Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 17, 2010

August 17, 2010

3 Kan, 2 Uo, 7 Ik

Selamat Jaram! Mycket har hänt sedan förra veckan! De mörka kabalisterna rusar runt och försöker att överleva och våra Jordliga allierade håller trycket på dem. För närvarande arbetar mörkret på en plan för att använda deras växande skulder som bas för att komma åt kapital som desperat behövs, och utan vilket de står inför en massiv konkurs som de aldrig kan komma tillbaka från. Med kunskap om detta så är våra allierade fokuserade på att förneka denna infusion av tillgångar till de mörka. Förutsättningar finns för att den mörka kabalens strategi att få ihop nya pengar kommer att misslyckas, och våra Jordliga allierade förväntar sig att denna situation kommer att sluta med de mörkas kapitulation. När detta inträffar har de mörka ingen annan utväg än att acceptera de villkor som har lagts ned av de Jordligt allierade. Det är då som triumfen som vi länge har diskuterat med er blir verklighet! Våra Jordliga allierade är då redo att formellt påbörja invigningen av en serie av övergångsregeringar, vilka skall sätta igång de olika processerna och programmen som vi har diskuterat med er.

Dessa förändringar i hur regeringar på er värld fungerar är nästa steg på er väg till fullt medvetande. Målet är att omforma regeringar så att de i själva verket speglar vad som ni, folket, verkligen vill, och som en konsekvens av detta behövs ett utbrett utbyte mellan regeringar och folket att påbörjas. Det är en sak att vara ansvarig och en helt annan att vara en sann representant för folkopinionen. Avsikten med det nya regeringsskicket är att ha många olika åsikter som skall komma samman och bli öppet uttalade. Denna nationella konversation behöver inte bli nedsmutsad av charmiga politiska manövrar; utan, objektivet här är att en hel rad av möjligheter blir helt och fullt diskuterade och att alla kommer överens om en rimlig handslingsplan. Ett sådant förslag kräver att folket blir medvetet, utbildat och redo att ingå i denna nationella dialog. Att skapa en sådan miljö är ett av de primära målen för dessa nya regeringar, vilket betyder att i den tidiga fasen så kommer regeringen att vara utan en funktionerande riksdag och att ha en illa sammansatt rättsväsende. Poängen är att omskapa dessa grenar så att de kan uppehålla Allmän Lag och hedra sina medborgare.

Ett annat huvudmål är att gå igenom allt som var infört av tidigare regeringar och snabbt arbeta för att korrigera vad som är ineffektivt och som bryter mot konstitutionen. Myndigheter måste helt klart ändra sina grundläggande principer och dessa övergångsregeringar kommer till makten med väl genomtänkta och många förändringspunkter. Detta involverar mer än att föra in välstånd och sunt förnuft till detta rike: det handlar om att tillåta att ett nytt medvetande uppstår och blir fullt antaget. Moder Jord har stått ut med mänskligheten och dessa mörka mästare under 13 tusen år, och det är nu dags att avancera till en uppfattning som för in Ljusets makt till fullo. Ni har sedan urminnes tider blivit marinerade i en häxas blandning av lögner, insinuationer, och manipulationer, vilket har fört ert samhälle till randen av undergång. Dessa tokigheter behöver bytas ut mot något helt annorlunda. Detta något måste vara rättfärdigt, vittgående, inspirerande och snabbt manifesterat av myndigheter och framförallt av var och en av er. Detta något har noggrant planlagts av våra Jordliga allierade och utav oss, och det är kapabelt att lägga grunden för första kontakt.

Vad vi pratar om är ett medvetet förhållande mellan mänskligheten och Moder Jord (Gaia). Gaia har länge accepterat ert begränsade tillstånd och försett er med en omgivning för era många olika lektioner och lärdomar för er spirituella tillväxt. Hon har utstått oändliga krig, och andra ytterligheter som har karakteriserat ert samhälle genom tiderna. Tiden kommer nu för att återgå till en annan nivå, bort från utnyttjandet av antingen utomjordiska härskare, såsom Anunnaki folket, eller utav deras jordliga undersåtar eller kabaler. Nästa steg är för er att ta ansvar för era handlingar. Ert nya regeringsskick behöver innefatta denna tillväxt i allmänt ansvar och de Jordligt allierade har sin agenda med detta i åtanke. En hel del djupgående förändringar kommer att äga rum, vilka kräver ert stöd och fulla deltagande. Reformer kommer att sättas på plats som har detta som mål. En serie av avslöjanden kommer också att uttalas. Vi kommer att ta del i denna operation efter en kort period, och då kan vi tillsammans förbereda för första kontakt.

När väl de mörka inte längre är styrande så kommer en hel uppsättning av ämnen att annonseras utav de nya regeringarna. Det blir ert första tillfälle att komma samman och interagera med ert nya regeringskick. Ett stort välstånd skall rullas ut. Enorma skuldförlåtelser kommer att äga rum, och många andra handlingar startar upp som frigör er ekonomiska potential. Detta ökar era möjligheter för att ge mer uppmärksamhet åt myndigheter och för att där skapa ett nytt förhållande. De pågående avslöjandena kommer att inkludera uttalanden om vår välvilliga närvaro och det faktum att vi har hjälpt till. Då många ny enastående och förtryckta teknologier görs allmänt kända så behöver ni sortera ut vad det hela betyder. Vi vill att ni diskuterar allt öppet med varandra och med era regeringar. Åldern av företag med speciella intressen är nu slut, vilket lämnar vägen öppen för er att ta på er ert ansvar och skapa ett regeringsskick som ni alla kan vara stolta över!

För att delta i en sådan värld krävs en viss arbetssamhet. Ert välstånd är ingen ursäkt för att inte ta del i vad som händer. Många förändringar kräver er respons och framförallt en viss uppföljning och observerande. Regeringsskicket skall uppstå inom ramen för Allmän Lag. Oöverlagda och irrationella regeringsreformer har kommit till sitt slut, och i dess ställe kommer ert aktiva respons. Var redo att bidra och göra er röst hörd! I ett galaktiskt samhälle deltar alla, och varje persons idéer och förslag anses som väsentliga för ett samhälles välmående. Ett samhälle bestående av självstartande individer fungerar bäst. Våra Jordliga allierade ser er som ärade deltagare i detta nya och öppna samhälle. Var och en av er är en suverän Varelse. Ni innehar talang och kreativitet som kan införa geniala och originella lösningar för vilket problem som helst som kollektivet står framför.

Att veta vem ni i sanningen är utgör en central komponent utav att vara fullt medveten. Denna period av invigningar av nya regeringar är då denna process att ta till sig en ny personlig identitet kan påbörjas. Ni behöver föra er bortom den mycket polariserade världen utav partier med speciella intressen och in på en transformerande plats fylld med häpnadsväckande teknologier som tillåter er att vara en del av många ihop knutna grupper. Dessa lokala, regionala och nationella grupper kräver en omdefinition. Ni har blivit fragmenterade, i själva verket ”atomiserade”, utav den mörka matrisen, och positiva förändringar på den skala som nu planeras betyder en helomvändning i era attityder och handlingar. Det som driver sådana förändringar blir de nya teknologiska enheterna vilka, när de väl är vittutbredda, kan producera en webb på flera nivåer, liknande hjärnans nätverk av nervceller. Dessa nätverk kommer att bli basen för vad vi försöker att beskriva för er.

Inom ramen som skapas av denna nya teknologi kan ni blomstra, höja ert medvetande, och få en bättre idé om vad som ligger framför er. Er framtid är inte bara en förbättrad version av nuläget; ert öde är att bli någon som kan hantera en helt ny värld, och denna nya värld kommer till er med full fart när första kontakt inträffar. Ljuset har satt en agenda och en tidsram för denna transformering, och händelser utvecklar sig i hemlighet, vilka kommer att göra möjligt de många häpnadsväckande förändringarna i er värld. Tillsammans med våra bröder och systrar från Agarta har vi satt på plats metoder för att påskynda vår ankomst till era stränder, och dessa planer kommer att introduceras till er inom kort!

Idag har vi uppdaterat er angående händelseutvecklingarna i er värld. Vi är redo att utföra första kontakt med er när som helst. Detta magiska ögonblick är för att återförena er planet, återföra er till fullt medvetande, och att sätta upp grunden för ett galaktiskt samhälle och er stjärnnation. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge