisationerna att se ett sätt att uppnå deras egna mål inom en avlägsen framtid. Då blev vi tvungna att dra oss tillbaka.

Under de många årtiondena som ledde upp till första kontakt så såg vi våra Jordliga allierade växa i styrka och förmåga. De mörka undersåtarna på planeten började under tiden att arbeta med Anunnaki folket och deras allierade. Denna relation producerade teknologi som Anunnaki och deras undersåtar behövde för att förslava mänskligheten. Således utspelades två vitt skilda initiativ på världen. Vi visste dock att mörkrets öde var att till slut förlora denna kamp med Ljuset. Himlen hade blivit tilldelade en tidtabell av det Gudomliga, och det var det som återigen förde in den Galaktiska Federationen i sammanhanget under tidigt 1990 tal. Vi var övertygade om väsentligheten av första kontakt och rollen som det skulle spela för att återföra er till fullt medvetande, och detta tänkande satte oss på samma åsiktslinje som Agarterna, så ett fullt samarbete med dem utvecklades.

Agarterna hade sedan länge observerat spelet som Anunnaki förde och deras försök med att få till en maktstruktur som sträckte sig runt hela planeten, tillsammans med deras undersåtar. För att behålla kontrollen så hade Anunnaki folket förminskat denna grupp under de tre Gyllene Åldrarna tidigt i er djupdykning in i begränsat medvetande. Dessa civilisationer gavs också vissa uppfinningar och kunskap så att de kunde behålla en del av banden till minnena av det forna Lemuria. Detta gjorde Anunnaki rasande och de slog till med stora utrotande bränder omkring 6-5000 BC, vilket gjorde att mänskligheten utav rädsla höll sig tätt fast till sina Anunnaki härskare, men också till det som fanns kvar av deras kollektiva minnen. Dessa fördes vidare genom muntliga traditioner från en generation till nästa. Helt klart så glödde Himlens antydningar starkt i varje klan, stam, stad, nation och välde!

Moderna tider har blivit vittne till enorma förändringar som leder er mot en massiv transformation av medvetande. Denna förskjutning från begränsat till fullt medvetande bygger på uppstigandet av en ny era av Ljus, vilket avsätter mörkret och tillåter den Galaktiska Federationen att på ett direkt sätt blanda sig i era affärer. Himlen har förordnat att denna transformation är oundviklig och planerad för detta ögonblick i er historia. Första kontakt med er behövs och det är vårt privilegium att hantera detaljerna. Vi har informerat era regeringar och deras mörka hanterare om detta faktum, och oberoende av hur detta exakt utspelar sig så är vi redo att utföra vårt uppdrag. Mörkrets övertagande av er värld har kommit till ett slut, och Ljuset är här för att ge er överflöd, Kärlek och Ljus!

Idag har vi fyllt in en del historiska detaljer för att ge er en bättre idé om hur Ljuset satte upp vad som nu är på väg att hända. Våra Jordliga allierade har arbetat med engagemang för att se till att denna värld av Ljus manifesteras. Vi har också lagt till vår röst, och detta kommer snart att inkludera vår teknologi, för att bereda vägen för världen som Himlen har utlyst! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge